Προδημοσίευση δράσης για επιχορήγηση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

06/11/2018
kalo.jpg?fit=850%2C572&ssl=1

Το Υπουργείο Εργασίας προδημοσίευσε πρόγραμμα για την επιχορήγηση υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
Φορέας υλοποίησης της δράσης θα είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

H δράση στοχεύει:
• στη στήριξη και ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
• στη μείωση της ανεργίας,
• στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
• στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφισταμένων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
• στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των υφισταμένων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και
• στη μεγέθυνση της κοινωνικής ωφέλειας που οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. δημιουργούν.

Από τη δράση αυτή θα επιχορηγηθούν φορείς Κ.ΑΛ.Ο σύμφωνα με το του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 και διαθέτουν βεβαίωση εγγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. με ημερομηνία έκδοσης έως και 30/6/2018.

Η επιχορήγηση θα αφορά τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

-Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, δαπάνες ρεύματος, τηλεφωνίας, κλπ).
-Αμοιβές τρίτων (αμοιβές συμβούλων, λογιστών, δαπάνες σεμιναρίων, ISO κλπ).
-Δαπάνες προβολής, δημοσιότητας και δικτύωσης (σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού, σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας, διαφημιστικές καταχωρήσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις).
-Μισθολογικό κόστος.
-Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου μικρής κλίμακας.
-Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
-Προμήθεια αναλωσίμων (δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με την επιλέξιμη δραστηριότητα του δικαιούχου).
-Προμήθεια πρώτων υλών/εμπορευμάτων ((περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών/εμπορευμάτων σε άμεση σχέση με την επιλέξιμη δραστηριότητα του δικαιούχου).
-Προμήθεια μηχανημάτων – εξοπλισμού παραγωγής – λοιπού εξοπλισμού.
-Προμήθεια λογισμικών-υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης μπορεί να ανέρχεται έως 200.000,00 ευρώ. Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού διαμορφώνεται σύμφωνα με τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών του δικαιούχου κατά την τελευταία τριετία.

Συγκεκριμένα:
– Οι δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 0 έως και 10.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 25.000,00€, ενώ η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο 100% του κόστους του έργου.
-Οι δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 10.000,01 ευρώ έως και 24.000,00 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτηση με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 55.000,00 ευρώ με την επιδότηση να ανέρχεται στο 90% και με την υποχρέωση δημιουργίας μίας νέας θέσης εργασίας.
– Οι δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 24.000,01 ευρώ έως και 50.000,00 ευρώ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 100.000,00 ευρώ και ποσοστό επιχορήγησης 85% με την υποχρέωση δημιουργίας δύο νέων θέσης εργασίας.
– Οι δικαιούχοι που εμφανίζουν μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία από 50.000,01 ευρώ και άνω μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 200.000,00 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 80%, με την υποχρέωση δημιουργίας τεσσάρων νέων θέσεων εργασίας.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων με λιγότερες από τρεις (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πράξης διαμορφώνεται σύμφωνα με το μέσο όρο των κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (μία ή δύο).
Δικαιούχοι που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση θεωρείται ότι εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία και μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης πράξης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μέγιστου ύψους 25.000,00€.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής θα οριστούν στην απόφαση πρόσκλησης της δράσης.

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Η εργασία κατά τις υποχρεωτικές, προαιρετικές και κατ’ έθιμον αργίες των Χριστουγέννων.

Η εργασία κατά τις υποχρεωτικές, προαιρετικές και κατ’ έθιμον αργίες των Χριστουγέννων.

Μεταφορά άδειας στο επόμενο έτος. Επιτρέπεται;

Μεταφορά άδειας στο επόμενο έτος. Επιτρέπεται;

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.