Μαθητεία – Πρακτική άσκηση. Τι ισχύει

15/02/2017
work.png?fit=510%2C330&ssl=1
Μαθητεία - Πρακτική άσκηση. Τι ισχύει
 
Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο ένας από τους συμβαλλόμενους αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή τέχνης. Τέτοιες είναι η γνήσια σύμβαση μαθητείας και η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου.
Στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου (μεταξύ άλλων 1592/2009, 1676/2011): ” Στη γνήσια σύμβαση μαθητείας, προέχον στοιχείο είναι η παροχή εκπαιδεύσεως στο μαθητευόμενο. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ενώ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ωραρίου, αποζημιώσεως κλπ που προϋποθέτουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.
Στη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας μαθητευομένου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας”.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. άρθρο δεύτερο παρ. 6 Ν. 3845/2010  « Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας έως 24 ετών δύνανται να εργασθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι δώδεκα μηνών. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής οι ακαθάριστες αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου όπως ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ….»
2. άρθρο 74 παρ. 9 Ν. 3863/2010  « μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, δύναται να καταρτίζονται ειδικές συμβάσεις μαθητείας μέχρις ενός έτους. Οι εν λόγω μαθητευόμενοι λαμβάνουν το 70% του κατωτάτου ημερομισθίου ή μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.»
3. άρθρο 43 του Ν. 3986/2011  « Νέοι ηλικίας από 18 έως 25 ετών είναι δυνατόν να συνάπτουν με εργοδότες, συμβάσεις εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, διαρκείας μέχρι 24 μήνες και με αποδοχές μικρότερες έως 20% από τις προβλεπόμενες για νεοπροσλαμβανόμενο χωρίς προϋπηρεσία της ειδικότητός τους, όπως αυτή ορίζεται στην οικεία Σ.Σ.Ε.»
4. Εγκύκλιος απ. 24176/730/2011 «Η σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επομένης της συνάψεώς της στον ΟΑΕΔ και στο ΣΕΠΕ της έδρας του εργοδότη. Οι εργοδότες που συνάπτουν συμβάσεις επαγγελματικής εμπειρίας, υποχρεούνται να μην έχουν προβεί τους τελευταίους τρεις μήνες πριν από τη σύναψη, σε μείωση του προσωπικού που απασχολούν, ούτε και κατά τη διάρκεια της σύμβασης…»
5. Π.Υ.Σ. 6/28/2/2012  άρθρο 1 «…Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους του άρθρου 74 παρ. 9 του ν. 3863/2010. Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται…»
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τ.Ε.Ι.  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΥΑ. Ε5.1797/1986, Ε5. 4825/1986  «..Το ύψος της προβλεπόμενης αποζημίωσης καθορίζεται σε ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, εκτός από το δικαίωμα της αποζημιώσεως και ασφαλίσεως ως των έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής και ασφαλιστικής μορφής.»
(Έως 25 ετών : 22.83€ X 80% = 18,26€ και από 25 ετών : 26,18 X 80% = 20,94€)
Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές ΣΕΛΕΤΕ (άρθρο 1 ν. 2327/1995).
Οι φοιτητές ΑΕΙ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, εφ’ όσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών τους.
Το άρθρο 25 του ν. 1474/1984 ορίζει την αποζημίωση φοιτητών γεωτεχνικών σχολών ΑΕΙ.
Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπ. Οικονομικών/Παιδείας/τυχόν συναρμόδιου Υπουργού).
Ι.Ε.Κ.     ν. 2009/1992 άρθρο 12,   ΥΑ. Ζ/1802/1996 Υπ. Παιδείας
Καθορίζεται προαιρετική πρακτική άσκηση ενός εξαμήνου των αποφοίτων ΙΕΚ που περαίωσαν το τελευταίο εξάμηνο. Με την ΥΑ. Ζ 6492/1996 Υπ. Οικονομικών καθορίσθηκε ότι το ύψος της επιδότησης που χορηγεί ο ΟΕΕΚ στους αποφοίτους των (Δημοσίων) ΙΕΚ που πραγματοποιούν την εξάμηνη προαιρετική άσκηση, στις 30.000 δρχ, εφ’ όσον ο Συντονιστής Πρακτικής άσκησης βεβαιώνει την εκτέλεση της Πρακτικής. Με την ΥΑ. Δ. 16019/2009  «η επιδότηση των πρακτικά ασκούμενων αποφοίτων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ που εποπτεύονται από τον ΟΕΕΚ ανέρχεται στο ποσό των 800€ το εξάμηνο»
Ο Ο.Ε.Ε.Κ. κατηργήθη με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010 και έκτοτε δεν προβλέπεται αμοιβή των πρακτικώς ασκουμένων ΙΕΚ.
Για τις ιδιωτικές σχολές δεν υπήρχε πρόβλεψη.
Τ.Ε.Ε. Μαθητείας ΟΑΕΔ
άρθρο 6 ν. 1566/1985, ΥΑ. 16815/2009 (επιδότηση 6 € ανά ημέρα), ΥΑ. 10721/3569/2014 (επιδότηση 11€ ανά ημέρα),
ΥΑ. 40170/8, ΥΑ. 40437/1984, ΥΑ. 40146/2007 οι οποίες όριζαν την αμοιβή των πρακτικώς ασκουμένων για :
το πρώτο εξάμηνο σε ποσοστό     50%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ
το δεύτερο εξάμηνο σε ποσοστό  60%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ
το τρίτο εξάμηνο σε ποσοστό       80%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ
το τέταρτο εξάμηνο σε ποσοστό 100%  επί του κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ
Με την ΥΑ. 1186/Δ5.4/2011 Υπ. Παιδείας και Εργασίας τροποποιήθηκαν και ανακαθορίσθηκε η αμοιβή των μαθητών ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 σε ποσοστό 70% επί του γενικού κατωτάτου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ, για όλα τα (4) εξάμηνα πρακτικής.
Μαθητές / Σπουδαστές / Φοιτητές ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
 
Ν. 3667/2008 άρθρο 10.  Με απόφαση των Υπ. Παιδείας/Εργασίας και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών/αλλοδαπών μαθητών-σπουδαστών-φοιτητών της επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης, οι λεπτομέρειες υλοποίησης, οι φορείς, το ποσοστό, η διάρκεια, η αμοιβή και η αναγγελία στις Υπηρεσίες.
Με απόφαση του Υπ. Παιδείας ρυθμίζονται ζητήματα πρακτικής μαθητών/φοιτητών/σπουδαστών.
Βάσει αυτού, εξεδόθη η ΚΥΑ 16802/667/2010 η οποία ορίζει: Οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, όπου αυτή προβλέπεται, σε επιχειρήσεις:
Ξενοδοχείων 5* άνω των 49 κλινών, 4* άνω των 59 κλινών και 3* άνω των 109 κλινών.
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής οι οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Τουριστικών γραφείων (Εσωτερικού ή Γενικού τουρισμού) για ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, εφ’ όσον απασχολούν 3 άτομα και άνω και, πλήρως οργανωμένων από πλευράς εγκαταστάσεων, εφ’ όσον απασχολούν στην ειδικότητα 5 άτομα κατ’ ελάχιστο.
Οι επιχειρήσεις συνάπτουν συμβάσεις με τις αντίστοιχες σχολές, που συνοδεύονται από παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η σχολή είναι Τουριστικών επαγγελμάτων, τηρούνται στο αρχείο της επιχειρήσεως και επιδεικνύονται στους Επόπτες Πρακτικής και Επιθεωρητές εργασίας, εφ’ όσον ζητηθούν. Για αλλοδαπούς σπουδαστές-μαθητές-φοιτητές, η σύμβαση να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδιο φορέα.
Προγράμματα πρακτικής σχολών εκτός Ε.Ε. διέπονται από διακρατικές συμφωνίες.
Ο ασκούμενος δεν καταλαμβάνει θέση εργασίας και ασκείται υπό την εποπτεία εργαζομένου αντίστοιχης ειδικότητος.
Ο αριθμός των ασκουμένων σε Ξενοδοχεία αντιστοιχεί έως το 17% του τακτικού προσωπικού, με ανώτατο όριο τα 40 άτομα.
Η αποζημίωση των πρακτικώς ασκουμένων ανέρχεται σε ποσοστό 60% του κατωτάτου μισθού της ΕΓΣΣΕ. Εάν δεν παρέχεται στέγη, στους ασκούμενους που κατοικούν εκτός του νομού που βρίσκεται το Ξενοδοχείο, καταβάλλεται επί πλέον αποζημίωση στέγης με ελάχιστο ποσοστό 20% επί του κατωτάτου μισθού της ΕΓΣΣΕ.
Εξαίρεση της άνω αποζημίωσης, οι ασκούμενοι των ΤΕΙ/ΣΕΛΕΤΕ ημεδαπής.
Ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εκτός της υπερωριακής η οποία απαγορεύεται.
Οι ασκούμενοι μαθητές-σπουδαστές-φοιτητές, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/1980. Καλύπτονται ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν, 2873/2000 και άρθρου 15 του ν. 3232/2004.
Στους παραβάτες επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (νυν άρθρο 24 ν. 3996/2011).
(Σχετική και η απ. 30669/2011 εγκύκλιος του ΣΕΠΕ).
Ν. 3386/2005 άρθρο 34, εγκύκλιος ΣΕΠΕ 30818/2006 «Σε φοιτητές υπηκόους τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους, στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, χορηγείται άδεια διαμονής με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφ’ όσον προηγουμένως έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου».
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ:   Στο Π.Σ. του Υπ. Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ, υποβάλλονται κατά περίπτωση, τα έντυπα Ε 3.1, Ε 3.2 και Ε 3.3 για πρακτικώς ασκούμενους της ΚΥΑ 16802/2010,  για πρακτικώς ασκούμενους ωφελούμενων εργοδοτών από συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που συνδυάζονται με την κατάρτιση και Ε 3.4 για σύμβαση μαθητείας.
15.2.2017
Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης
Προϊστάμενος Τ.Ε.Ε.Σ.Ηρακλείου
Εκτύπωση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.

Εγκύκλιος με διευκρινήσεις για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομοτεχνικά έργα

Εγκύκλιος με διευκρινήσεις για την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομοτεχνικά έργα

Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ. Από πότε είναι υποχρεωτική η υποβολή του στο ΣΕΠΕ

Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ. Από πότε είναι υποχρεωτική η υποβολή του στο ΣΕΠΕ