Εργαζόμενοι σε οικοδομικά έργα. Διατάξεις, Βιβλίο απασχολουμένων, Πρόστιμα

19/02/2019
Εργαζόμενοι σε οικοδομικά έργα. Διατάξεις, Βιβλίο απασχολουμένων, Πρόστιμα

Βιβλίο οικοδομών (ΒΗΔΑΠ) – Διατάξεις

Για την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης των εργαζομένων που απασχολούνται σε οικοδομοτεχνικά έργα, ισχύουν σήμερα, τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 1081/89 κατ’ εφαρμογή διατάξεων του Ν. 1836/1989.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όλοι οι εργοδότες οποίοι εκτελούν οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά έργα, εκτός αυτών οι οποίοι εκτελούν μικροεπισκευές των κατοικιών τους για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομικών εργασιών και εφόσον δεν απασχολούν πάνω από ένα εργαζόμενους, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, (ΒΗΔΑΠ) σ’ αυτά τα έργα. Το βιβλίο οικοδομών, σύμφωνα με το Ν.4093/2012 τηρείτε αθεώρητο.
Με το άρθρο 37 του Ν. 4488/2017 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 33 του Ν. 1836/1989, καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ ΣΕΠΕ) του απασχολούµενου προσωπικού, στα οικοδομοτεχνικά έργα, πριν από την έναρξη κάθε ηµερήσιας απασχόλησης.
Ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδοµικής εργασίας ή του τεχνικού έργου.
Για την ισχύ της διάταξης αυτής απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί. Συνεπώς έως τότε θα πρέπει να συνεχιστεί η χειρόγραφη τήρηση του βιβλίου απασχόλησης προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα.
Το βιβλίο αντικαθιστά τον πίνακα προσωπικού, συνεπώς οι εργοδότες δεν υποχρεούνται στην υποβολή στο ΣΕΠΕ, ξεχωριστού προγράμματος εργασίας και ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης, για τους εργαζόμενους που καταχωρούνται στο βιβλίο οικοδομών.

Στο βιβλίο ημερήσιων δελτίων, (ΒΗΔΑΠ) εκτός των απασχολούμενων στο έργο εργατοτεχνιτών οικοδόμων, καταχωρούνται και οι απασχολούμενοι στις μη οικοδομικές εργασίες (πχ ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.), οι οποίοι είναι μόνιμο προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων και ασφαλίζονται απ’ αυτές.
Ωστόσο, για τις περιπτώσεις αυτές, διατηρείται για τον εργοδότη η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
(Ποιο σκοπό εξυπηρετεί άραγε η υποχρέωση των στεγασμένων επιχειρήσεων να καταχωρούν τους εργαζόμενους τους σε βιβλίο οικοδομοτεχνικών έργων; Ο ΕΦΚΑ το λαμβάνει υπόψη;)

Παραβάσεις – Πρόστιμα
Σε περίπτωση διαπίστωσης μη καταχώρησης εργαζομένων στο βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού (ΒΗΔΑΠ) σε επιχειρήσεις και εργασίες οικοδομικών και τεχνικών έργων επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 όπως ισχύει. Η σοβαρότητα της παράβασης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. απόφαση 2063/Δ 1 632/2011 του Υπουργού Εργασίας, χαρακτηρίζεται ως «σημαντική» και το ύψος του προστίμου ανέρχεται από 300 ευρώ έως και 30.000 ευρώ ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό συνεκτιμωμένων και των λοιπών κριτηρίων όπως π.χ. το βαθμό συνεργασίας του εργοδότη, την υποτροπή κλπ.
Επίσης όπως προαναφέρθηκε, το ΒΗΔΑΠ αντικαθιστά τη θεώρηση και ανάρτηση πίνακα ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων στα οικοδομοτεχνικά έργα.
Το πρόστιμο που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή μπορεί να κυμανθεί από 300 ευρώ έως 5.000 ευρώ ανάλογα με το απασχολούμενο προσωπικό.

Όπως παρατηρούμε τόσο για την παράβαση της μη καταχώρησης εργαζόμενων στο βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομικά – τεχνικά έργα, όσο και της μη τήρησης και μη επίδειξης αυτού δεν επιβάλλονται πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, αλλά πρόστιμα σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις βάσει των οποίων τα πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά.

UPD 2/12/2019: Δείτε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας με διευκρινήσεις για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομοτεχνικά έργα (Ε12 – ΒΗΔΑΠ)

Τα ίδια ως άνω ισχύουν και για τις στεγασμένες επιχειρήσεις που απασχολούν μόνιμο προσωπικό σε μη οικοδομικές εργασίες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.α.) σε οικοδομοτεχνικά έργα. Επειδή όμως οι εργοδότες αυτοί υποχρεούνται να έχουν και πίνακα προσωπικού, εφόσον διαπιστωθεί ότι εργαζόμενος τους δεν είναι καταχωρημένος σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται για αδήλωτη εργασία (10.500 ευρώ)

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών Σέσεων

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ