29 Μαρ 2011

Υπολογίστε την ισόχρονη άδεια με αποδοχές, αντί του μειωμένου ωραρίου για θηλασμό και φροντίδα παιδιού.

Το µειωµένο ωράριο (άδεια) θηλασµού και φροντίδας παιδιών, σύμφωνα την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 – 2005, δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Για τη λήψη της ισόχρονης άδειας απαιτείται συναίνεση του εργοδότη. Δείτε ένα παράδειγμα υπολογισμού και μετατροπής του μειωμένου ωραρίου σε ημέρες αδείας.
ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ


5/ΜΕΡΟ
6/ΜΕΡΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΡΕΣ 2,5 ΕΤΩΝ
910
910
ΜΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
260
130
ΜΕΙΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
15
15
ΜΕΙΟΝ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ
44
48
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ 2,5 ΕΤΩΝ
591,00
717,00
ΣΥΝΟΛ. ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
591
717
ΣΥΝΟΛ. ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
74
108
ΣΥΝΟΛ. ΕΒΔΟΜ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
14,78
17,93
ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
3,39
4,11

Δεν υπάρχουν σχόλια :