Άρειος Πάγος: Ανατροπή στις αποζημιώσεις των οδηγών τουριστικών λεωφορείων

12/05/2018
Άρειος Πάγος: Ανατροπή στις αποζημιώσεις των οδηγών τουριστικών λεωφορείων

 

Με την 803/2018 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος ανέτρεψε την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πολιτική στις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης ή μη επαναπρόσληψης των εποχιακά απασχολούμενων οδηγών τουριστικών λεωφορείων.

Η ΣΣΕ των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης προβλέπει ότι: “Τόσο κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, όσο και κατά την νεκρή περίοδο η απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνον κατόπιν καταβολής της νομίμου αποζημιώσεως. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών της προηγούμενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρoς ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στον ίδιο εργοδότη.”

Αντίθετα, ο Αρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης των οδηγών, μη συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των “νεκρών” περιόδων. Αντίστοιχη απόφαση (305/2011) είχε εκδοθεί παλαιότερα από τον Άρειο Πάγο και για την αποζημίωση των εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων

Το σκεπτικό της απόφασης:

“….οι συμβάσεις εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων επιχειρήσεων εποχικής λειτουργίας, είναι όπως και με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, ορισμένου χρόνου, υπό την έννοια ότι λύονται με την πάροδο της τουριστικής περιόδου.

Παρέχεται όμως στον εργαζόμενο διαπλαστικό δικαίωμα προαίρεσης από το νόμο, με την άσκηση του οποίου συντελείται η επαναπρόσληψη του κατά τη νέα περίοδο εργασίας, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν θα επαναλειτουργήσει. To δικαίωμα αυτό ασκείται με μονομερή έγγραφη ειδοποίηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, η οποία υποβάλλεται μέσω της οικείας επαγγελματικής οργανώσεώς του, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Με μόνη την άσκηση του δικαιώματος αυτού, εφόσον συντρέξουν οι κατά το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 1386/1983 προϋποθέσεις πληρότητας, καταρτίζεται νέα σύμβαση εργασίας για την προσεχή περίοδο (Ολ ΑΠ 14/2000, ΑΠ 455/2013, ΑΠ 305/2011).

Επομένως, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπασχολήσει τον εργαζόμενο κατά τη νέα αυτή περίοδο, διαφορετικά περιέρχεται σε υπερημερία αποδοχής (δανειστή) και οφείλει να καταβάλλει στον εργαζόμενο αποδοχές υπερημερίας (άρθρο 656 ΑΚ). Η ερμηνεία αυτή επιβάλλεται από το σκοπό των ως άνω διατάξεων, ήτοι την “υποχρεωτική” επανασύσταση της εργασιακής σύμβασης (ΑΠ 121/2017).

Εάν κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση, η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος είχε τηρήσει τις, για την επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο απαιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η από το ν. 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσεως εργασίας.

Για τον καθορισμό όμως του ύψους της αποζημιώσεως αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση, από τον, μετά την αρχική πρόσληψη, συνολικό χρόνο υπηρεσίας του απολυομένου, αφαιρουμένου του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο μισθωτός μπορούσε να σπασχοληθεί σε άλλο εργοδότη.
Αντίθετο συμπέρασμα δεν μπορεί να συναχθεί από τα σχετικά άρθρα των προαναφερόμενων ΣΣΕ, καθώς και από τα ταυτόσημα άρθρα των μεταγενέστερων σχετικών, σύμφωνα με τα οποία, για τον υπολογισμό του επιδόματος προϋπηρεσίας των ξενοδοχοθπσλλήλων εποχιακών ξενοδοχείων, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνη της νεκρής περιόδου και μέχρι τέσσερις μήνες για κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση. Και τούτο γιατί οι παραπάνω διατάξεις αφορούν αποκλειστικά τον υπολογισμό του επιδόματος προϋπηρεσίας και δεν εφαρμόζονται και στην περίπτωση του υπολογισμού της αποζημιώσεως απολύσεως, για την οποία υπάρχει ειδική ρύθμιση κατά τα παραπάνω εκτεθέντα, η οποία δεν προβλέπει συνυπολογισμό του χρόνου της νεκρής περιόδου.

Αν οι συμβαλλόμενοι στις προαναφερόμενες ΣΣΕ ήθελαν τέτοιο συνυπολογισμό, θα το όριζαν σ’ αυτές ρητά (ΑΠ 455/2013, 305/2011, 671/2009, 1668/2007, 1085/2006).”

Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.
Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε
(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Αλλαγές σε “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” και αναστολή συμβάσεων εργασίας Αυγούστου και Σεπτεμβρίου με τη νέα ΠΝΠ 10/8/20

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Ν. 4714/2020. Οι νέες ρυθμίσεις για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Παρατάσεις και νέες προθεσμίες για αναστολές συμβάσεων και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ