Το έντυπο Ε11. Υποβολή τον Ιανουάριο του 2020 για τις άδειες του 2019

28/12/2019
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το έντυπο Ε11, μέσα από απλές ερωτοαπαντήσεις.
Με την υποβολή του εντύπου Ε11 γνωστοποιούνται στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν (ή δεν έλαβαν) την κανονική τους άδεια, εντός των προβλεπομένων χρονικών περιόδων.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι το έντυπο Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται τον Ιανουάριο κάθε έτους τα στοιχεία των εργαζομένων  που έλαβαν την ετήσια κανονική άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό Βιβλίο Αδειών. Το έντυπο υποβάλλεται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (Υ.Α. Αριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019).
Για τις άδειες του 2019, το έντυπο Ε11 θα υποβληθεί από 1 έως 31 Ιανουαρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλοι οι εργοδότες οι οποίοι απασχολούν εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι εργαζόμενοι καταχωρίζονται στο έντυπο Ε11; Μόνο αυτοί που έλαβαν την άδεια τους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο βιβλίο αδειών πρέπει να καταγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι, λόγω του ότι όλοι είναι δικαιούχοι άδειας, συνεπώς και στο Ε11 πρέπει να μεταφέρονται όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν καταχωρισθεί στο βιβλίο αδειών με τα αντίστοιχα πραγματικά στοιχεία που αφορούν την άδεια, τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αν δεν χορηγήθηκε ολόκληρη η δικαιούμενη άδεια στον εργαζόμενο πως συμπληρώνεται το έντυπο Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κανονικά θα πρέπει να συμπληρωθούν στο έντυπο Ε11, μόνο οι ημέρες που χορηγήθηκαν στον εργαζόμενο, καθώς και οι πραγματικές αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας.
Στη περίπτωση όμως αυτή που (παρανόμως) δεν χορηγήθηκε ολόκληρη η άδεια εντός του διαστήματος που προβλέπεται, αν γίνει έλεγχος από το ΣΕΠΕ, η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιβολής υψηλού προστίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενος αποχώρησε οικειοθελώς χωρίς να έχει λάβει ολόκληρη την άδεια του. Πως συμπληρώνεται το έντυπο Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης αλλά και απόλυσης εργαζομένου  ο οποίος δεν έχει λάβει το σύνολο της άδειας που δικαιούται θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους ο εργοδότης δεν ευθύνεται για τη μη χορήγηση της κανονικής άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος και αν ναι, πως υποβάλλεται το έντυπο Ε11 στις περιπτώσεις αυτές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως, υπάρχουν διάφοροι αντικειμενικοί λόγοι αδυναμίας χορήγησης ολόκληρης ή του υπολοίπου της κανονικής άδειας του εργαζόμενου. Τέτοιοι λόγοι είναι η μακροχρόνια ασθένεια του εργαζόμενου, η απουσία της γυναίκας εργαζόμενης λόγω άδειας μητρότητας, η κλήση του μισθωτού στο στρατό, η απουσία του εργαζόμενου με άδεια άνευ αποδοχών, η διακοπή εργασιών της επιχείρησης.
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων του εντύπου Ε11, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υποβάλλεται έντυπο Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αντιμετωπίζονται όπως και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η χορήγηση της κανονικής τους άδειας μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους και κατ’ αναλογία με το χρόνο απασχόλησής τους, είναι υποχρεωτική. Συνεπώς και η υποβολή εντύπου Ε11, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι υποχρεωτική και για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη με παραπάνω από μία συμβάσεις, έχει καταχωρηθεί πολλές φορές στο βιβλίο αδειών. Πως συμπληρώνεται το έντυπο Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση πολλαπλών καταχωρήσεων για τον ίδιο εργαζόμενο στο βιβλίο αδειών (δηλ. στον ίδιο εργοδότη με περισσότερες από μία συμβάσεις), πραγματοποιείται μία συνολική εγγραφή στο Ε11 με άθροιση του αριθμού ημερών δικαιούμενης άδειας και του αριθμού των ημερών της άδειας που έλαβε, καθώς και των αποδοχών άδειας και επιδόματος άδειας.  Στο πεδίο των παρατηρήσεων μπορεί να καταχωρείται κάθε σχετική πληροφορία και επεξήγηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εργαζόμενος αποχώρησε από την εργασία του μετά από πενθήμερη απασχόληση. Πρέπει να υποβληθεί γι’ αυτόν έντυπο Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, πρέπει να υποβληθεί έντυπο Ε11, με μηδενική ένδειξη στις στήλες δικαιούμενη και χορηγηθείσα άδεια, αφού η δικαιούμενη άδεια είναι 0,4 ημέρες. Η στήλη του επιδόματος άδειας θα συμπληρωθεί με το αναλογούν ποσό επιδόματος και στις παρατηρήσεις θα αναγραφεί το ποσό της μη ληφθείσας άδειας των 0,4 ημερών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αποτελεί παράβαση η μη υποβολή του εντύπου Ε11;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, η μη γνωστοποίηση των στοιχείων της κανονικής άδειας των εργαζομένων εντός του Ιανουαρίου για τις άδειες του προηγουμένου έτους, θεωρείται παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως «σημαντική» με βάση την κατηγοριοποίηση των προστίμων του ΣΕΠΕ.
Επίσης και η εκπρόθεσμη υποβολή του εντύπου Ε11, θεωρείται παράβαση, η οποία χαρακτηρίζεται ως παράβαση «χαμηλής» σοβαρότητας.

UPD 27/1/2020 – Παράταση για την υποβολή του Ε11
Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

ΠΟΕΕΤ: Ξεκαθαρίστηκε το θέμα με τις επαναπροσλήψεις των εποχικά εργαζομένων που δεν έχουν επαναπροσληφθεί ακόμα

ΠΟΕΕΤ: Ξεκαθαρίστηκε το θέμα με τις επαναπροσλήψεις των εποχικά εργαζομένων που δεν έχουν επαναπροσληφθεί ακόμα

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παράταση για τις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων για τις επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν το Μάιο με κρατική εντολή

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παράταση για τις δηλώσεις αναστολής συμβάσεων για τις επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν το Μάιο με κρατική εντολή

Νόμος 4690/2020 – Νέα μέτρα Ιουνίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τι ισχύει στα εργασιακά

Νόμος 4690/2020 – Νέα μέτρα Ιουνίου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού. Τι ισχύει στα εργασιακά