Ερωτήματα για τα πρόστιμα της αδήλωτης εργασίας. Υπάρχει μείωση σε όλους;

31/08/2018
Ερωτήματα για τα πρόστιμα της αδήλωτης εργασίας

Δεν στέγνωσε ακόμη το μελάνι από την δημοσίευση του Ν. 4554/2018 και της σχετικής, απόφασης του υπουργείου εργασίας με αριθμ. 43614/996/2018 και ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και δυσλειτουργίες στην εφαρμογή της “νέας αρχιτεκτονικής” του προστίμου για την αδήλωτη εργασία.

Ας δούμε κάποια παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, διαπιστώνουν αδήλωτη εργασία σε εποχιακή επιχείρηση. Ο εργοδότης επιθυμεί την πρόσληψη του εργαζόμενου για χρονικό διάστημα 12 μηνών προκειμένου να τύχει της μείωσης του προστίμου και να καταβάλλει τελικά πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, αντί των 10.500 ευρώ.

Το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.4554/2018 αναφέρει: “Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών, όπως αυτές ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας..”
Να υπενθυμίσουμε ότι κατά το ν.1545/85, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες.

Οι περιπτώσεις α’ και β΄της παρ. 1 του άρθ. 6 του ν.4554/2018, αναφέρεται σε συμβάσεις εργασίας διάρκειας 3 και 6 μηνών αντίστοιχα.

Ερώτημα 1ο: Οι εποχικές επιχειρήσεις, έχουν το δικαίωμα (όπως οι μη εποχικές επιχειρήσεις) να δηλώσουν πρόσληψη του αδήλωτου εργαζόμενου για 12 μήνες, απασχολώντας τον όσες περιόδους λειτουργίας απαιτούνται για την συμπλήρωση του 12μήνου και όχι μόνο και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης, όπως αναφέρει ο νόμος 4554/2018;

Παράδειγμα 2ο

Τα ελεγκτικά όργανα διαπιστώνουν αδήλωτο εργαζόμενο σε εποχικό ξενοδοχείο, ένα μήνα πριν τη λήξη της τουριστικής περιόδου και το κλείσιμο συνεπώς του ξενοδοχείου για την περίοδο αυτή. Το ξενοδοχείο λειτουργεί 4 μήνες κατ’ έτος.

Ο εργοδότης αποδέχεται την πρόσληψη του εργαζόμενου για 6 μήνες, ώστε αντί για 10.500 ευρώ πρόστιμο, να καταβάλλει τελικά το ποσό των 5.000 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε και αφού η επιχείρηση είναι εποχική, ο εργοδότης μπορεί να προβεί σε κατάτμηση της σύμβασης ορισμένου χρόνου κατά την περίοδο λειτουργίας στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και κατά την επόμενη περίοδο λειτουργίας. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης δηλαδή του εργαζόμενου, που διαπιστώθηκε αδήλωτος και προσλήφθηκε, δεν μπορεί να φθάσει τους 6 μήνες κατά την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας και την επόμενη, αφού το διάστημα λειτουργίας της είναι 4 μήνες κατ’ έτος.

Ερώτημα 2ο: Η επιχείρηση αυτή αποκλείεται από το δικαίωμα έκπτωσης του προστίμου, πέραν της α’ περίπτωσης της παρ. 1, του άρθ. 6 του Ν.4554/2018, οπότε το πρόστιμο των 10.500 ευρώ δεν μπορεί να μειωθεί κάτω των 7.000 ευρώ;

Παράδειγμα 3ο

Σε εποχική τουριστική επιχείρηση, διαπιστώνεται από τα ελεγκτικά όργανα, λίγες ημέρες πριν το κλείσιμο της επιχείρησης για την συγκεκριμένη τουριστική περίοδο, αδήλωτος εργαζόμενος. Η επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε σημαντική μείωση του εποχικού προσωπικού της λόγω της επερχόμενης λήξης της τουριστικής περιόδου.

Ο εργοδότης, προσλαμβάνει τον αδήλωτο εργαζόμενο και επωφελείται της μείωσης του προστίμου.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του ν.4554/2018 ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε μείωση του προσωπικού (όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του ν.4554/2018) από την ημερομηνία και ώρα του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης του εργαζομένου, που επιλέχθηκε για τη μείωση του προστίμου.

Ερώτημα 3ο: Ισχύει αυτό, ή λαμβάνεται υπόψη ο αριθμόε των ΕΜΕ στις εποχικές επιχειρήσεις; Αν πράγματι ισχύει, πως επιτυγχάνεται η αύξηση της απασχόλησης, αφού πχ στο παράδειγμά μας ως βάση μέτρησης του απασχολούμενου προσωπικού, λαμβάνεται ένα σημείο εντός της χαμηλής περιόδου λειτουργίας της επιχείρησης, όπου λογικά το προσωπικό της είναι μειωμένο;

Παράδειγμα 4ο

Τα αρμόδια όργανα διαπιστώνουν κατά τον έλεγχό τους σε επιχείρηση, αδήλωτο εργαζόμενο.
Ο εργοδότης προκειμένου να επωφεληθεί της μείωσης του προστίμου, επιθυμεί να προσλάβει τον εργαζόμενο.

Ο εργαζόμενος, για δικούς του λόγους δεν αποδέχεται την πρόσληψη.

Ερώτημα 4ο: Ο παραπάνω εργοδότης αποκλείεται από τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4554/2018, για τη μείωση του προστίμου για αδήλωτη εργασία; Υπάρχουν εναλλακτικές ενέργειες;

Να σημειωθεί ότι μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων για τα πρόστιμα της αδήλωτης εργασίας, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου κατά 30% σε περίπτωση αποδοχής και εμπρόθεσμης καταβολής του.

Αυτά προς το παρόν!!

Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση για την υπεύθυνη δήλωση εργοδοτών για το δώρο Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Νέα “διευκρινιστική” εγκύκλιος διορθώνει παραλήψεις της ΚΥΑ για τα μέτρα ενίσχυσης των ξενοδοχοϋπαλλήλων

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στην ενίσχυση των εποχικά απασχολουμένων. Ποιοι αδικούνται