Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
 • Αρχική
 • Forum
 • Επικοινωνία
 • Όροι χρήσης
 • photo facebook1_zpsc7dba044.png
 • photo ee1ffd32-aefd-478e-8235-1b0a077dd06d_zps7b245b56.png
 • photo googleplus1_zps9d69dc86.png
 • photo rss1_zps8d1c4a62.png

26 Ιαν 2015

Τι χρειάζεται για το επίδομα μητρότητας στις ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ

Απόφαση με την οποία καθορίζονται  οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (Α΄, 235) εξέδωσε ο οργανισμός, η οποία προβλέπει:

Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες − άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού, καθώς και να μην δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

 Για τη χορήγηση απαιτείται η υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτηση της ασφαλισμένης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.),
β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας
Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τη διαπίστωση πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, καταβάλλει στην ασφαλισμένη, εφάπαξ, το επίδομα μητρότητας.

Τι προβλέπουν τα νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ για κατώτατο μισθό, εργασιακά και οφειλές

Mε τρία νομοσχέδια που θα σηματοδοτούν την στήριξη σε εργαζόμενους και συνταξιούχους που επλήγησαν από την πολιτική των μνημονίων θα κάνει…ποδαρικό στη βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ .

Πρόκειται για την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ μνημονίου επίπεδα δηλαδή στα 751 ευρώ, την επαναφορά της 13ης σύνταξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν έως 700 ευρώ σύνταξη, την αποκατάσταση των απωλειών που έχει υποστεί το σύνολο των συνταξιούχων μέσα σε χρονικό διάστημα μιας πενταετίας και την πλήρη στήριξη στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ με την ψήφιση ενός πακέτου μέτρου με το οποίο θα αίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ και θα αναστέλλεται η διαδικασία των κατασχέσεων επί κινητών και ακινήτων για τους οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Τα νομοσχέδια είναι έτοιμα και για καθαρά συμβολικούς λόγους θα είναι από  τα πρώτα που θα κατατεθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ .

Αναλυτικά τα νομοσχέδια προβλέπουν:

1.Την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751 ευρώ μικτά μηνιαία. Με τον νόμο προβλέπεται η «κατάργηση των μνημονιακών αντεργατικών και αντιδημοκρατικών νομοθετικών ρυθμίσεων του 2010 -2014, που έπληξαν τον θεσμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες κατά παράβαση του Συντάγματος και της διεθνούς εργατικής νομοθεσίας.Θα προβλέπει την επαναφορά του κατώτατου μισθού στα προ των μνημονίων επίπεδα, δηλαδή στα 751 ευρώ μικτά μηνιαία ανεξαρτήτως ηλικίας, από 586 ευρώ μικτά μηνιαία και 511 ευρώ μικτά μηνιαία για τους κάτω των 25 ετών που είχε μειωθεί, και τον επανακαθορισμό του με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα συνάπτεται μεταξύ της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών φορέων.

Επίσης θα υπάρχει ρύθμιση για την αποκατάσταση του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης, της μετενέργειας καθώς και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του ΟΜΕΔ προκειμένου να μπει «φρένο» στις μειώσεις μισθών .

Όπως αναφέρουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόστηκε ήταν « να μειωθεί από το 2010 η πραγματική αγοραστική δύναμη των μισθών πάνω από 50%, λόγω μεσοσταθμικής μείωσής τους κατά 23%, αύξησης των τιμών, υπερφορολόγησης και περικοπής των κοινωνικών παροχών» .

Ακόμα θα καταργείται η μείωση της διάρκειας της μετενέργειας της ΣΣΕ από έξη στους τρεις μήνες και ο περιορισμός αυτής αποκλειστικά στον βασικό μισθό συν τέσσερα επιδόματα (ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδυνότητας.

Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι η θα καταργηθεί και η νομοθετική διάταξη με την οποία αναγνωρίστηκε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος.
2.Την επαναφορά της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους που παίρνουν έως 700 ευρώ τον μήνα.

Η ρύθμιση αφορά 1.162.920 συνταξιούχους ,σύμφωνα με τους υπολογισμούς που ήδη έχουν γίνει και το κόστος που θα βαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό ανέρχεται στα 543 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατάθεση του σχετικού νόμου θα αναφέρεται ότι αυτό το μέτρο αποτελεί το «πρώτο βήμα για τη σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών των συντάξεων» και αναμένεται να συνοδεύεται από δέσμευση για αποκατάσταση των απωλειών των συντάξεων μέσα σε διάστημα πέντε ετών.

Οι μειώσεις στις συντάξεις μόνο από τις περικοπές που έχουν γίνει αγγίζουν το 50% ενώ οι μεγαλύτερες αφορούν τις επικουρικές και εκείνους που είναι συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών.

Από τα... ψηλά άρχισαν να «κουρεύονται» το 2010 οι συντάξεις με διπλές και τριπλές εισφορές τύπου ΛΑΦΚΑ που επιβλήθηκαν για να εξοικονομήσουν τα Ταμεία δαπάνες και να «καλύψουν» τις απώλειες από τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης.

Το 2013 το «κούρεμα» κατέβηκε πιο... χαμηλά και αγγίξε κάθε συνταξιούχο που εισέπραττε από 1.000 ευρώ και πάνω το μήνα από κύρια, επικουρική ή μέρισμα για να εξοικονομηθεί 1 δισ. ευρώ. Τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας που καταβάλλονταν υπό περιορισμούς στην προηγούμενη διετία καταργήθηκαν ολοσχερώς (και για τους χαμηλοσυνταξιούχους) με όφελος για τα Ταμεία 1,6 δισ. ευρώ φέτος.

Στο ίδιο πλαίσιο, περιορίστηκαν οι δικαιούχοι των οικογενειακών επιδομάτων ενώ άλλαξε ακόμα και ο τρόπος καταβολής συντάξεων σε ανασφάλιστους

3. Ένα πλέγμα προστασίας προς τους ασφαλισμένους και τους οφειλέτες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματικών θα περιλαμβάνει το τρίτο νομοσχέδιο.

Οι βασικές ρυθμίσεις του θα είναι

1 .Αίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Η εκτέλεση ποινών που επιβλήθηκαν ματαιώνεται και, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
2.Οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία.

3 . Για όσους ασφαλισμένους των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις - πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις - επί των οφειλόμενων εισφορών και όσες έχουν καταλογισθεί, διαγράφονται.

Εάν ήδη έχει καταβληθεί για το ως άνω χρονικό διάστημα υπερβάλλον ποσό, μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις, αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές.

4 . Αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων.

5.Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων θα ισχύει για τους ασφαλισμένους που καταβάλλουν δύο τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές ανά έτος.

6. Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε Ταμείου Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, εάν το ποσό κύριας οφειλής δεν ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

7. Προς ολική ή μερική εξόφληση των οφειλόμενων ποσών δύναται να συμψηφίζεται με συμφωνία του ασφαλισμένου έως και το 100% των ποσών συντάξεων που δικαιούται ο συνταξιούχος για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης.

Το υπόλοιπο της οφειλής συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 (5 έτη).

Το επιπλέον των 50.000 € ποσό κύριας οφειλής πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός των αμέσως επόμενων 12 μηνών ή σε 12 μηνιαίες δόσεις από την κοινοποίηση στον υποψήφιο συνταξιούχο του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής.

πηγή: enikonomia.gr

23 Ιαν 2015

Παράταση μέχρι 28/2/2015 για την ηλεκτρονική γνωστοποίηση των κανονικών αδειών

Απόφαση Υπουργού Εργασίας αριθ. 2640/715
ΦΕΚ 160 Β΄/22-1-2015
Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του, για το έτος 2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005),

2. το Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α΄/ 21-6-2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 "Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών"» (ΦΕΚ 143 Α΄/4-7-2012),

3. το άρθ. 17 παρ. 6 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212Α΄/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 138 παρ. Ε του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 41Α΄/1-3-2012),

4. την παράγραφο 2 της υποπαραγράφου IA.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,

5. την υποπαράγραφο ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107 Α΄/2013),

6. τα άρθρα 18 και 30 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄/2011), όπως ισχύουν ,

7. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α΄/16-6-2011),

8. το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180 Α΄/29-8-2014),

9. το άρθρο 4, περίπτωση η) της υπ΄ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 5072/ 6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 28153/126/28-08-2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)» όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 49327/10702/ 22-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3456/23-12-2014) απόφασή του,

10. την από 20/01/2015 σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προ τούτο,

11. το γεγονός ότι από την έκδοση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για το έτος 2015, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11. (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) της περ. η) του άρθρου 4 της υπ΄ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έως και την 28 Φεβρουαρίου 2015.

Εργατική νομοθεσία ετών 2010 - 2014

Εργατική νομοθεσία ετών 2010 - 2014

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ :   Ευάγγελος Κ. Καραγιάννης
Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ν. Ηρακλείου.

Παραθέτουμε τις κυριότερες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, με τις οποίες επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις ιδιωτικού δικαίου.

(Νόμοι :   3833, 3845, 3846, 3863, 3871, 3879/2010, 3986, 3996, 4024/2011, 4046, 4052, 4093/2012
4152, 4144, 4172/2013, 4254/2014, ΠΥΣ 6/2012)

Ν. 3833 ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010
Άρθρο 1
παρ. 4 «Στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 2 στο οποίο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3205/2003, εξαιρούνται από τη μείωση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2, τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόμενα με το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Αν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, αποζημιώσεις ή αμοιβές κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος, οι πάσης φύσεως αποδοχές μειώνονται κατά επτά τοις εκατό».
παρ. 5 «Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα των εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του Ν. 3429/2005 άρθ. 1 παρ. 1,2 και 3, μειώνονται κατά 7%. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, μειώνονται κατά 30% αντίστοιχα. ..
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της παρ. 4 κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατομικής σύμβασης εργασίας ή συμφωνίας».

 Ν. 3845 ΦΕΚ 65/Α΄/6-5-2010
Άρθρο δεύτερο
Παρ.  6 «’Άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι 24 ετών δύνανται να εργασθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης αυτής οι ακαθάριστες αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ. Μετά το πέρας της σύμβασης αυτής είναι δυνατή  η συνέχιση της απασχόλησής τους και η ένταξη σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.
παρ. 7 «Οι όροι των Ομοιοεπαγγελματικών και Επιχειρησιακών Συμβάσεων Εργασίας μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συμβάσεων εργασίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, μπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

22 Ιαν 2015

Εξαίρεση από τον ΦΠΑ για πρώτες ύλες προϊόντων προς εξαγωγή

Νέες διαδικασίες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μην καταβάλουν, υπό προϋποθέσεις, ΦΠΑ για τις πρώτες ύλες που αγοράζουν με σκοπό να αναπτύξουν προϊόντα προς εξαγωγή σε χώρες της Ε.Ε. προβλέπει απόφαση που υπόγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου.
Στόχος της απόφασης, όπως σημειώνει η ΓΓΔΕ, είναι η δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, και την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της χώρας. Με την καθιέρωση των διαδικασιών αυτών εξαλείφεται το μειονέκτημα των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων έναντι των εισαγωγικών, οι οποίες μέχρι σήμερα είχαν το πλεονέκτημα της θέσης των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης με απαλλαγή καταβολής του ΦΠΑ.

Ειδικότερα με την απόφαση προβλέπεται:

1. Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αυτά αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Με την εν λόγω διαδικασία μπορούν να πραγματοποιούνται αποκτήσεις εγχωρίων προϊόντων εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με απαλλαγή του ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση διατήρησης του τελωνειακού καθεστώτος και την έκδοση του προβλεπόμενου τιμολογίου στο οποίο θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα αγαθά έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης).

2. Διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ εμπορευμάτων τρίτων χωρών που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης). Με τη συγκεκριμένη διαδικασία οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή από υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα, απαλλάσσονται του ΦΠΑ με τη διατήρηση του τελωνειακού καθεστώτος και την έκδοση του προβλεπόμενου τιμολογίου στο οποίο θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα αγαθά έχουν τεθεί σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης.

3. Διαδικασία μη κοινοτικών και εγχωρίων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Για την υπαγωγή εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

πηγή: imerisia.gr

21 Ιαν 2015

Πρέπει να προκαταβάλλονται οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας;

Πρέπει οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας να προκαταβάλλονται;
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 5 παρ.1 εδ.α, 3 παρ.8 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.Δ 4547/1966) του Α.Ν 539/1945 και άρθρου 3 παρ.16 του Ν.4504/1966, προκύπτει ότι οι αποδοχές αδείας μαζί με το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας ενώ συνάγεται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την νομολογία των Δικαστηρίων, ότι είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου περί συμψηφισμού (καταλογισμού) των τυχόν υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών προς τις οφειλόμενες αποδοχές και το επίδομα αδείας.

Ο κοινωνικός σκοπός των διατάξεων περί αδείας των μισθωτών αποβλέπει στην εξασφάλιση της οικονομικής δυνατότητας του αδειούχου μισθωτού να ξεκουραστεί από την εργασία του και να απολαύσει την άδειά του, λαμβάνοντας προκαταβολικά τις αποδοχές και το επίδομα αδείας με τη λήψη της κανονικής άδειας.

Κατά συνέπεια αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας η πρακτική πολλών επιχειρήσεων να καταβάλλονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας στο τέλος του ημερολογιακού έτους ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία το καλοκαίρι (π.χ εντός Αυγούστου) ή ακόμη η τμηματική καταβολή των παραπάνω κάθε μήνα με την μισθοδοσία, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει προηγηθεί η χορήγηση της κανονικής άδειας στον εργαζόμενο σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

20 Ιαν 2015

Ελαιόλαδα που ήταν...σπορέλαια απέσυρε ο ΕΦΕΤ

Ελαιόλαδα που ήταν...σπορέλαια απέσυρε ο ΕΦΕΤ
Την άμεση απόσυρση παρτίδων από τρία τυποποιημένα ελαιόλαδα απαίτησε ο ΕΦΕΤ αφού όπως διαπιστώθηκε από σχετικούς ελέγχους, ήταν σπορέλαια, που περιείχαν ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα παρακάτω προϊόντα :
Α) Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΛΑΚΩΝΙΑ», σε συσκευασία των 5 L και ημερομηνία λήξης 31-12-2016, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΛΑΚΩΝΙΑ ΕΠΕ, 5ο  χλμ. ΓΥΘΕΙΟΥ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ».

Β) Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑ», σε συσκευασία του 1 L και ημερομηνία λήξης 30-4-2015, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΩΝ/ ΝΟΣ, ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Γ) Προϊόν με την εμπορική επωνυμία «ΜΑΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», σε συσκευασία του 1 L και ημερομηνία λήξης 30-12-2016, το οποίο επιπλέον φέρει τις ενδείξεις «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ, 20o ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ, ΚΡΟΚΕΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».

Τα ανωτέρω σπορέλαια διακινούνται από τις εταιρίες «ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ», με έδρα το 4ο χλμ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – Π. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ και «ΚΟΥΜΛΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», με έδρα το ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ – ΚΟΡΔΕΛΙΟ, οδός Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 16, ενώ διατίθεντο από την εταιρία «ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με έδρα τις ΜΟΥΡΙΕΣ ΚΙΛΚΙΣ.

Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους σχετικούς ελέγχους και καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν ήδη προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά,  να μην τα καταναλώσουν.

Επιστρέφονται άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας εν όψει των εκλογών

Επιστρέφονται άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας εν όψει των εκλογών

Με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, επιστρέφονται από 21-01-2015 οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και 20.01.2015, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι που θα κινηθούν με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. «επιβολή διοικητικών μέτρων», για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι 20-01-2015 δεν θα εκτελεστούν

Εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, για τις εξής παραβάσεις:
 •     Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος
 •     Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης
 •     Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη
 •     Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων
 •     Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.
Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Επισημαίνεται ότι για την επιστροφή των παραπάνω στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθεί, όπου επιβλήθηκε, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

Παράταση στο πρόγραμμα "Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ."

Παράταση στο πρόγραμμα Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ

Παράταση προθεσμίας δόθηκε μέχρι τις 9/2/2015, για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» - που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιμόρφωση 7.000 αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ. σε  8 Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο),  ηλικίας έως 29 ετών και περιλαμβάνει:
 • 80 ώρες θεωρητική κατάρτιση με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
 • Απόκτηση Επαγγελματική Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.
Το θεωρητικό μέρος θα υλοποιηθεί αποκλειστικά στις 8 παραπάνω αναφερόμενες περιφέρειες, ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

Δικαιούχοι

Δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι απόφοιτοι:
 • Επαγγελματικών Λυκείων ‐ ΕΠΑ.Λ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Επαγγελματικών Σχολών ‐ ΕΠΑ.Σ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 • Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο  έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)
Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κλπ

Επιδότηση - Ύψος Υποτροφιών
 
Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων προβλέπεται χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος ‐ υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Για την  Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέπεται χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Αίτηση Συμμετοχής
Η διαδικτυακή πύλη – επίσημος ιστότοπος της Πράξης όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής τους η www.diasindesi.gr.

19 Ιαν 2015

Οι μεγάλες γκάφες από Λαγκάρντ, Ρουμπινί και άλλους «γκουρού» της οικονομίας

Οι μεγάλες γκάφες από Λαγκάρντ, Ρουμπινί και άλλους «γκουρού» της οικονομίας
Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου αρχίζει το φετινό Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τη συμμετοχή 40 αρχηγών κρατών καθώς και περισσότερων από 1.500 επιχειρηματιών και οικονομικών προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο.

Το Φόρουμ θα διαρκέσει έως τις 24 Ιανουαρίου. Ανάμεσα στην πλούσια θεματολογία περιλαμβάνονται οικονομικά θέματα όπως η πτώση της τιμής του πετρελαίου, η κατάσταση στην ευρωζώνη αλλά και διάφορα ενδιαφέροντα ζητήματα όπως για παράδειγμα το μέλλον του Διαδικτύου.

Φέτος, τα μέτρα ασφαλείας μετά τις πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι αναμένεται να είναι δρακόντεια.

Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεδριάσει προκειμένου να εξετάσει εάν θα προχωρήσει σε πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων.

Οι προβλέψεις του Φόρουμ
Σε άρθρο - αφιέρωμα στο Νταβός, το οποίο υπογράφει ο Μπεν Χίρσλερ, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρεται σε διάσημες προβλέψεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών στο διάσημο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία. Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, ορισμένες επαληθεύτηκαν, άλλες όμως αποδείχθηκαν εντελώς αποτυχημένες.

Το 2014, ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας, Χαρουχίκο Κουρόντα είχε δηλώσει ότι η κατάσταση στη χώρα του είχε «αλλάξει εντελώς». Δώδεκα μήνες αργότερα, η ιαπωνική οικονομία είναι βυθισμένη στην ύφεση, υπογραμμίζει το Ρόιτερς.

Παράλληλα, κατά τις περσινές διεργασίες στο Νταβός κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την εμπόλεμη κατάσταση στην Κριμαία, την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους ή και την πτώση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 50 δολάρια το βαρέλι.

Το 2011, η Γαλλίδα τότε υπουργός Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ δήλωνε ότι «η ευρωζώνη ξεπέρασε την κρίση» καλώντας τις διεθνείς αγορές να εμπιστευτούν τη νομισματική ένωση και να μην προχωρήσουν σε πωλήσεις κρατικών ομολόγων. Όπως αποδείχθηκε, η χρονιά υπήρξε κάκιστη από οικονομικής πλευράς και οι πωλήσεις κρατικών ομολόγων θα απέφεραν μεγάλη κέρδη σε όσους έκλειναν τα αυτιά τους στις δηλώσεις Λαγκάρντ.

Το 2012, ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί -γνωστός και με το παρατσούκλι Dr. Doom- προέβλεψε ότι η Ελλάδα θα αποχωρούσε από τη ζώνη του ευρώ εντός ενός έτους. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, παρότι το Grexit έχει επανέλθει στην ατζέντα και του φετινού Φόρουμ του Νταβός, υπογραμμίζει το Ρόιτερς.

Η χειρότερη πρόβλεψη όλων των εποχών, σύμφωνα με το άρθρο του Ρόιτερς, έγινε τον Ιανουάριο του 2008. Τότε, παρότι είχε ήδη ξεσπάσει η κρίση στις ΗΠΑ με τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου, κανένας στο Φόρουμ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οκτώ μήνες μετά θα κατέρρεε ένας κολοσσός όπως η εταιρεία Lehman Brothers.

Μια άλλη περίφημη αποτυχία έλαβε χώρα το 2004. Τότε, ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς υποσχέθηκε από το Νταβός ότι εντός μιας διετίας θα κατόρθωνε να απαλλάξει τον κόσμο από το φαινόμενο spam μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως παρατηρεί στο άρθρο ο Μπεν Χίρσλερ, «τα τρία δισεκ. χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως ακόμη περιμένουν».

Εκτός όμως από τις αποτυχημένες προβλέψεις, το Φόρουμ του Νταβός έχει καταλήξει αρκετές φορές σε σωστά συμπεράσματα και έχει καταφέρει να εντοπίσει ανερχόμενες τάσεις στην παγκόσμια αγορά.

Το Φόρουμ έχει προβλέψει ότι θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο διαδίκτυο αλλά και τη σημαντικότητα της πρόσβασης στο νερό.

Παρά τις προβλέψεις και εκτιμήσεις που κάθε χρόνο διατυπώνονται στο πλαίσιο του Φόρουμ, όπως παρατηρεί το Ρόιτερς, η πλειονότητα των ανθρώπων που παρευρίσκονται στην Ελβετία αποσκοπεί στην καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων.

«Σαφέστατα, υπάρχουν πράγματα τα οποία κανένας δεν μπορεί να προβλέψει» δήλωσε στο Ρόιτερς ο Μαρκ Σπέλμαν, διευθυντής της εταιρειών συμβούλων Accenture, ο οποίος παρευρίσκεται κάθε χρόνο στο Νταβός την τελευταία δεκαετία.

«Ωστόσο, θα μου δώσει μια εικόνα για το πώς θα κυλήσει το 2015. Κάτι το οποίο, σε τόσο συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να λάβω σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του πλανήτη» πρόσθεσε ο ίδιος.

πηγή: imerisia.gr