Υπερεργασία. Αφορά μόνο την πραγματική απασχόληση;

04/03/2019
Υπερεργασία. Αφορά μόνο την πραγματική απασχόληση;
Υπερεργασία – Ποιος χρόνος συμπεριλαμβάνεται – Αφορά την πραγματική απασχόληση μόνο;

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 2 του Π.Δ 27.6/4-7-1932, άρθρα 3 και 6 της από 26-2-1975 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, άρθρο 6 της από 14-2-1984 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε , άρθρο 1 του Ν.3385/2005 και άρθρο 74 του Ν. 3863/2010) προκύπτει ότι το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας είναι 9 ώρες για την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και 8 ώρες για την εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία. Το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας καθορίζεται σε 40 ώρες.

Νόμιμη είναι η υπέρβαση αυτού στην πενθήμερη εργασία έως 45 ώρες (υπερεργασία 41η έως 45η  ώρα), ενώ στην εξαήμερη εργασία, νόμιμη είναι η υπέρβαση έως 48 ώρες (υπερεργασία 41η έως 48η ώρα).
Για κάθε ώρα υπερεργασίας, ο εργαζόμενος πληρώνεται με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο .
Επιπλέον ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» την υπερεργασία πριν την έναρξη πραγματοποίησής της (άρθρο 80, παρ. 1 του Ν.4144/2013 όπως ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4488/2017 και την αποφ. οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018  Υπ. Εργασίας.

Για να θεωρηθεί ως υπερεργασία η απασχόληση πέρα των 6,66 ωρών μέχρι 8 ωρών στο εξαήμερο, και πέρα των 8 και μέχρι 9 ωρών στο πενθήμερο, πρέπει να υπάρχει και υπέρβαση των 40 ωρών την εβδομάδα.
Δεν αποτελεί υπερεργασία η τυχόν απασχόληση κατά την 6η ημέρα επί πενθημέρου, ούτε κατά την 7η ημέρα (κατά κανόνα Κυριακή) τόσο επί πενθημέρου, όσο και εξαημέρου. Έτσι οι ώρες απασχόλησης κατά τις δύο αυτές ημέρες δεν προστίθενται στις 40 ώρες των ημερών της υπόλοιπης εβδομάδας.

Ποιος όμως χρόνος υπολογίζεται στην χρόνο της υπερεργασίας;

Αν δεν υπάρχει τέτοια υπέρβαση των 40 ωρών εβδομαδιαίως, τότε δεν υπάρχει υπερεργασία.
Κατ’ αρχήν, η λήψη αμοιβής για υπερεργασία προϋποθέτει όπως αναφέρθηκε κατά κανόνα πραγματική απασχόληση πέρα των 40 ωρών την εβδομάδα. Αν συνεπώς ο μισθωτός κατά την συγκεκριμένη εβδομάδα κατά την οποία είχε προγραμματιστεί απασχόληση επί 9 ώρες ημερησίως (πενθήμερο), δηλαδή 5 ώρες πλέον των 40 ωρών, απουσίασε αδικαιολογήτως ή λόγω αδείας άνευ αποδοχών επί μία ημέρα των 9 ωρών ή και επί 5 μόνον ώρες, με συνέπεια να μη υπερβεί η εβδομαδιαία απασχόλησή του τις 40 ώρες, τότε δεν υπάρχει υπερεργασία και δεν θα λάβει επί πλέον αμοιβή και προσαύξηση 20% για όσες ώρες πέρα των 8 (και μέχρι 9) πραγματοποίησε κατά τις υπόλοιπες ημέρες.

Όταν όμως πρόκειται για απουσία λόγω ασθενείας ή άλλου ανυπαίτιου κωλύματος ή για απουσία για άσκηση δικαιώματος που εκ του νόμου προβλέπεται (μειωμένο ωράριο μητρότητας, άδεια αιμοδοσίας κ.λ.π) ή άλλη απουσία για την οποία δεν φέρει ευθύνη ο μισθωτός (π.χ. υπερημερία εργοδότη όπως μη αποδοχή της εργασίας του εργαζόμενου, μη λειτουργία της επιχείρησης με ευθύνη του εργοδότη κ.λ.π.), οι ώρες απουσίας δεν θα αφαιρεθούν από τις συνολικές ώρες της εβδομάδος, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εργαζόμενος απασχολήθηκε «πλασματικώς» καθ’ όλο το προγραμματισμένο ωράριο της εβδομάδας, όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
Επίσης, δεν αφαιρείται η μη απασχόληση σε ημέρες αργίας, είτε εξαιρέσιμης, είτε βάσει ΣΣΕ, είτε εθιμικώς καθοριζόμενης, είτε λόγω επιχειρησιακής συνήθειας.
Δεν αφαιρείται επίσης ο χρόνος κανονικής αδείας που έλαβε ο μισθωτός επί π.χ. 1 ή 2 ημέρες κατά την διάρκεια της εβδομάδος, αφού βάσει του άρθρου 3 του ΑΝ 539/45 ο μισθωτός κατά την διάρκεια της αδείας του λαμβάνει ό,τι θα ελάμβανε αν κατά τον αντίστοιχο χρόνο εργαζόταν, θεωρείται δηλαδή ότι απασχολείται πλασματικώς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόμενος δικαιούται κανονικά προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο λόγω υπερεργασιακής απασχόλησης

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Ειδικός Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων ΣΕΠΕ

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020

Πίνακας με τις προθεσμίες – ημερομηνίες δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας, δηλώσεων μηχανισμού “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” & πληρωμών Ιουνίου 2020