Εποχιακά ξενοδοχεία και σύναψη επιχειρησιακών ΣΣΕ κατά τη νεκρά περίοδο.

18/04/2016
epsse.jpg?fit=516%2C305&ssl=1
Εποχιακά ξενοδοχεία και σύναψη επιχειρησιακών ΣΣΕ κατά τη νεκρά περίοδο.
Όπως είναι γνωστό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983  και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του ν. 1545/1985 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Αποφάσεων Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» που ρυθμίζουν τα περί της επαναπρόσληψης και της απόλυσης των εποχιακώς απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά τη νομική φύση και το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που απασχολείται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ότι, η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι από τη φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου (Α.Π. 671/2009, Α.Π. 164/1998, Α.Π. 1436/1991). 
Δηλαδή η εργασιακή σχέση των μισθωτών που προσλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω για να απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης έχει διάρκεια όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης και επομένως λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου, παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς αυτούς να ζητήσουν εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την επαναπρόσληψή τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας (Α.Π. 305/2011, Α.Π. 671/2009, Εφ. Δωδ. 185/2004, Α.Π. 535/1995, Α.Π. 1089/1993, Α.Π. 1436/1991, Α.Π. 946/1988, Α.Π. 1888/1988 κ.α.).

Πως αντιμετωπίζονται όμως οι περιπτώσεις κατά τις οποίες συστήνονται ενώσεις προσώπων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατά τη νεκρά περίοδο προκειμένου να υπογραφούν επιχειρησιακές σ.σ.ε., οι οποίες θα δεσμεύουν το σύνολο των εργαζομένων στα ξενοδοχεία;
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (αρ. 12232/315/14-04-2016) δεδομένου ότι οι εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς εφόσον κάθε χρόνο επαναπροσλαμβάνουν το προσωπικό τους κλιμακωτά κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας τους, σε περιπτώσεις σύστασης ένωσης προσώπων κατά τη νεκρά περίοδο και σύναψης σ.σ.ε., τίθεται το ζήτημα εάν πληρούται η προϋπόθεση συμμετοχής των 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση, καθότι η αντιπροσωπευτικότητα κρίνεται κατά το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.

Το δικαίωμα του εργοδότη να διαπραγματεύεται για τη σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. με ένωση προσώπων, στην περίπτωση που για τη σύστασή της (της ένωσης) δεν εκπληρώνεται επί της ουσίας η προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτή των 3/5 των εργαζομένων, υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ περί καταχρήσεως δικαιώματος.
Ιδιαίτερα δε όταν οι οικονομικοί και θεσμικοί όροι των προς υπογραφή επιχειρησιακών σ.σ.ε. είναι δυσμενέστεροι από τους όρους που εμπεριέχονταν στην από 1/04/2014 και μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενη κλαδική σ.σ.ε., θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους όρους και προϋποθέσεις υπογραφής τους, ώστε να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή.
Επιπλέον, οι ενώσεις προσώπων έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς αντιμετωπίζονται νομοθετικά ως μια μορφή άτυπης συνδικαλιστικής οργάνωσης, με σκοπό ύπαρξης τη διευκόλυνση σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε. και κυρίως για τις επιχειρήσεις που δεν μπορεί να συσταθεί συνδικαλιστική οργάνωση λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαζομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, δεδομένης της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης  σε αυτές, κατά την περίοδο λειτουργίας τους, του ίδιου αριθμού εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο απασχοληθεί τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κυρίως της τελευταίας, τηρουμένων των διατυπώσεων του νόμου, η ενδεδειγμένη περίοδος για τη σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. είναι εκείνη κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας τους. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να συνεχιστεί η σύναψη τοπικών κλαδικών σ.σ.ε., μεταξύ των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.
Εκτύπωση
Ετικέτες
Κοινοποίηση


Σχετικά με μας

Στο ergasiaka-gr.net, μέσα από ένα απλό και εύχρηστο περιβάλλον,  θα ανακαλύψει αυτό που ψάχνει και χρειάζεται, ο εργαζόμενος, ο εργοδότης, ο λογιστής – φοροτέχνης, ο υπεύθυνος προσωπικού της επιχείρησης και το κάθε στέλεχος που ασχολείται με τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού και των εργασιακών σχέσεων.


Email UsFacebookTwitterΓια έγκυρη ενημέρωση

Εγγραφείτε στο newsletter του ergasiaka-gr

Που και πως θα μας βρείτε

(Νέα διεύθυνση)

Λ. Ιωνίας 206 – Ηράκλειο Κρήτης
email: [email protected]
Τηλ.  2810284273, 6946951928 – 6943050605 – 6940907372Τελευταία άρθρα

Η εργασία κατά τις υποχρεωτικές, προαιρετικές και κατ’ έθιμον αργίες των Χριστουγέννων.

Η εργασία κατά τις υποχρεωτικές, προαιρετικές και κατ’ έθιμον αργίες των Χριστουγέννων.

Μεταφορά άδειας στο επόμενο έτος. Επιτρέπεται;

Μεταφορά άδειας στο επόμενο έτος. Επιτρέπεται;

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.

Από το ΒΗΔΑΠ στο Ε12. Μια ταραχώδης διαδρομή.