Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Μπορεί να καταγγελθεί ή να λήξει νωρίτερα;

08/02/2020
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Μπορεί να καταγγελθεί, ή να λήξει νωρίτερα;

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου λύεται µε την πάροδο του συμφωνηθέντος χρόνου εργασίας. Η λήξη της μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών. Αν η παράταση χρόνου ξεπερνά τις δέκα ημέρες τότε απαιτείται έγγραφη συμφωνία.

Επίσης με συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη η λήξη της σύμβασης μπορεί να γίνει νωρίτερα από τον αρχικά συμφωνηθέντα χρόνο

Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να λυθεί και νωρίτερα μονομερώς με καταγγελία, αλλά πρέπει να υπάρξει σπουδαίος λόγος προς τούτο.

Ο σπουδαίος λόγος τον οποίο συνήθως επικαλείται ο εργοδότης, κρίνεται δικαστικά αφού εκτιμηθούν όλα τα στοιχεία, τα γεγονότα και τα περιστατικά βάσει των οποίων επικαλείται τον σπουδαίο λόγο ο εργοδότης. Σε γενικές γραμμές, σπουδαίος είναι ο λόγος που καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εργασιακής σχέσης.

Η καταγγελία της σύμβασης ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο πρέπει να γίνεται μετά την ύπαρξη του σπουδαίου λόγου και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού μπορεί να εκληφθεί ως παραίτηση του εργοδότη από το δικαίωμά του να καταγγείλει τη σύμβαση ορισμένου χρόνου, για σπουδαίο λόγο.

Στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δεν προβλέπεται η υποβολή ειδικού εντύπου για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Κρίνεται όμως σκόπιμο να ενημερώνεται εγγράφως ο εργαζόμενος και να υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε7 με την παρατήρηση «για σπουδαίο λόγο»

Σύμφωνα με το άρθρο 672 και 673 ΑΚ,  καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο. Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο έγινε η καταγγελία, συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύμβασης, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζημίωση.

Αυτό ισχύει και για τον εργοδότη και για τον εργαζόμενο.

Μπορεί λοιπόν και ο εργαζόμενος να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση, της καταγγελίας δηλαδή της σύμβασης από τον εργαζόμενο  χωρίς σπουδαίο λόγο, η απουσία του θα εκληφθεί ως αδικαιολόγητη και ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα με τη σειρά του να καταγγείλει τη σύμβαση για πραγματικά σπουδαίο λόγο.

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει δικαστικά για ακυρότητα της καταγγελίας, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της καταγγελίας, διαφορετικά το δικαίωμα παραγράφεται.

Εφόσον από το δικαστήριο δεν διαπιστωθεί ο σπουδαίος λόγος που επικαλείται ο εργοδότης τότε η καταγγελία είναι άκυρη και ο εργοδότης οφείλει τους μισθούς κατά το προηγούμενο διάστημα από την καταγγελία μέχρι και την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Σύμβουλος σε εργασιακά θέματα

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οδηγίες υποβολής εντύπων Α’ και Β’ φάσης

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Οδηγίες υποβολής εντύπων Α’ και Β’ φάσης