Πρόσθετη εργασία σε μερική απασχόληση. Πως αμείβεται

02/04/2019
part-time-min.jpg?fit=850%2C425&ssl=1

Κατά την κατάρτιση της ατομικής σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της απασχόλησης, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν να συμφωνήσουν, εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).
Η σύμβαση αυτή, θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιθεώρησης Εργασίας ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εντός οκτώ (8) ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Επίσης μπορούν να συμφωνήσουν απασχόληση με το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας. Εκ περιτροπής εργασία θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. (άρθρο 38 του Ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα)

Στη μερική απασχόληση, αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο μερικώς απασχολούμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Μπορεί όμως να αρνηθεί εφόσον αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. (άρθρου 2 παρ. 11 του Ν.3846/2010)
Η πρόσθετη εργασία που πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση είτε του μικρότερου των 40 ωρών συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ωρών την εβδομάδα, είτε του τυχόν καθορισμένου συμβατικού ημερήσιου ωραρίου εργασίας μέχρι τη συμπλήρωση του νομίμου ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης και έως ότου συμπληρωθούν 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις (ΑΠ 1188/1990).
Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης δεν τίθεται θέμα πραγματοποίησης υπερεργασίας αφού η υπερεργασία σχετίζεται αποκλειστικά με την υπέρβαση του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου των 40 ωρών ( άρθ. 1 του Ν.3385/2005, άρθ. 74 του Ν.3863/2010)
Ανώτατο όριο της πρόσθετης αυτής εργασίας, σε ημερήσια βάση και σε ό,τι αφορά το σύστημα της μερικής απασχόλησης, αποτελεί το νόμιμο ημερήσιο ωράριο (8ώρο). (Υπ. Εργασίας 43009/976/28.8.2018)

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

Έβανς 83 – 85 Ηράκλειο
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Έντυπο Ε12. Η αναστολή ήρθε, τα ερωτήματα παραμένουν

Έντυπο Ε12. Η αναστολή ήρθε, τα ερωτήματα παραμένουν

Έντυπο Ε12. Συνεχίζεται η άγνοια η αναστάτωση και η ταλαιπωρία. Ζητούνται απαντήσεις!!

Έντυπο Ε12. Συνεχίζεται η άγνοια η αναστάτωση και η ταλαιπωρία. Ζητούνται απαντήσεις!!

Ετήσιος πίνακας προσωπικού 2019. Χρήσιμες ερωταπαντήσεις.

Ετήσιος πίνακας προσωπικού 2019. Χρήσιμες ερωταπαντήσεις.