• Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 30 Νοε 2012

  Νέα εγκύκλιος για τις αλλαγές στα εργασιακά με το μνημόνιο 3 - Ν.4093/2012


  Αθήνα: 28-11-2012
  Αριθμ. Πρωτ.: 26352/839

   ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

  1. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

  Ι. Ειδικές Επιδοτήσεις Ανεργίας

  Στο άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.1, περίπτωση Ι του ν.4093/12 εισάγονται από 1.1.2013 ουσιαστικές μεταβολές στις ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας.

  Με βάση τις διατάξεις αυτές από 1.1.2013 καταργούνται οι ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας. Συγκεκριμένα καταργούνται οι διατάξεις νόμων κατά το μέρος που αφορούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς και οι κανονιστικές και οι διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους, ως ακολούθως: το άρθρο 43 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), το άρθρο 7 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 (Α΄ 210), τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272), το άρθρο 13 του ν. 3460/2006 (Α΄ 105), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78),οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24), οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1, καθώς και το άρθρο 2 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114) ,το άρθρο 3 του ν. 3717/2008 (Α΄ 239), το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27), το άρθρο 32 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) .

  28 Νοε 2012

  Απεργιακές κινητοποιήσεις από τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας

  24ωρη απεργία για αύριο 29/11/2012 και αποχή από την  πραγματοποίηση ελέγχων στους χώρους εργασίας, εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Εργασίας διεκδικώντας τα παρακάτω:

  27 Νοε 2012

  Τα ανοικτά επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ


  Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ, από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.178.241 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε εβδομήντα ένα (71) επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ.

  26 Νοε 2012

  Ποιοί χάνουν τελικά το επίδομα γάμου;


  Τι γίνεται τελικά με το πολυσυζητημένο επίδομα γάμου; Κόβεται σε όλους τους εργαζόμενους; Υπάρχουν ακόμη δικαιούχοι; Μπορεί μονομερώς ο εργοδότης να το καταργήσει; Ερωτήματα και ερωτηματικά, από τους εργαζόμενους που αγωνιούν για τη μείωση του μισθού τους, από τους εργοδότες που προσπαθούν να εξισορροπήσουν με όποιο τρόπο μπορούν τη μείωση της δραστηριότητάς τους και από τους λογιστές και στελέχη των επιχειρήσεων για τις συμβουλές που θα δώσουν στους εργοδότες τους.
  Έχουν περάσει πάνω από 9 μήνες από την ψήφιση του Ν.4046/2012, την έκδοση της Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 4601/304/12-3-2012 και ακόμη ασχολούμαστε με το επίδομα αυτό, λες και απ’ αυτό εξαρτάται η σωτηρία του τόπου. Ήρθε τώρα και το μνημόνιο 3 και ο Ν.4093/2012, να μπερδέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα αλλά κυρίως να επιβεβαιώσει την σταθερή και αταλάντευτη θέση τροϊκανών και κυβέρνησης να «εξαφανίσουν την αιτία για την κακοδαιμονία αυτής της χώρας»!!!!! 

  Τα «ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» σας παρουσιάζουν όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το επίδομα γάμου παραμένει ή μπορεί να "κοπεί"

  1. Σε ΣΣΕ που είναι σε ισχύ και προβλέπεται επίδομα γάμου και είτε είχε κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, είτε εργοδότης και εργαζόμενος είναι μέλη των συμβαλλομένων στη ΣΣΕ συνδικαλιστικών οργανώσεων, το επίδομα γάμου συνεχίζει να παρέχεται μέχρι τη λήξη της. Εάν στη συνέχεια συναφθεί νέα κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ και προβλέπεται σ’ αυτή επίδομα γάμου, αυτό συνεχίζει να παρέχεται υποχρεωτικά στην περίπτωση που υπάρχει δέσμευση τήρησής της, δηλαδή όταν εργοδότης και εργαζόμενος είναι μέλη των συμβαλλομένων στη ΣΣΕ συνδικαλιστικών οργανώσεων, αφού από 14/2/2012 και μετά, καταργήθηκε η δια υπουργικών αποφάσεων κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικών των ΣΣΕ.

  2. Σε ΣΣΕ που προβλέπεται επίδομα γάμου και ενώ δεν υφίσταται υποχρεωτικότητα τήρησης, η ΣΣΕ τηρείτε με όρο ατομικής σύμβασης εργασίας, το επίδομα γάμου συνεχίζει να καταβάλλεται εκτός κι αν υπάρξει συμφωνία για τροποποίηση της ατομικής σύμβασης .

  3. Όταν μια ΣΣΕ λήγει (μετά τις 14/2/2012 - μνημόνιο 2) και δεν συνάπτεται άλλη, ή συνάπτεται αλλά δεν υφίσταται υποχρεωτικότητα τήρησης, το επίδομα γάμου μπορεί να κοπεί, αφού ο μισθός δύναται να επανακαθορίζεται μονομερώς απο τον εργοδότη υπολογίζοντας μόνο, τα επιδόματα πολυετίας, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας, ή όσα απ’ αυτά προβλέπονταν στην εν λόγω ΣΣΕ.

  4. Εργοδότες - επιχειρήσεις που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ και συγκεκριμένα των οργανώσεων (π.χ. Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε.)συνεχίζουν να δεσμεύονται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ , άρα συνεχίζουν να καταβάλλουν το επίδομα γάμου και μετά την ψήφιση του Ν.4093/2012 (μνημόνιο 3) στις 12/11/2012.

  5. Εργοδότες – επιχειρήσεις, που δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ, και συγκεκριμένα των οργανώσεων που την υπογράφουν, δηλ. των Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, αλλά δεν δεσμεύονται, από την 12.11.2012 και μετά, από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ, συνεπώς δεν δεσμεύονται και στη συνέχιση καταβολής του επιδόματος γάμου, μπορούν όμως οικιοθελώς να συνεχίσουν την καταβολή του.

  6. Σε κάθε περίπτωση με Εθνικές Γενικές, Κλαδικές, Ομοιεπαγγελματικές και Επιχειρησιακές ΣΣΕ, μπορούν να συμφωνούνται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη, μισθολογικοί όροι οποιουδήποτε είδους και ύψους (Βασικοί μισθοί, ημερομίσθια, προσαύξηση ωριμάνσεων, επίδομα γάμου και παντός είδους άλλα επιδόματα ) που όμως δεν μπορούν να είναι δυσμενέστεροι από τους προβλεπόμενους μισθολογικούς όρους του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου, όπως ορίζεται στο Ν. 4093/12.

  Ανοιχτή επιστολή με θέμα τη νέα ρύθμιση του N.4093/12 σχετικά με τη γνωστοποίηση αλλαγών στο ωράριο εργασίας

  Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, Υφυπουργό Εργασίας, Γεν. Γραμματέα Υπουρ. Εργασίας και  Ειδικό Γραμματέα ΣΕΠΕ, απέστειλε ο Επιθεωρητής Εργασίας Κος Δημήτρης Κ. Φραγκομίχαλος, με αφορμή τις τελευταίες ρυθμίσεις του Ν.4093/2012 για την «Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση διοικητικών βαρών που αφορούν το Σ.ΕΠ.Ε», εκφράζοντας την ανησυχία του αλλά και την απορία του για τη σκοπιμότητα της αλλαγή των διατάξεων που αφορούν στην ενημέρωση του ΣΕΠΕ από τον εργοδότη, σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος εργασίας ή του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων. 

  Ιδού ολόκληρη η επιστολή

  22 Νοε 2012

  Οι 18+1 εγκύκλιοι για τις αλλαγές στα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά με το μνημόνιο ΙΙΙ  Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν απο το Υπουργείο Εργασίας 18 εγκύκλιοι για την εφαρμογή των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών αλλαγών που περιλαμβάνονται στο Ν.4093/2012 και 1 για την εφαρμογή των αλλαγών στα εργασιακά.

  Οι εγκύκλιοι είναι:

  21 Νοε 2012

  Όλες οι αλλαγές στα εργασιακά με το μνημόνιο 3. Τι προβλέπει η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4093/2012


  Η ερμηνευτική εγκύκλιος - οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

  20 Νοε 2012

  Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες

  Σημαντική περίοδο χάριτος για τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα στεγαστικά ή καταναλωτικά τους δάνεια, προτείνει το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων αποπληρωμής των δανείων για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που έχει πληγεί από την κρίση.
  Οι λύσεις για τη ρύθμιση των δανείων συζητήθηκαν χθες μεταξύ του υπουργείου Ανάπτυξης και της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και στη συνέχεια, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τις βασικές πτυχές της μεταξύ τους συμφωνίας, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τουλάχιστον 200.000 δανειολήπτες.

  19 Νοε 2012

  ΙΚΑ: Έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης στις περιπτώσεις που αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος

  Σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτ. Σ00/87/16-11-2012 έγγραφο της Διοίκησης του ΙΚΑ, το οποίο αποστέλλεται σε όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για εφαρμογή, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του Ν.3996/2011, η έκδοση  απόφασης προσωρινής σύνταξης, στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και η εξόφληση της οφειλής δεν γίνεται εφάπαξ αλλά ζητείται παρακράτηση από τη μηνιαία σύνταξη.

  Να τι αναφέρει το έγγραφο:

  Νέα αφαίμαξη σε μισθούς και συντάξεις από την αύξηση της παρακράτησης φόρου

  Νέα ...αφαίμαξη σε μισθούς και συντάξεις φέρνει η αύξηση της παρακράτησης φόρου η οποία θα υπολογίζεται από τον Ιανουάριο του 2013 με την καινούργια φορολογική κλίμακα χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσθετα αφορολόγητα για τα παιδιά τα οποία καταργούνται.

  Το νέο καθεστώς θα οδηγήσει σε αύξηση την παρακράτηση που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει μέχρι και το 90% για μισθωτό με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ.

  18 Νοε 2012

  Μισθούς των 9.500 ευρώ σε στελέχη της "χαρίζει" η Ολυμπιακή

  Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, υπάρχουν ξεχασμένα στελέχη πάλαι ποτέ κρατικών εταιριών, που αμείβονται με ποσά μεγαλύτερα ακόμη και από αυτό που παίρνει ο πρωθυπουργός.
  Την ώρα που οι μισθοί ισοπεδώνονται και τα επιδόματα εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο, καθώς όλο και περισσότεροι Έλληνες βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, υπάρχουν ακόμη δημόσιοι υπάλληλοι που παίρνουν μισθούς πολλών χιλιάδων ευρώ, στοιχειώνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό.

  17 Νοε 2012

  Facebook: Νέα εφαρμογή για εύρεση εργασίας

  Το Facebook δημιούργησε μια νέα εφαρμογή η οποία θα αφορά στην  εύρεση εργασίας και θα περιλαμβάνει, σχετικές προς τούτο αγγελίες, από υπηρεσίες όπως το Monster και το Branch Out. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 1.700.000 αγγελίες.

  15 Νοε 2012

  Την απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ ζητά Δικαστήριο

  Την απόλυση 500 υπαλλήλων του ΙΚΑ, ζητά το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο έκρινε αντισυνταγματική σχετική διάταξη τού Ν. 3899/2010, που προβλέπει την είσοδό τους στον ασφαλιστικό φορέα, ενώ είχαν πετύχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στην Αγροτική Τράπεζα το 2010. Οι προσλήψεις όμως στην ΑΤΕ ουδέποτε έγιναν, αφού είχαν δρομολογηθεί διαδικασίες αποκρατικοποίησής της.

  13 Νοε 2012

  Δημόσιο: ποιοί απολύονται, ποιοί μετακινούνται. Όλες οι αλλαγές με το μνημόνιο 3 (Ν.4093/2012)

  Στο "άψε - σβήσε" συντάχθηκε (έτοιμη την είχαν) και κοινοποιήθηκε αρμοδίως η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρύθμισης για τις ανακατατάξεις, μεταβολές, απολύσεις που θα επέλθουν στο δημόσιο τομέα μετά το μνημόνιο 3 και την ψήφιση του σχετικού νόμου 4093/2012.

  Να τι αναφέρει:
  Σας γνωστοποιούμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» εισάγονται ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν στη διεύρυνση των δυνατοτήτων αξιοποίησης του προσωπικού του δημόσιου τομέα, με γνώμονα την κάλυψη των πολλαπλών και ιδιαίτερων αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό και την εξάλειψη ανορθολογικών καταστάσεων.
  Οι νέες ρυθμίσεις αναμορφώνουν θεσμούς του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Ειδικότερα:

  12 Νοε 2012

  NOMOΣ 4093/2012. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016

  "Βαφτίστηκε"  τελικά σήμερα και το τρίτο τέκνο (μνημόνιο ΙΙΙ),  καρπός της Κρίσης και των Τροϊκανών (εωτερικού και εξωτερικού). Το όνομα αυτού "Ν.4093/2012" - ΦΕΚ 222/12-11-2012 - τεύχος  Α'.
  Το περιβόητο πολυνομοσχέδιο  " Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 - Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012" έλαβε σάρκα και οστά, είναι πλέον νόμος του κράτους και φιλοδοξεί να σώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες όπως και τα προηγούμενα μνημόνια.
  Σφίξτε τα δόντια σας και δείτε το κείμενο ΕΔΩ

  10 Νοε 2012

  Η τελική λίστα με τις απολύσεις στο Δημόσιο - Στην έξοδο 27.000 υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2013

  Η συμφωνία κυβέρνησης με την τρόικα προβλέπει τη διαθεσιμότητα 2.000 εργαζομένων μέχρι το τέλος του χρόνου και 25.000 εντός του 2013. Προσληφθέντες εκτός ΑΣΕΠ, απόφοιτοι λυκείου, διοικητικό προσωπικό και οι αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου μπαίνουν στο στόχαστρο

  8 Νοε 2012

  ΕΓΣΣΕ - Τα κατώτατα όρια μισθών με το νέο μνημόνιο (Ν.4093/2012)


  ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
  Σύμφωνα με  το Ν.4046/2012 την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012 και την ερμηνευτική εγκύκλιο   4601/304/12-3-2012 και το ΜΠΔΣ 2013 -2016
   ΠΙΝΑΚΕΣ

  6 Νοε 2012

  ΣΕΠΕ: Κατάργηση της θεώρησης των βιβλίων δρομολογίων και βιβλίων οικοδομών. Εντός δύο ημερών η γνωστοποίηση αλλαγής ωραρίου. Με συμφωνία των εταίρων η κατάργηση του πενθημέρου στα καταστήματα. Αυτά εκτός των άλλων προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο ΜΠΔΣ 2013 - 2016


  Με διατάξεις που προβλέπονται στο Πολυνομοσχέδιο - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός 2ημερών, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εν γένει. Η προηγούμενη ρύθμιση του Ν.3996/2011 (άρθρο 30, παρ.4)προέβλεπε την αυθημερόν, γνωστοποίηση τέτοιων αλλαγών στο ΣΕΠΕ.
  Επίσης, καταργείται η υποχρέωση θεώρησης του Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων καθώς και του Βιβλίου Δρομολογίων για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων και λεωφορείων ΚΤΕΛ, ενώ υιοθετείται το σύστημα της αναγγελίας της υπερωριακής απασχόλησης προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

  Η διατήρηση του πενθημέρου θα είναι πλέον θέμα συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων με την δυνατότητα που τους παρέχεται να καθορίζουν μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζομένους στα καταστήματα. Για τον καθορισμό των ημερών αυτών θα πρέπει να τηρείται η 40ωρη εβδομαδιαία απασχόληση που προβλέπεται ήδη από την ΕΓΣΣΕ 1984.

  Δείτε τι αναφέρει αναλυτικά για τις αλλαγές στις διαδικασίες του ΣΕΠΕ, το Πολυνομοσχέδιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016

  5 Νοε 2012

  Απασχόληση αλλοδαπών. Περιληπτική αποτύπωση όρων και προϋποθέσεων

  ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ν.3386 / 2005)

  ΟΜΑΔΑ Α
  Εργασία με την κατοχή της άδειας διαμονής


  Άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 15)
  Άδεια διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιρειών (άρθρο 17)
  Άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκαταστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
  (άρθρο 19)

  2 Νοε 2012

  Εκμετάλλευση εργαζομένων στο Ηράκλειο - Απίστευτες καταγγελίες στο ΕΚΗ

  Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, η εξαθλίωση είναι τέτοια που δεν έχει προηγούμενο.
   Όλοι τους στην κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου είπε για την κατάσταση που επικρατεί στον ελληνικό λαό αλλά και στην τρικομματική κυβέρνηση ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης ενόψει της 48ωρης κινητοποίησης της ερχόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

  Ρόδος: Στον εισαγγελέα η λίστα με τους ασυνεπείς ξενοδόχους

  Στα χέρια του Εισαγγελέα Κωνσταντίνου Μπούτσικου βρίσκεται μια λίστα με 46 ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού, οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν ακόμη απλήρωτους τους εργαζόμενους. Η λίστα παραδόθηκε από το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, προκειμένου να επιληφθεί του θέματος ο εισαγγελέας, ο οποίος θα έχει μάλιστα συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη με την Ένωση Ξενοδόχων. Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα οφείλουν μισθούς, επιδόματα αλλά και δώρα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους.

  "ΟΧΙ" από το Ελεγκτικό Συνέδριο στη μείωση των συντάξεων και στη κατάργηση των δώρων

  H Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε μη συμβατές με το Σύνταγμα τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες επέρχονται νέες μειώσεις στις συντάξεις, από  5% έως 10%, από το 2013.
  Η Ολομέλεια έκανε δεκτή την εισήγηση του συμβούλου Αντώνη Κατσαρόλη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων τροπολογιών, κρίνοντας ότι η, για πέμπτη συνεχόμενη φορά, μείωση των συντάξεων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, (από το 2010) είναι αντίθετη σε πλειάδα συνταγματικών διατάξεων.

  1 Νοε 2012

  Κομισιόν: Ασυμβίβαστες με την νομοθεσία της ΕΕ οι προτάσεις της Τρόικα για τα εργασιακά

  Απαντώντας σε ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, κας Συλβάνας Ράπτη, η Κομισιον παραδέχεται πως οι προτάσεις της Τρόικα για τα εργασιακά στην Ελλάδα - που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εβδομάδα εργασίας έξι ημερών και 78 ωρών - περιγράφουν "οριακές καταστάσεις" και είναι ασυμβίβαστες με τη νομοθεσία της ΕΕ!

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....