ΟΑΕΔ: Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών

28/11/2018
oaed-27112018-min-1.jpg?fit=849%2C490&ssl=1

Το πρόγραµµα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν τακτική οικονοµική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Στο πρόγραµµα εντάσσονται οι επιχειρήσεις µε κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τοµείς:
α. Μεταποίηση-Βιοµηχανία: ΣΤΑΚΟ∆:10-34,

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών: ΣΤΑΚΟ∆: 61-63

(Τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας),

γ. Υλικά-Κατασκευές: ΣΤΑΚΟ∆: 41-43 (Κατασκευές) και

δ. Εφοδιαστική αλυσίδα: ΣΤΑΚΟ∆: 49-53 (Μεταφορά και αποθήκευση).

Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράµµατος ορίζεται στους δεκαπέντε (15) µήνες. Μετά τη λήξη των δεκαπέντε (15) µηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις εργασίας για επιπλέον τρείς (3) µήνες, χωρίς επιχορήγηση.

Η επιχορήγηση ορίζεται στο 50% του µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου µε ανώτατο όριο ως εξής:
α. το ποσό των εξακοσίων (600) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
β. το ποσό των επτακοσίων (700) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
γ. το ποσό των οκτακοσίων (800) Ευρώ µηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Κατεβάστε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Εκτύπωση
Κοινοποίηση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Η εργασία κατά τις υποχρεωτικές, προαιρετικές και κατ’ έθιμον αργίες των Χριστουγέννων.

Η εργασία κατά τις υποχρεωτικές, προαιρετικές και κατ’ έθιμον αργίες των Χριστουγέννων.

Μεταφορά άδειας στο επόμενο έτος. Επιτρέπεται;

Μεταφορά άδειας στο επόμενο έτος. Επιτρέπεται;

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.