Δώρο Χριστουγέννων στην πρακτική άσκηση και μαθητεία

10/12/2018
praktiki-askisi-min.jpg?fit=850%2C425&ssl=1

Στην πρακτική άσκηση σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, κύριος σκοπός των συμβαλλόμενων είναι η εκπαίδευση, η απόκτηση των κατάλληλων εμπειρικών γνώσεων, η τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση του εκπαιδευόμενου σε πρακτικό επίπεδο στον εργασιακό χώρο ανάλογα με το αντικείμενο των σπουδών του, που συνήθως αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του μαθητή – σπουδαστή – φοιτητή, και όχι η παροχή εργασίας έναντι αμοιβής.

Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ με αριθ.16802/667/2010, ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/φοιτητής δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση με την εποπτεία εργαζομένου ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές, ότι η πρακτική άσκηση σπουδαστών – μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης δεν αποτελεί εξαρτημένη εργασία, επομένως δεν υφίσταται υποχρέωση για καταβολή δώρων εορτών (Έγγρ. Υπ. Εργασίας 39214/751/12 -10-2016)

Οι πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές των ΤΕΙ, δεν δικαιούνται επιδομάτων εορτών, σύμφωνα με την Υ.Α. 2025805/2917/0022/22-4-1993, παρ.4.

Γενικότερα, η απασχόληση των πρακτικά ασκούμενων, (γνήσια μαθητεία) δεν έχει τα χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 648,649,651,653 του Αστικού Κώδικα, αφού δεν γίνεται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης και για την επίτευξη ορισμένου δι’ αυτής αποτελέσματος, αλλά για τη δική τους τεχνική και επαγγελματική επιμόρφωση και εκπαίδευση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της Εργατικής νομοθεσίας και συνεπώς οι πρακτικά ασκούμενοι δεν δικαιούνται δώρα εορτών.

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Τα νέα πρόστιμα του ΣΕΠΕ. Κριτήρια επιβολής

Τα νέα πρόστιμα του ΣΕΠΕ. Κριτήρια επιβολής

Σεμινάριο: Πρακτική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα εποχικά ξενοδοχεία

Σεμινάριο: Πρακτική εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα εποχικά ξενοδοχεία

ΕΓΣΣΕ 2020

ΕΓΣΣΕ 2020

09/01/2020