• Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 16 Δεκ 2017

  Επίδομα 400 ευρώ σε άνεργους νέους ανακοίνωσε η υπουργός εργασίας Έφη Αχτσιόγλου (βίντεο)

  Επίδομα 400 ευρώ σε άνεργους νέους ανακοίνωσε η υπουργός εργασίας Έφη Αχτσιόγλου

  Επίδομα ύψους 400 € θα χορηγηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, σε νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, όπως ανακοίνωσε η υπoυργός Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξη της στην ΕΡΤ.

  Το επίδομα θα χορηγηθεί εφάπαξ και θα το λάβουν όσοι νέοι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον μήνα Οκτώβριο και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου θα συμπληρώσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό.

  Η προθεσμία για την αίτηση είναι έως την προσεχή Τετάρτη, ενώ όπως είπε η υπουργός το επίδομα θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους και το συνολικό ποσό της παρέμβασης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.

  Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της υπουργού εργασίας


  15 Δεκ 2017

  Επικαιροποιημένες Θέσεις και Προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  Επικαιροποιημένες Θέσεις και Προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  Γενικά
  1. Από συστάσεως της η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1994) προτείνει την καθιέρωση μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα σχολεία ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν την κοινωνική υφή και ανάγκη της απόδοσης των φόρων και όχι την αποφυγή τους ως «ηρωική πράξη».
  2. Ανεξαρτητοποίηση του επαγγέλματος του λογιστική - φοροτεχνικού για να μπορέσει να κάνει την δουλειά του χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς προς το συμφέρον όλης της κοινωνίας.
  3. Οι δύο Κώδικες (Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και Φορολογικών Διαδικασιών Ν. 4174/2013) χρειάζονται νομοτεχνικού και όχι μόνο χαρακτήρα μεταβολές. Επισημαίνεται ότι σε κύρια σημεία (όπως π.χ. στον προσδιορισμό του κέρδους – ζημιάς από επιχειρηματική δραστηριότητα στον Κ.Φ.Ε. γίνεται αναφορά σε νομοθετήματα που έχουν καταργηθεί). Πρέπει άμεσα να συσταθεί σχετική επιτροπή, με συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., η οποία θα συμβάλει στη διόρθωση των κακώς κειμένων και στην απαλοιφή των στρεβλώσεων που υπάρχουν στα δύο αυτά βασικά φορολογικά νομοθετήματα.
  4. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων και συντελεστών ασφαλιστικών εισφορών σε ανεκτά για τους φορολογούμενους επίπεδα. Είναι ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί τόσο η φοροδιαφυγή όσο και η εισφοροδιαφυγή.

  Θεσμικά αιτήματα του Κλάδου
  5. Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, Λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας.
  6. Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 3842/2010 η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ, επειδή δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.
  7. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι ο θεσμικός ομιλητής τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Α.Α.Δ.Ε. ως η μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο των Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. H λειτουργία επιτροπών μεταξύ Α.Α.Δ.Ε, Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Γ.Π.Σ για μείωση του κόστους σε συνεργασία με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε προς αποφυγή της νέας μορφής γραφειοκρατίας που είναι ηλεκτρονική πλέον.
  8. Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής – που εμφανίζεται στο σύστημα του Taxisnet – και οι υπάλληλοί του να μην χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από Κ.Ε.Π. για ενέργειες στις Δ.Ο.Υ. στο όνομα των πελατών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχουν  πρόσβαση  στην  πληροφόρηση  που  αφορά  την  παροχή  εξουσιοδότησης  σε  κάποιο Λογιστικό Γραφείο και η οποία θα γίνεται και θα αναιρείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στις Δ.Ο.Υ., όπου σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις. Επισημαίνουμε ότι οι Επαγγελματικές Ταυτότητες που χορήγησε το Ο.Ε.Ε. είναι σε πλήρη αχρηστία.
  9. Σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες για την διαδικασία να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβλημα της σοβαρής ασθένειας η θανάτου του Λογιστή επιχείρησης η γραφείου διότι η λύση του 10ημέρου , σε περίπτωση θανάτου, η οποία εχει δοθεί δεν καλύπτει ασθένεια και ο χρόνος των 10 ημερών δεν επαρκεί. Σήμερα με την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι εύκολο να βρεθεί λύση.
  10. Δυνατότητα διόρθωσης από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο Λογιστή - Φοροτεχνικό της επιχείρησης η του Φορολογουμένου, βασικών στοιχείων μητρώου στην «εικόνα» του και σε περίπτωση αλλαγής Λογιστή - Φοροτεχνικού να υπάρχει εσωτερική ενημέρωση όλων των μερών η δε αλλαγή να γίνεται σε όλες τις βάσεις της Α.Α.Δ.Ε.
  11. Έγκριση της δυνατότητας για καθορισμό ύπαρξης επαγγελματικού λογαριασμού για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση πληρωμών πελατών μας (σαν Λογιστικά Γραφεία) ο οποίος θα γνωστοποιείται και στο Μητρώο και η διακίνηση δεν θα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου εάν φυσικά οι χρεώσεις ισούνται με τις πιστώσεις για πληρωμές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης να υπάρξει μέριμνα και οδηγία προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – για την ιδιαιτερότητά μας αυτή - για τους ελέγχους αυτού του είδους σε Συναδέλφους.
  12. Λήψη μέριμνας, στο ελεγκτικό στάδιο, για τις ήδη υπάρχουσες κινήσεις διότι οι λογαριασμοί πολλών συνάδελφων έχουν κινηθεί με μεγάλα ποσά τα οποία αποτελούν πληρωμές Φ.Π.Α., ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων πελατών των Λογιστών - Φοροτεχνικών.
  13. Δυνατότητα λειτουργίας της παλαιάς εφαρμογής «Λογιστές» ώστε να έχουμε εικόνα οι Λογιστές- Φοροτεχνικοί τι έχει κατατεθεί στο σύστημα με τα στοιχεία μας.
  14. Η επαναφορά και υλοποίηση της πάγιας θέσης και του κλάδου των Λογιστών -Φοροτεχνικών, αλλά και του Ο.Ε.Ε., όπως διατυπώθηκε και αναλύθηκε στη συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το ασυμβίβαστο του διπλού ρόλου και έργου των Ελεγκτικών Εταιρειών, (ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστική – φορολογική επίβλεψη βάσει εταιρειών συμφερόντων των ελεγκτικών). Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε διαμήνυσε παλαιότερα και συνεχίζει να διαμηνύει ότι «η δυνατότητα» να δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένων εταιρειών δεν βρίσκει σύμφωνο τον κλάδο των Λογιστών -Φοροτεχνικών ο οποίος, μέσω των θεσμικών του οργάνων, θα παλέψει για την αλλαγή αυτής της κατάστασης.
  15. Επαναφορά των προϋποθέσεων για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από Νομικά Πρόσωπα στα ισχύοντα πριν αλλάξουν με τον νόμο 4093/12-11-2012, (επί προσωπικών εταιρειών καθώς και επί ΕΠΕ και ΙΚΕ, όλοι οι εταίροι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού. Στις Α.Ε. επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού πρέπει να διαθέτουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου).
   16. Αντιμετώπιση του παράνομου φαινομένου, (σε βάρος του νόμιμου και συνεπούς Λογιστή -Φοροτεχνικού), όπου μετά την κατάργηση διαδικαστικού περιεχομένου εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων που είχαν δοθεί στις ΔΟΥ, ανοίγουν λογιστικά γραφεία και κάνουν έναρξη πρόσωπα χωρίς να προσκομίζουν την επαγγελματική ταυτότητα από το ΟΕΕ.
  17. Η υποβολή (και όχι απαραίτητα η υπογραφή του Ε3) των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών κωδικών του taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτου, λογιστών – φοροτεχνικών, και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής «από τον επαγγελματία» των φορολογικών εντύπων, ειδικά του νέου Ε3 η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.

  Πρόστιμα του Ν. 4174/2013
  18. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αλλά και των καταστάσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους (να μην επιβάλλεται πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική).
  19. Πρέπει να αναπροσαρμοσθούν και να μειωθούν δραστικά τα πρόστιμα 2.500 ευρώ, (περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) που αφορούν λάθη με κοινό ποσό προστίμου, τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά, κυριολεκτικά «για ψύλλου πήδημα» αλλά και γενικότερα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το ποινολόγιο σε σημερινές οικονομικές συνθήκες. Ενδεικτικά, η απώλεια και μόνο ενός φορολογικού στοιχείου παλαιών ετών επισύρει πρόστιμο αυτού του ποσού.
  20. Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς συμβιβασμού με επιτροπές ανά περιφέρεια και καταβολής ενός μειωμένου ποσού όπως προβλέπετο παλαιότερα καθώς αυτό είναι δίκαιο μέτρο αλλά θα δημιουργήσει άμεση αύξηση εσόδων, (σχετική η πρόταση με α/α 32).
  21. Το πρόστιμο των 100 ευρώ (περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013), για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα κ.λπ., πρέπει είτε να καταργηθεί είτε να μειωθεί στα 30 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση (μείωση στα 30 ευρώ) να καταργηθεί για μηδενικές δηλώσεις - καταστάσεις. Να υπάρχει ενιαίο ποσό προστίμου για τις διαδικαστικές παραβάσεις ανεξάρτητα αν τηρούνται λογιστικά αρχεία με την απλογραφική ή τη διπλογραφική μέθοδο. Στις περιπτώσεις που σήμερα επιβάλλονται τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ, να αντικατασταθούν με ενιαίο πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.
  22. Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).

  Φορολογικές  διαδικασίες – Διόρθωση αδικιών – Προθεσμίες
  23. Μόνιμη ρεαλιστική προθεσμία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων είναι η 25η Ιουλίου, μιας και πρώτη δόση καταβολής, είναι η 31η Ιουλίου.
  24. Οι Φορολογούμενοι πρέπει να ενημερώνονται με διαφημιστικά μη τιμωρητικού χαρακτήρα, πότε αρχίζει η υποβολή φορολογικών δηλώσεων διότι ένα από τα προβλήματα είναι η μη έγκαιρη παρουσία τους στα γραφεία μας με αποτέλεσμα να υπάρχει όγκος συναλλαγών τις τελευταίες ημέρες.
  25. Υποχρεωτικό e-mail σε όλες τις επιχειρήσεις (τουλάχιστον δύο) κατά την έναρξη ένα για την επιχείρηση και έναν για τον Λογιστή φοροτεχνικό. Είναι απαραίτητο τώρα με τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις για να μην προκύψουν προβλήματα νομικής φύσης, διότι όλοι χρησιμοποιούν το e-mail του λογιστή τους και υπάρχει κίνδυνος να μην ενημερωθούν για ενδεχόμενη κατάσχεση.
  26. Ταυτόχρονη επιδότηση προμήθειας και συντήρησης τερματικών μηχανών POS. Μηδενικό κόστος συναλλαγών για ηλεκτρονική τραπεζική.
  27. Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού και χωρίς έξοδα παρακράτησης, ανά επιχείρηση ο οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση τερματικού μηχανήματος POS και λοιπών ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  28. Σε περίπτωση κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής το ποσοστό καταβολής για να
  ανασταλεί η καταβολή του υπολοίπου ποσού που βεβαιώθηκε να μειωθεί στο 20% από 50%
  που είναι σήμερα και αποτελεί στοιχείο έμμεσου εκφοβισμού της φορολογικής αρχής αλλά
  και διαφόρων επιτήδειων που εκμεταλλεύονται τους φορολογούμενους.
  29. Αναλυτική καταγραφή όλων των έμμεσων μεθόδων ελέγχου, έκδοση των αποφάσεων και εγκυκλίων που εκκρεμούν και έκδοση εγχειριδίου κανόνων εμπλοκής μεταξύ ελεγκτικών αρχών και φορολογουμένων.
  30. Επαναφορά της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Προτείνεται να εκπίπτει από το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων, ένα ποσοστό (π.χ. 70%) από το εισόδημα, εφόσον δεν υπάρχει πολιτική βούληση για το 100%, και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα και να «κτίζεται» πραγματικά με αυτόν τον τρόπο το αφορολόγητο. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα «ενεργοποιούσε» την φορολογική συνείδηση των υπόχρεων, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό κίνητρο καθολικής και ενσυνείδητης συλλογής αποδείξεων δημιουργώντας αντικρουόμενα συμφέροντα καταναλωτή -επιχειρηματία. Το ποσό φόρου που θα χαθεί από το αφορολόγητο θα υπερκαλυφθεί με τον ΦΠΑ τον αποδείξεων που δεν ζητούνται και δεν εκδίδονται σήμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειρήσεων λόγω αύξησης των φορολογητέων κερδών.
  31. Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις μορφές οντοτήτων από το φορολογητέο εισόδημα να γίνεται, σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής από οντότητα της επιλογής του φορολογούμενου.
  32. Στην περίπτωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από εταίρο προσωπικής εταιρείας , με ταυτόχρονη λειτουργία ατομικής επιχείρησης οι ασφαλιστικές εισφορές να εκπίπτουν από όπου δημιουργείται υποχρέωση ασφάλισης και όχι αποκλειστικά από την ατομική επιχείρηση δημιουργώντας έτσι μη υπαρκτές ζημίες την στιγμή που όταν συμμετέχει σε περισσότερες προσωπικές οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από αυτή με τα μεγαλύτερα κέρδη.
  33. Ο Γενικός κανόνας στα δύο παραπάνω σημεία (18 και 19) είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να εκπίπτουν από την οντότητα στην οποία η συμμετοχή του ασφαλιζόμενου δημιουργεί ασφαλιστέα ιδιότητα.
  34. Παραμένει η θέση μας για υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών για τα απλογραφικά βιβλία πρέπει να υπάρχει απαλλαγή της διαδικασίας ή τουλάχιστον να παραμείνει μόνο το ηλεκτρονικό σκέλος.
  35. Πριν την εορταστική περίοδο του 2015 η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με πρωτοβάθμιες Ενώσεις έθεσε το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει (που απαιτεί αποσαφήνιση) με τον τόπο της φορολογικής κατοικίας και της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος φυσικών προσώπων (κυρίως αλλοδαπών) που κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο θέμα του τόπου φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων και αυτό αποθαρρύνει την κάθε μορφή επένδυσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα που αποτελεί αυτή την περίοδο τον στυλοβάτη της Ελληνικής Οικονομίας. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει επίσης άμεσης ρύθμισης καθόσον φάνηκε ότι στην συνάντηση έγινε κατανοητό το πρόβλημα προτάθηκε τρόπος επίλυσης και περιμένουμε ενέργειες σας.
  36. Το Ε9 έχει αντικαταστήσει το εθνικό κτηματολόγιο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση του νέου περιουσιολογίου που ετοιμάζεται. Όλο αυτό το βάρος της καταχώρησης και διόρθωσης των στοιχείων τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών. Πάγια θέση μας - που έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη με κάθε τρόπο και μέσο - είναι ότι το Ε9
  πρέπει    να    παραμένει    ΜΟΝΙΜΑ    «ανοιχτό»    ώστε    να    διορθώνονται    τα    στοιχεία    των ακινήτων.
  37. Κατάργηση των αναχρονιστικών (πρωτοθεσμοθετήθηκαν το 1978) τεκμηρίων διαβίωσης τα οποία παράγουν στρεβλώσεις, ειδικά σε περιόδους ύφεσης σαν και αυτές που διανύει η χώρα. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης και κρίσης) πρέπει να καταστεί εφικτή στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας στις επόμενες 5 χρήσεις. Σήμερα οι ατομικές επιχειρήσεις «χάνουν» τη ζημιά όταν φορολογούνται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης σε μια ζημιογόνο χρήση.
  38. Τροποποίηση της διάταξης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίων από συγγενείς για να συμπεριληφθούν και αυτοί που δεν είναι αγρότες (συνταξιούχοι, μισθωτοί, κλπ.), ώστε να μην αποκτάται τεκμαρτό εισόδημα, άμεσα και πριν την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
  39. Κατάργηση της διάταξης για τον υπολογισμό τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου για επιχειρηματική δραστηριότητα από φυσικά και νομικά πρόσωπα, διότι δεν εξυπηρετεί τίποτα αλλά αντίθετα διατηρεί αναχρονιστικές πρακτικές σε ένα νέο φορολογικό σύστημα.
  40. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για την εξυγίανση ισολογισμών επιχειρήσεων (μέτρο που θα φέρει άμεση εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία). Θέλουμε οι επιχειρήσεις να κάνουν μια νέα αρχή αλλά όλες λίγο ή πολύ «σέρνουν» βαρίδια του παρελθόντος. Αυτό που αναφέρει σαν δυνατότητα ο Ν. 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εσόδων για το Δημόσιο. Ενόψει του εξωδικαστικού συμβιβασμού κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη ρύθμιση που μπορεί αν εισφέρει και έσοδα.
  41. Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των αγροτικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων ώστε να φορολογούνται στο έτος είσπραξης και όχι αναφοράς, ή εναλλακτικά για να μην αδικηθεί κάποιος ο οποίος σε μια χρονιά θα εισπράξει πολλών ετών επιδοτήσεις και για να αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος τροποιητικών – συμπληρωματικών δηλώσεων που πολλές φορές δεν έχουν ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον. Σε περίπτωση μη αλλαγής να υπάρχει η δυνατότητα οι επιδοτήσεις οι οποίες εισπράττονται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να θεωρούνται φορολογικά δουλευμένες δυνητικά την επόμενη χρονιά.
  42. Διατήρηση της διάταξης απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας ακινήτων (άρθρο 41 Κ.Φ.Ε.), η οποία λήγει 31/12/2017 για όσο καιρό διαρκεί η οικονομική κρίση στη χώρα και τουλάχιστον για άλλα δύο έτη, ήτοι μέχρι 31/12/2019.

  Αναγκαίες μεταβολές σε θέματα διακοπής ή μεταβίβασης επιχείρησης – Λοιπά
  43. Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε συγγενή Α’ βαθμού θα πρέπει να γίνεται με την μη καταβολή οπουδήποτε φόρου και με απλή διαδικασία μόνο αλλαγής των ΑΦΜ και τίποτε άλλο.
  44. Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για παρακολούθηση τρεχόντων θεμάτων φορολογικής νομοθεσία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων με την συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., όπως αυτής των Ε.Λ.Π. Θα βοηθήσει σημαντικά στην ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και στην πρόληψη κακής νομοθέτησης.
  45. Αναγκαία είναι η επανασύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στα πλαίσια του παλαιού αρ. 70Α του Ν. 2238/1994 ανά Περιφέρεια με προεδρεύοντα Δικαστικό και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προβλεφθούν μειώσεις σε τόκους και πρόστιμα για τους φορολογουμένους που θα συμβιβαστούν. Η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής να παραμείνει και οι υποθέσεις που απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) να οδηγούνται, ως ύστατη προσπάθεια αποφυγής της Δικαστικής Προσφυγής που έχει μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους και τη Φορολογική Διοίκηση, στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, (αναλυτικό σχέδιο λειτουργίας ΔΕΔ και ΕΕΔ θα κατατεθεί σύντομα).
  46. Στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών να ενσωματωθούν όλα τα συμφωνητικά   και   να    μην   χρειάζεται   διπλή   υποβολή    καταστάσεων   και   από   τους   δύο συμβαλλομένους. Να αρκεί μόνο η κατάθεση από τον λήπτη των υπηρεσιών (πελάτη) και η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών.
  47. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με προηγούμενα έγγραφα της στις 22/5/2017 και στις 26/9/2017 είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31/12/2017 τονίζοντας ότι ακόμη και αυτός ο χρόνος παραμένει ανεπαρκής για μια τέτοιου είδους διαδικασία. Πεποίθηση μας είναι ότι η ενσωμάτωση του νόμου αυτού ή της διαδικασίας του, στην ήδη υπάρχουσα ελεγκτική διαδικασία θα βελτίωνε περαιτέρω την εισπραξιμότητα στις παλαιές υποθέσεις που είναι πλέον εκτός προτεραιοποίησης ελέγχων, (π.χ. διατάξεις μονίμου χαρακτήρα βάσει των οποίων όταν κοινοποιείται εντολή ελέγχου να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων στα αντικείμενα ελέγχου άνευ προστίμων των άρθρων 58 και 58Α του Κ.Φ.Δ. αλλά με την επιβολή των τόκων του άρθρου 53).
  48. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων να διατηρείται η ρύθμιση των 100 δόσεων και να μειωθεί
  το ποσοστό παρακράτησης από τους συμβολαιογράφους υπέρ των οφειλόμενων και σε περίπτωση ανάγκης όπως επίσης στις περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών να μην ζητούνται μετρητά αλλά άλλου είδους εξασφαλίσεις σε άλλο ακίνητο.
  49. Ερμηνεία της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 σχετικά με το πότε θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι ρευστοποίηση περιουσίας η πώληση ακινήτων από φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια του παλαιού 28 του Ν. 2238/1994.
  50. Καθυστερεί η διαδικασία για τις νομικές οντότητες οι οποίες διέκοψαν και υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης τους για λόγους εκκαθάρισης.
  51. Να μην ξεχαστεί η μη χρέωση προκαταβολής από το σύστημα σε περίπτωση διακοπής της επιχείρησης μέχρι 31/12 κάθε έτους.
  52. Να εκδίδεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, λόγω γονικής παροχής, κληρονομιάς ή δωρεάς χωρίς τις προϋποθέσεις καταβολής ή εξόφλησης του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  53. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην χάνονται οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων αν δεν ρυθμιστούν πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι νέες οφειλές, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από το σύστημα και γίνεται μέσω των ΔΟΥ με κατάθεση αίτησης.
  54. Είναι απαραίτητη η αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων των απλογραφικών οντοτήτων τουλάχιστον σε εύλογες αξίες, με παράλληλη έκδοση των σχετικών εγκυκλίων έτσι ώστε να υπάρξει ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αλλά και καταγραφή των θέσεων της διοίκησης για το θέμα αυτό.
  55. Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους κ.λπ. με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 όπως και των τελών χαρτοσήμου να μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά με επισύναψη των αναγκαίων δικαιολογητικών, αν είναι απαραίτητα, σε ηλεκτρονική μορφή.
  56. Διόρθωση των νομοθετικών αδικιών στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπου σε άνεργους και λοιπούς φορολογούμενους με συνολικό ετήσιο εισόδημα ολίγων λεπτών του ευρώ από τόκους καταθέσεων με  τεκμήρια, επιδόματα τέκνων κ.λπ. προκύπτουν Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού (εκκαθαριστικά) με εξωπραγματικά ποσά. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν εντοπισθεί και έχουν κοινοποιηθεί από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   Παραδείγματα που μας έχουν κοινοποιηθεί :
  ➢ Σε άνεργο φορολογούμενο ο οποίος για το 2016 είχε να δηλώσει ως συνολικό ετήσιο εισόδημα το ποσό της τάξης των 0,24 ευρώ από τόκους καταθέσεων και ο οποίος διέμενε κατά τη διάρκεια του 2016 σε οικία 70 τ.μ., την οποία του είχε παραχωρήσει δωρεάν η μητέρα του (δεν ήταν καν δικιά του) και είχε στην κατοχή του κι ένα ΙΧ 1.756 κ. εκ. προέκυψε Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού που ανέγραφε το εξωπραγματικό ποσό των 4.470,30 ευρώ!
  ➢ Σε φορολογούμενο άγαμο με ετήσιο εισόδημα 600 ευρώ από ενοίκια και 321 ευρώ από περιστασιακή μισθωτή απασχόληση, δηλαδή με σύνολο εισοδήματος 921 ευρώ για όλο το 2016, με κύρια κατοικία 27 τ.μ. και ένα ΙΧ 1.500 κ.εκ. παλαιότητας 7 ετών, κατά την εκκαθάριση της φετινής δήλωσης προέκυψε φόρος εισοδήματος προς πληρωμή συνολικού ύψους 3.236,66 ευρώ!
  ➢ Σε άλλον φορολογούμενο, άγαμο άνεργο, με ετήσιο εισόδημα 1.200 ευρώ από ενοίκια και 480 ευρώ από επιδόματα στήριξης τέκνων του ΟΓΑ, κύρια κατοικία 80 τ. μ. και ΙΧ 1.300 κ. εκ. 11ετίας προέκυψε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 3.620,80 ευρώ!
  ➢ Σε φορολογούμενο έγγαμο με ετήσιο εισόδημα 2.550 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και 200 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες, κύρια κατοικία 75 τ.μ. και ΙΧ 1.500 κ. εκ. 15ετίας προέκυψε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 2.284 ευρώ (ο συνολικός αναλογών φόρος που προέκυψε ήταν 2.794 ευρώ αλλά αφαιρέθηκαν από αυτόν τα 510 ευρώ που είχαν παρακρατηθεί με συντελεστή 20% κατά την καταβολή των αμοιβών ύψους 2.550 ευρώ).
  57. Οι παρακρατούμενου φόροι οι οποίοι έχουν πληρωθεί από τους υπόχρεους να έχουν την δυνατότητα συμψηφισμού ανεξαρτήτως πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου από τους δικαιούχους σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης.
  58. Ενοποίηση Ασφαλιστικής και Φορολογικής εικόνας στην προσωποποιημένης εικόνα του ΤΑΞΙΣ.
  59. Επανεξέταση της θέσης της Διοίκησης που εκφράσθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1223/2015 που αναφέρει ότι «…Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β΄ προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού». Βάσει αυτής της οπτικής καταργείται η βασική αρχή του δεδουλευμένου σε κάποιες περιπτώσεις για τη Φορολογία Εισοδήματος (και αντίθετα από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1003/2014 που διατυπώνει σαφώς την ισχύ της στις ίδιες περιπτώσεις).
  60. Επίσης πρέπει να επανεξετασθεί η φορολογική έννοια της «συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας» που έχει εκφρασθεί με  την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1094/2016, διότι η θέση που έχει εκφρασθεί με την υπόψη εγκύκλιο δημιουργεί σωρεία προβλημάτων σε πολλές επιχειρήσεις και συναδέλφους Λογιστές - Φοροτεχνικούς. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει δαπάνες που εμπίπτουν στην ΠΟΛ. 1094/2016 να αναγνωρίζονται λογιστικά και να εκπίπτουν φορολογικά στο έτος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας και έκδοσης του σχετικού παραστατικού (λογαριασμού), εφόσον έχουν συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., μέχρι και 300 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά θα γίνεται χρονική τακτοποίηση (αρχή δουλευμένου) και θα εκπίπτουν φορολογικά βάσει της τακτοποίησης αυτής.
  61. Επαναδιατύπωση του ορισμού της φορολογικής κατοικίας, ειδικά σε ότι αφορά τις οικογένειες με διαφορετική χώρα εργασίας των συζύγων.
  62. Επαναδιατύπωση του άρθρου 13 περί παροχών σε είδος, ιδιαίτερα για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, όπου το βασικό και υπέρτατο κριτήριο για τις απαλλαγές πρέπει να είναι η παραχώρηση αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ ή άλλου μεγέθους υπολογισμού της αγοραίας αξίας.
  63. Επανεξέταση του τρόπου φορολόγησης (συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης) οικονομικών μονάδων ίδιας νομικής μορφής. Για παράδειγμα: Ομόρρυθμος εταιρεία με δύο εταίρους και κέρδη, επί απλογραφικών βιβλίων η φορολογική επιβάρυνση είναι ίση με τον συντελεστή επιχειρηματικών κερδών επί των κερδών (29%), ενώ επί διπλογραφικών βιβλίων, καταβάλλεται και φόρος επί μερισμάτων (η μόνη διαφορά στις δύο περιπτώσεις είναι η κατηγορία βιβλίων).
  64. Κατάργηση του «τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» στην ίδρυση επιχειρήσεων, αγορά τίτλων και αύξηση κεφαλαίου, με καθιέρωση επιβολής φόρου 0,75% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου από τον αγοραστή - ιδρυτή .
  65. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στα επαναλαμβανόμενα αιτήματά της για μεταφορά των καταληκτικών ημερομηνιών του Ν.4446/2016 είχε θέσει και το θέμα του ανέκκλητου των δηλώσεων. Ένα από αυτά είναι το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σύμφωνα με τον Ν.4446/2016, καθώς εάν από λάθος αναγραφούν (διορθωθούν) κάποια στοιχεία που αυξάνουν την φορολογητέα αξία των ακινήτων, δεν είναι δυνατή καμία διόρθωση ή ανάκληση των δεδομένων αυτών. Είναι ανάγκη έστω και μεταγενέστερα να δοθεί λύση είτε νομοθετικά είτε με Υπουργική απόφαση, διότι αφορούν ανθρώπινα λάθη με πολύ άδικο αποτέλεσμα.
  66. Αναδιατύπωση της διάταξης της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 για την αναγνώριση δαπανών από κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σαφή κριτήρια έκπτωσης με το βάρος απόδειξης να ανήκει στον έλεγχο, όχι στον ελεγχόμενο.
  67. Προσαρμογή / επιλογή των συντελεστών φορολογικής απόσβεσης των άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων με τη αύξηση του συντελεστή στο 20% ή στο 100% εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί ολοσχερή απόσβεση αυτών.

  Συγκεντρωτικές τιμολογίων αγορών – πωλήσεων
  68. Όσον αφορά την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής ΜΥΦ, πρέπει να συζητηθεί μια νέα διαδικασία τρόπου υποβολής, ορίου υποβολής και καταληκτικών ημερομηνιών εκ του μηδενός. Για τις ΜΥΦ του 2017 οι οποίες θα υποβληθούν όλα τα τρίμηνα μαζί μέχρι 28/2/2018, η ημερομηνία αυτή πρέπει να μεταφερθεί στις 31/3/2018 και οι διορθώσεις μέχρι 31/5/2018. Σε περίπτωση που επανέλθει η κατά τρίμηνο υποβολή αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται δύο μήνες μετά την λήξη του τριμήνου, τυχόν συμπληρωματικές να μην επισύρουν πρόστιμο μέχρι την λήξη υποβολής 31/3/2018. Σε καμία περίπτωση η τροποποιητική μέχρι και τις 31/5/2018 να μην επισύρει πρόστιμο του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.

  ΦΠΑ
  69. Στις περιπτώσεις που ποσά ΦΠΑ έχουν καταβληθεί μεταγενέστερα από την φορολογική περίοδο που αφορούν είναι δίκαιο να καταλογίζονται μόνο οι προσαυξήσεις τους και όχι να επανακαταλογίζονται και στην συνέχεια να υπάρχει διαδικασία επιστροφής.
  70. Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση σχετικά με τον ΦΠΑ σχετικά των ΠΟΛ.1056/2-3-15 & ΠΟΛ.1113/2-6-2015 για την νέα μέθοδο υπολογισμού επισφάλειας απαιτήσεων που έμμεσα νομοθετεί καθώς εξαιρεί τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ – που όμως αποδόθηκε στο Δημόσιο – από την δυνατότητα συνυπολογισμού στην επισφάλεια που θεωρείται δαπάνη καθόσον δεν προκύπτει καθαρά από τις ερμηνευτικές διατάξεις.

  Ευθύνη εκκαθαριστών
  71. Πρόταση τροποποίησης των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 50 «Αλληλέγγυα ευθύνη» Ν.4174/2013. Εναρμόνιση με άρθρο 75 του Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 1918 του Α.Κ. Οι εκκαθαριστές ευθύνονται για ενέργειες, πράξεις και παραλήψεις , που αφορούν από την ημερομηνία ορισμού αυτών έως το πέρας της εκκαθάρισης, περίοδος που υποχρεούνται σε λογοδοσία (303 Α.Κ.).
  Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για πράξεις, παραλείψεις, οφειλές περιόδου πριν από την ημερομηνία ορισμού αυτού, σχετική νομολογία κοινοτικού δικαίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να εναρμονισθεί η ΔΗΛΕΔ γιατί η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση με την ημερομηνία ορισμού εκκαθαριστών διαφέρει χρονικά στις περισσότερες των περιπτώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εκκαθαριστών για υποβολή δηλώσεων και υποβολής οικονομικών καταστάσεων σε δημοσιότητα.

  14 Δεκ 2017

  Ακριβείς ημερομηνίες πληρωμής Δώρου Χριστουγέννων 2017. Ποινικές κυρώσεις επί μη καταβολής.

  Ακριβείς ημερομηνίες πληρωμής Δώρου Χριστουγέννων 2017. Ποινικές κυρώσεις επί μη καταβολής.
  Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (υπάλληλοι, εργάτες πλήρη απασχόληση, μειωμένη, εκ περιτροπής κλπ) Δικαιούχοι είναι και αυτοί που αμείβονται με εργόσημο.
  Το δώρο Χριστουγέννων 2017 πρέπει να καταβληθεί μόνο σε χρήμα και όχι σε είδος έως την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.
  Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας η μη καταβολή του δώρου, θεωρείται παράβαση που συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις. 
  Η επιβολή των κυρώσεων, μπορεί να γίνει και με την αυτόφωρη διαδικασία αρ. 417 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το αυτόφωρο διαρκεί μέχρι να παρέλθει ολόκληρη η επόμενη ημέρα από την τέλεση της πράξης. Επομένως για το 2017, το αυτόφωρο διαρκεί από 00.01 το πρωί της Παρασκευής 22 Δεκεμβρίου και για 24 ώρες μετά.
  Σε αντίθεση με τα παραπάνω, με την υπ' αριθ. 40/2002 απόφαση,  η ολομέλεια του Αρείου Πάγου, έκρινε ότι η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, αποτελεί δήλη ημέρα, είναι δε το απώτερο χρονικό σημείο για την καταβολή του δώρου. (για την εφαρμογή της διαδικασίας του αυτοφώρου)

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  13 Δεκ 2017

  Υποχρεωτική αργία η 26η Δεκεμβρίου με απόφαση της Υπουργού Εργασίας

  Απόφαση με την οποία καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας η 26η Δεκεμβρίου για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές, υπέγραψε η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η κήρυξη της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας, αποτελούσε πάγιο αίτημα των εκπροσώπων των εργαζομένων.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η 26η Δεκεμβρίου, ακόμη ένα ξενόφερτο έθιμο στρατηγικής πωλήσεων, προκαλεί «πονοκέφαλο» στους εργαζομένους. Πρόκειται συγκεκριμένα για την Boxing Day, που μας έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου σηματοδοτεί την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων με πολύ μεγάλες προσφορές.

  Την αρχή έκανε προ ημερών η εταιρεία που διαχειρίζεται το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen των Σπάτων, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ειδοποίησε τους εργαζόμενους να βρίσκονται stand by για το ενδεχόμενο να εργαστούν την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου.

  Ανακοίνωση για ενδεχόμενη εφαρμογή του μέτρου από το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen Athens εξέδωσε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ).

  «Έπειτα από δεκάδες καταγγελίες εργαζομένων περιήλθε σε γνώση του ΕΚΑ η πρόθεση της εταιρείας McArthurglen Ελλάς - Μονοπρόσωπη ΕΠΕ να διατηρήσει ανοιχτό το κέντρο των εκπτωτικών καταστημάτων που εκμεταλλεύεται στα Σπάτα Αττικής κατά τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, κατοχυρωμένη στη συνείδηση όλων μας αργία, με συνέπεια οι εργαζόμενοι των καταστημάτων που εδρεύουν σε αυτό να αναγκαστούν να εργαστούν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΚΑ, που ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό.

  πηγή: avgi.gr

  5 Δεκ 2017

  Απασχόληση τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα 2107. Αυτά ισχύουν για εργοδότες και εργαζόμενους.

  Απασχόληση τις Κυριακές πριν και μετά τα Χριστούγεννα 2107. Αυτά ισχύουν για εργοδότες και εργαζόμενους.
  Με το άρθρο 16 του Ν.4177/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄265), παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων ορισμένες Κυριακές του έτους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων (περ. β της παρ.1 του Ν.4177/2013) καθώς και η τελευταία Κυριακή κάθε έτους (περ. δ της παρ.1 του Ν.4177/2013 που προστέθηκε με την παρ.1 του αρ. 108 του Ν.4314/2014). 

  Οι  Κυριακές αυτές, για το  2017 αντιστοιχούν στην Κυριακή 17/12/2017, στην Κυριακή 24/12/2017 και στην Κυριακή 31/12/2017.  

  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 η οποία προστέθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 4208/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 252), κατά τις παραπάνω Κυριακές, επιτρέπεται, η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα .

  Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές (75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου σύμφωνα με τις Κοινές Αποφάσεις αριθμ. 8900/46 και 25825/51 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών). 

  Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι των εμπορικών καταστημάτων που θα απασχοληθούν κατά τις ως άνω Κυριακές πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση 24 συνεχών ωρών. Η αναπληρωματική αυτή ανάπαυση για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να δοθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Β.Δ. 748/1966 (Φ.Ε.Κ. Α΄57), σε εργάσιμη ημέρα εντός της εβδομάδας που ακολουθεί τις Κυριακές αυτές.

  Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν λιγότερες από 5 ώρες,  δεν θεμελιώνουν δικαίωμα ισόχρονης αναπληρωματικής  ανάπαυσης, μπορούν ωστόσο δύναται να την αξιώσουν.
  Οι εργαζόμενοι λοιπόν που θα απασχοληθούν τις παραπάνω Κυριακές, έως πέντε ώρες κάθε Κυριακή, χωρίς να λάβουν ισόχρονη αναπληρωματική ανάπαυση, δικαιούνται αμοιβή για όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών αναλογικά για τις ώρες που θα εργαστούν. Εφόσον απαιτήσουν ισόχρονη με τις ώρες απασχόλησής τους, αναπληρωματική ανάπαυση, θα λάβουν μόνο της προσαύξηση του 75%, ως παραπάνω. 

  Επισημαίνεται ότι η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 259), η οποία προέβλεπε ότι η αναπληρωματική ανάπαυση των εργαζομένων που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή που εμπίπτει μεταξύ της 18ης και της 24ης Δεκεμβρίου πάνω από 5 ώρες, δίδεται σε εργάσιμη ημέρα εντός του μηνός Ιανουαρίου, δεν ισχύει πλέον καθώς με την περ. β της παρ.3 του άρθρου 108 του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 265), καταργήθηκε το άρθρο 1 του Β.Δ/τος 750/1971 (Φ.Ε.Κ. Α’ 259), και συνεπώς καθίσταται αυτομάτως ανενεργή και η παρ.2 του άρθρου 2 του ως άνω Β.Δ/τος που έχει ως σημείο αναφοράς το άρθρο 1 του διατάγματος.  

  Οι εργοδότες οι οποίοι θα απασχολήσουν τους εργαζόμενους τους, κατά τις παραπάνω Κυριακές, πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, σχετικό συμπληρωματικό πίνακα με το πρόγραμμα εργασίας, το αργότερο ως την ημέρα της τροποποίησης του προγράμματός εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  27 Νοε 2017

  Εργάτες γης και εργατική νομοθεσία. Διαβάστε τι πραγματικά ισχύει


  ΕΝΝΟΙΑ
  Από τη νομολογία των δικαστηρίων, έχει γίνει δεκτό ότι άμεσες γεωργικές εργασίες είναι εκείνες που συμβάλλουν ευθέως στην παραγωγή γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως η καλλιέργεια της γης, η ανάπτυξη ζώων, η επιτήρηση των καλλιεργουμένων, η φύλαξη των προϊόντων και των ζώων, σε κάθε περίπτωση δε, έως την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία στις καλλιέργειες συμπίπτει με την συγκομιδή (Α.Π. 794/1995, Α.Π. 72/1975, Α.Π. 614/1966).

  ΑΜΟΙΒΗ – ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ο  ν. 1876/1990 «περί ελευθέρων συλλογικών διαπραγματεύσεων και άλλων διατάξεων, ορίζει ότι ο νόμος αυτός, αφορά όλους όσους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, επιχείρηση, εκμετάλλευση ή υπηρεσία του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα της οικονομίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στην γεωργία, κτηνοτροφία και συναφείς εργασίες, καθώς και οι κατ` οίκον εργαζόμενοι.
  Είναι γνωστό ότι οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας (ΕΓΣΣΕ) καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας.
  Έτσι, από την έναρξη ισχύος του ν. 1876/1990 (8.5.1990), έχουμε επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στους αμέσως εργαζόμενους στη γεωργία, ανεξαρτήτως της υπαγωγής ή μη αυτών στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και της ιδιότητας του εργοδότη (Α.Π. 1322/2008, Α.Π. ΟΛΟΜ 36/2007).
  Συνεπώς, τα χρονικά όρια εργασίας των γεωργικών μισθωτών - έως ότου συναφθούν κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας- διέπονται από το άρ. 6 εδ. α’ της από 14.2.1984 ΕΓΣΣΕ, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την 11770/20/20.2.1984 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β’, 81), κατά το οποίο "η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε οποιοδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, ορίζεται σε 40 ώρες..». (Εφ. Αθηνών 4604/2006, Ολομ. ΑΠ 36/2007, ΑΠ 1322/2008).
  Επίσης σύμφωνα με τη  νομολογία οι παραπάνω εργαζόμενοι, υπάγονται στις σχετικές διατάξεις περί υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης όπως ορίζονται από την εργατική νομοθεσία (ΑΠ 131/2015, Ολομ. ΑΠ 36/2007

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ - ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
  Όσον  αφορά στην υποχρέωση του εργοδότη  για  υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων εργασίας στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται ότι: «Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το  χρόνο  και  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  15  Σεπτεμβρίου  έως  15  Νοεμβρίου  καταθέτει, καθ` οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας   και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα στοιχεία των απασχολούμενων σε αυτή.
   Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ. αριθμ. 28153/126/30-08-2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄2163) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας,  κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τα έντυπα Ε3 έως Ε10, σύμφωνα με την οριζόμενη στην απόφαση αυτή, διαδικασία.
  Η παραπάνω υποχρέωση αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα που απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου. (Εγκύκλιος με αρ.πρ.31398/5-9-2013 ΣΕΠΕ).
  Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής,  τηρείται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων Ε3 – Ε10, με  χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, εντός των ισχυουσών  προθεσμιών.

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Β.Δ. 748/66, κατά τις Κυριακές και αργίες, υπό την επιφύλαξη των διακρίσεων του σχετικού Β.Δ./τος, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και πάσα επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι το Δ/μα αυτό δεν εφαρμόζεται επί γεωργικών, κτηνοτροφικών, θηρευτικών και αλιευτικών επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών εν γένει, πλην των μισθωτών των κατά κύριαν απασχόλησιν παρεχόντων την εργασίαν των εις εργαστήρια, γραφεία ή καταστήματα τούτων»….
  Οι ίδιοι εργαζόμενοι, εφ’ όσον προσφέρουν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, δικαιούνται να λάβουν την προσαύξηση την οποία καθορίζουν η 8900/46 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και το άρθρο 1 της 25825/51 αποφάσεως των ιδίων Υπουργών. Η ρύθμιση αυτή διατηρήθηκε και μετά την ισχύ του ν. 1876/1990, γιατί το σχετικό θέμα δεν έχει διευθετηθεί κατ’ άλλον τρόπο από την έκδοση κάποιας μεταγενέστερης συλλογικής συμβάσεως εργασίας (Ολομ. Α.Π. 36/2007., Εφ. Αθ. 4604/2006, ΑΠ 794/1995).

  ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
  Αναφορικά με την ετήσια άδεια και τις αποδοχές αδείας, ο Ν. 539/45, δεν εμπεριείχε στο πεδίο εφαρμογής του τους απασχολουμένους αμέσως εις την γεωργία. Παρ’ αυτά, μεταγενέστερα, με την διάταξη του άρθρου 7 του Π.Δ. 88/1999 (Α΄ 94), προβλέφθηκε ότι στους εργαζόμενους μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον 12 μηνών παρέχεται ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών τεσσάρων εβδομάδων τουλάχιστον, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Π.Δ. καθορίζεται από τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 1 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 76/2005 (Α΄ 117), σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρ.1 του Π.Δ. 17/1996. Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής τους εργαζόμενους σε γεωργικές εργασίες, αντιθέτως, περιλαμβάνουν ρητώς αυτούς .
  Επιπλέον τα σχετικά Δ/τα αποτελούν υπερεθνικό δίκαιο και κατισχύουν οποιασδήποτε δυσμενέστερης διάταξης, δεδομένου ότι ενσωμάτωσαν σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.
  Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 229), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3227/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004 (ΦΕΚ 267/ Α’/28-12-2004), καθώς επίσης και με την αρ. πρωτ. 3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης, κάθε μισθωτός ο οποίος συνδέεται με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής του σε συγκεκριμένη υπόχρεη επιχείρηση.
  Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.16 του αρ.3 του Ν.4504/1966, οι μισθωτοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται κατ' έτος και επιδόματος αδείας ίσου προς το σύνολο των αποδοχών αδείας, υπό τον περιορισμό ότι το επίδομα αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές ενός 15νθημέρου για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό και των 13 εργάσιμων ημερών για όσους μισθωτούς αμείβονται με ημερομίσθιο. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μαζί με τις αποδοχές αδείας του μισθωτού.

  ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
  Εν κατακλείδι, με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α΄), με τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄), ρυθμίζονται τα θέματα αμοιβής και ασφάλισης των εργατών γης με τη διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης της ειδικής επιταγής «Εργόσημο».
  Οι σχετικές ρυθμίσεις περί εργόσημου δεν καταργούν υφιστάμενες ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως προαναφέρθηκαν.

  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
  Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία, οι γεωργικοί εργάτες που δεν παρέχουν την εργασία τους με ελεύθερη επιλογή και με ίδια αυτών ευθύνη για τον κίνδυνο που προέρχεται από την χρησιμοποίηση της εργασίας τους, αλλά σύμφωνα με τις οδηγίες, διαταγές, κατευθύνσεις του εργοδότη και την επίβλεψη του τελευταίου, ο οποίος καθορίζει τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο παροχής της εργασίας τους και υπάρχει προσωπική (νομική) εξάρτηση, όπως και οικονομική εξάρτηση των εργαζόμενων από τον εργοδότη, συνδέονται με τον τελευταίο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
  Η ένδικη διαφορά κατά την κρίση του Δικαστηρίου, που προέρχεται από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάγεται στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 664-676 ΑΚ, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν εφαρμόζεται στο σύνολό της η εργατική νομοθεσία αλλά σε κάποια ζητήματα μόνο ο Αστικός Κώδικας και ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό που προσδίδουν οι συμβαλλόμενοι στην έννομη σχέση τους, αφού είναι γνωστό ότι όλες οι διαφορές που πηγάζουν από τη σχέση εξαρτημένης εργασίας των γεωργικών εργατών υπάγονται αποκλειστικά στην εργατική διαδικασία, εφόσον δεν γίνεται διάκριση από το άρθρο 663 ΚπολΔ (Πολ. Πρωτ. Βέροιας 149/1992).
  Εν κατακλείδι, την ύπαρξη εξαρτημένης εργασίας κρίνει το δικαστήριο, εκτιμώντας το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης, χωρίς να δεσμεύεται απ` το χαρακτηρισμό που έδωσαν σ` αυτή οι διάδικοι. (Στ. Γ. Βλαστός, Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, 2001, σ.σ. 61-63, Εφ. Αθ. 6937/1989, Α.Π. 539/1992, Α.Π. 1356/1992, Μ. Πρ. Ροδ.126/1989).
  Ευνόητο είναι ότι οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας ισχύουν σε κάθε περίπτωση απασχολουμένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  (εγγρ. Υπουργείου Εργασίας 35474/823/10-12-2013 & 30160/ 681 / 01 -08 -2016)

  Μανώλης Αμαργιωτάκης 
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  16 Νοε 2017

  Επίσχεση εργασίας. Πότε και πως ασκείται;

  Επίσχεση εργασίας. Πότε και πως ασκείται;

  Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 325, 329, 353 και 656 Α.Κ., ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκτελέσει την εργασία που έχει συμφωνήσει μαζί του, (επίσχεση εργασίας) για να εξασφαλίσει την ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων αξιώσεών του και ιδιαίτερα την καταβολή σε αυτόν των οφειλομένων αποδοχών ή την εκπλήρωση άλλου ουσιώδους όρου της εργασιακής σύμβασης, χωρίς η ενέργειά του αυτή να συνιστά οικειοθελή αποχώρησή του από την εργασία του. (Α.Π. 373/2010)

  Το δικαίωμα της επισχέσεως κατ΄ αρχήν ασκείται ατύπως, με μονομερή δήλωση του μισθωτού, η οποία είναι έγγραφη ή προφορική και απευθύνεται στον εργοδότη(Εφ. Αθ. 43/1996, Εφ. Θεσσ. 611/1995, Εφ. Αθ. 1497/1978). Για να είναι όμως η περί αυτού δήλωση πλήρης και να επιφέρει τα έννομά της αποτελέσματα, πρέπει να είναι σαφής και να συναρτάται ρητώς προς ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του υπερήμερου εργοδότη που να απορρέει από έγκυρη εργασιακή σύμβαση (Μ.Π.Θ. 15387/2011, Εφ. Αθηνών 43/1996).
  Στην περίπτωση αυτή παρότι ο εργαζόμενος παύει να παρέχει την εργασία του δεν καθίσταται υπερήμερος σε αντίθεση με τον εργοδότη του, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε υπερημερία για όσο χρονικό διάστημα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι του εργαζομένου.

  Το δικαίωμα της επίσχεσης δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, δηλαδή η άσκησή του δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά το άρθρο 281 Α.Κ. τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος (Μ. Π. Αθηνών 51/2012, Α.Π. 197/1995, Ολ. Α.Π. 32/1988, Α.Π. 1264/1986). Διαφορετικά, η άσκησή του είναι καταχρηστική και ως τέτοια είναι παράνομη και δεν παράγει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν καθιστά υπερήμερο τον εργοδότη. Ως καταχρηστικώς δε ασκούμενο, θεωρείται το δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας του μισθωτού και όταν, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του εργοδότη (όπως της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων μισθών), ή όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή αντιξοότητες ή σε πρόσκαιρη δυσπραγία του ή σε εξαιρετικά δυσμενείς γι` αυτόν περιστάσεις, ή όταν η επίσχεση προξενεί δυσβάσταχτη και δυσανάλογη ζημία στον εργοδότη, σε σχέση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα, ή όταν στρέφεται κατά αξιόπιστου και αξιόχρεου εργοδότη ή όταν αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του εργοδότη (Α.Π.1153/2009). 
  Πάντως, το αξιόλογο της καθυστέρησης πληρωμής των αποδοχών ή το δικαιολογημένο αυτής κρίνεται τελικά από το δικαστήριο της ουσίας και συναρτάται προς τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης (Εφ. Θεσσ. 1130/1998), δηλαδή τις ατομικές, οικογενειακές και οικονομικές ανάγκες αυτού, σε σχέση προς το ύψος του καθυστερούμενου ποσού αποδοχών του και τους λόγους καθυστέρησης πληρωμής τους. Συνεκτιμάται επίσης το μέγεθος της ζημίας που υφίσταται ο εργοδότης από την άσκηση του πιο πάνω εργασιακού δικαιώματος, καθώς και ο χρόνος που αυτό ασκείται (Μ.Π.Θ. 15387/2011).

  Εφόσον η επίσχεση είναι έγκυρη, τότε κατά το χρόνο που διαρκεί, ο μισθωτός δεν καθίσταται υπερήμερος ως προς την παροχή της εργασίας του, ενώ αντίθετα ο εργοδότης καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας και συνεπώς οφείλει το μισθό του χρόνου της επισχέσεως χωρίς να απαιτείται πραγματική προσφορά της εργασίας (ΑΠ 1502/2010,ΑΠ 1153/2009,Εφ.Αθ. 5882/2007, ΑΠ 1209/1999, Εφ. Θες/κης 611/1995). Από τις διατάξεις δε των άρθρων 648, 649, 653 Α.Κ. και του άρθρου 1 της αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί προστασίας του ημερομισθίου», που κυρώθηκε με τον Ν. 3248/1955 (ΦΕΚ 138/Α΄/2-6-1955), προκύπτει ότι μισθός είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της εργασίας του, όχι μόνο η κύρια παροχή (βασικός μισθός) αλλά και κάθε άλλη καταβαλλόμενη σε αυτόν πρόσθετη παροχή (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 317/2010, Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 38/2011).
  Από το μισθό αυτό ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει τη χρηματική ωφέλεια που ο μισθωτός αποκόμισε αλλού κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας. (Ειρ. Βόλου 447/1992, Μον. Πρωτ. Αθ. 1159/1994, ΑΠ 354/86, ΕΦ. Αθ. 9011/1996)

  Η υπερημερία του εργοδότη δεν αίρεται αν ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της υπερημερίας αυτής, χρησιμοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο που προέκυψε από την απόκρουση των υπηρεσιών του, παρέχει την εργασία του σε άλλον εργοδότη. Η υπερημερία του εργοδότη παραμένει, δεδομένου ότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσφέρει την εργασία του στον αρχικό εργοδότη. (Γ.Λεβέντη-Κ.Παπαδημητρίου: Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, 2011, ΑΠ 1180/1999)

  Όταν ο μισθωτός απέχει από την εργασία του, ύστερα από νόμιμη δήλωση ότι ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης, ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να θεωρήσει λυμένη τη σύμβαση εργασίας (ΑΠ 1344/2014) και εφόσον αποκρούει την προσφορά των υπηρεσιών του εργαζομένου, χωρίς να προβαίνει σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασης εργασίας καθίσταται υπερήμερος.(Μον.Πρωτ. Θεσ/κης 15387/2011, ΑΠ 1412/1986, Εφ. Θεσ/κης 611/1995).
  Ο εργοδότης δικαιούται βεβαίως και ύστερα από νόμιμη άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση (ΑΠ 1412/1986), πλην όμως αν έτσι εκδικείται τον εργαζόμενο για την επίσχεση, η απόλυση είναι καταχρηστική (Εφ. Αθ. 11510/1989, Μον. Πρωτ. Ιωαν. 828/1984)

  Όταν η επίσχεση εργασίας είναι άκυρη, ο μισθωτός καθίσταται υπερήμερος ως προς την παροχή της εργασίας, διότι απουσιάζει αδικαιολογήτως και συνεπώς δεν δικαιούται το μισθό, δύναται δε να θεωρηθεί και ότι κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας (Εφ. Θεσ/κης 81/2003, ΑΠ 1209/1999).
  Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει και από το συνδυασμό των άρθ. 5§3 ν. 2112/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθ. 3 ν. 4558/1930, και 173, 200 και 288 ΑΚ συνάγεται, ότι σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας ή λοχεία ή στην κατά το ν. 3514/1928 στράτευσή του, αλλά σε άλλη αιτία, όπως σε επίσχεση της εργασίας του, το δικαστήριο, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, την αιτία και την διάρκεια αυτής, καθώς και την υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του μισθωτού, κρίνει σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, αν η αποχή αυτή, κατά κρίση αντικειμενική, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρά δήλωση βούλησης του εργαζομένου να λύσει την σύμβαση εργασίας του, δηλ. ως σιωπηρά εκ μέρους του καταγγελία αυτής, με όλες τις δυσμενείς γι` αυτόν επιπτώσεις. Μόνη η αυθαίρετη απουσία από την εργασία του, η οποία συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά αυτού και παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα να καταγγείλει αυτός την σύμβαση εργασίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί άνευ άλλου ως καταγγελία από τον εργαζόμενο, αλλά για να ισχύσει ως τέτοια θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει σαφώς η βούληση του εργαζομένου για την λύση της σύμβασης εργασίας. (ΑΠ 447/2015, ΑΠ 1342/2014, 1344/2014, 1303/2005)
  (Εγγρ. Υπουργ. Εργασίας 198/10/06-02-2017)

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  13 Νοε 2017

  Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

  Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

  Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

  Απόφαση αριθ. 50067/28 - ΦΕΚ Β 3952/10-11-2017

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  1. του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) και ιδίως την περίπτωση δ του άρθρου 41 και τα άρθρα 50 και 90,

  2. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 29),

  3. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210),

  4. του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ Α' 180),

  5. της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α' 212), όπως αντικαταστάθηκε από το κεφάλαιο Ε του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 41),

  6. του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 138), ιδίως τα άρθρα 5, 12, 23, 24 και 25 για την απλοποίηση των διαδικασιών, την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων, την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων μέσω ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό των συναλλασσομένων,

  7. του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 170), και ιδίως τα άρθρα 3, 18, 23, 24 και 27, όπως ισχύουν,

  8. του π.δ. 70/1990 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ Α' 31),

  9. των άρθρων 8 έως 15 και 20 έως 25 του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύει,

  10. την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρ. 119 του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 137),

  11. του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α'45),όπως ισχύει,

  12. του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α' 50), όπως ισχύει,

  13. του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 75) και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 8 και στην παρ. 6 του άρθρου 22 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 67), όπως ισχύουν,

  14. της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθμ. 29502/85/01-09-2014 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β' 449/25.2.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β' 2163/30.8.2013)» (ΦΕΚ Β' 2390/8.9.2014),

  15. της με αριθμ. πρωτ. οικ. 34331/Δ9.8920/26.07.2016 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ Β' 2458),

  16. τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) (υπ' αρ. 2 πρακτικό της συνεδρίασης του ΣΥΑΕ για το έτος 2017 που έλαβε χώρα στις 4 Οκτωβρίου 2017) και

  17. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής
  Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται:
  α) σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τους ανατεθούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, στο εξής Κ.Ν.Υ.Α.Ε. -που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύει- και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και ειδικότερες διατάξεις, 
  β) στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Ξ.Υ.Π.Π.) και στις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (Ε.Σ.Υ.Π.Π), και 
  γ) σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8, 9 και 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

  Άρθρο 2 - Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

  1. Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), του εφεξής καλουμένου ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, καταχωρούνται δεδομένα φυσικών προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  2. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική βάση της παρ. 1 του παρόντος καταχωρούνται στοιχεία ταυτοποίησης Τεχνικού Ασφάλειας, στοιχεία ειδικότητας και λοιπών προϋποθέσεων εγγραφής τους, καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρ. 3 της παρούσης.

  3. Η ανάθεση καθηκόντων σε Τεχνικό Ασφάλειας μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ έχει ως προϋπόθεση την εγγραφή αυτού μετά από αίτησή του στην ηλεκτρονική βάση της παρ.1 του παρόντος.

  Άρθρο 3 - Στοιχεία που περιλαμβάνει η Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας.

  1. Στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και συνδεδεμένα με τον μοναδικό ατομικό Αριθμό Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) εισάγονται αυτομάτως ή καταχωρούνται στοιχεία ως εξής:
  α) Στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας: 
  αα) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), 
  αβ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), 
  αγ) αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, 
  αδ) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, 
  αε) ημερομηνία γέννησης, 
  αστ) εθνικότητα, 
  αζ) διεύθυνση κατοικίας, 
  αη) στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.
  β) Στοιχεία εκπαίδευσης και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας: 
  βα) επίπεδο και τίτλος σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και χρόνος απόκτησης του τίτλου, όπου στην περίπτωση του ιδρύματος της αλλοδαπής απαιτείται ο τίτλος σπουδών να είναι αναγνωρισμένος σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 
  ββ) ειδικότητα, 
  βγ) άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, 
  βδ) στοιχεία επιμόρφωσης, δηλαδή φορέας, διάρκεια της επιμόρφωσης και αριθμός πρωτοκόλλου της σχετικής βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως ισχύει.
  γ) Στοιχεία απασχόλησης ως Τεχνικός Ασφάλειας: 
  γα) Στοιχεία επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην οποία έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, 
  γβ) διάρκεια της απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση, ήτοι χρόνος έναρξης και λήξης της σύμβασης του με την επιχείρηση και αιτιολογία της τυχόν απόλυσής του 
  γγ) κατανομή του ετήσιου χρόνου απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας ανά επιχείρηση.

  2. Όλα τα στοιχεία που εισάγονται αυτόματα ή καταχωρούνται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. μόνο για το σκοπό που προβλέπει η εργατική νομοθεσία και στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύουν. Ομοίως, κάθε υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ενεργεί αρμοδίως για θέματα ανάπτυξης, επέκτασης, λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και για την αξιοποίηση στοιχείων που καταχωρούνται στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, χειρίζεται τα στοιχεία του στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 2472/1997.

  Άρθρο 4 - Διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

  1. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και η δημιουργία προσωπικού «λογαριασμού» σε αυτό.
  Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη ως Τεχνικός Ασφάλειας θα γίνει με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης στο TAXIS. Μετά από έλεγχο στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.
  Η διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

  2. Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ (www.sepenet.gr) και το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1α, 1β του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης. Ειδικότερα, τα στοιχεία ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας επικαιροποιούνται με τα στοιχεία φυσικών προσώπων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, ενώ τα στοιχεία εκπαίδευσης και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφάλειας επικαιροποιούνται, όπου είναι δυνατόν, με στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων των επαγγελματικών φορέων στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι και πάντως μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα ή συμπληρώνονται υπευθύνως από τον αιτούντα.

  3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με την προαναφερθείσα διαδικασία στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεσμεύουν τους αιτούντες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 και όπως ισχύει, και τις συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου όπως ισχύει, για: α) τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος και β) την αλήθεια των στοιχείων που καταχωρούνται στην αίτηση και τη γνησιότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

  4. Αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. για την υποβολή αίτησης είναι αυτή του τόπου κατοικίας του αιτούντος Τεχνικού Ασφάλειας. Ειδικότερα όμως για τους Τεχνικούς Ασφάλειας που αιτούνται εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας για την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας σε Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, η αρμόδια υπηρεσία είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς - Δυτικής Αττικής - Αιγαίου.

  Άρθρο 5 - Διαχείριση αίτησης για εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

  1. Στις υποβληθείσες αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και στη συνέχεια αυτές αρχειοθετούνται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και είναι διαθέσιμες προς αυτόν.

  2. Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. ενημερώνεται μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την υποβληθείσα αίτηση και προβαίνει στις απαιτούμενες από το νόμο ενέργειες σύμφωνα με τους κανόνες της διοικητικής διαδικασίας του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, για τη διαπίστωση των νομίμων προϋποθέσεων άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

  3. Ο αιτών - χρήστης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διεκπεραίωσης της αίτησής του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στον οποίον θα καταχωρείται η αίτηση με τις ενδείξεις «Σε εκκρεμότητα - Εγκρίθηκε - Απορρίφθηκε».

  4. Η επιτυχής εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ανακοινώνεται στον αιτούντα με την χορήγηση σε αυτόν του Αριθμού Καταχώρισης Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αναρτά στον προσωπικό του λογαριασμό την αιτιολογημένη απόρριψη αυτής.

  Άρθρο 6 - Επιβεβαίωση εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας

  1. Με την έγκριση της αίτησης εγγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5, χορηγείται σε αυτόν μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ). Η εγγραφή αυτή καθίσταται ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του Τεχνικού Ασφάλειας από την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση ή εφόσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ καταχωρείται ο λόγος απενεργοποίησης ΤΑ.

  2. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής βάσης καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας αποτελούν στοιχεία του επαγγελματικού βίου του Τεχνικού Ασφάλειας και είναι δυνατή η έκδοση αναφοράς από το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, με δυνατότητα εκτύπωσης, του επαγγελματικού ιστορικού άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας.

  Άρθρο 7 - Ανάθεση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας

  1. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο σε Τεχνικούς Ασφάλειας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

  2. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας προϋποθέτει την αποτύπωση στα σχετικά έντυπα της σύμφωνης γνώμης των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία είναι κατά περίπτωση: ο Εργοδότης, ο Τεχνικός Ασφάλειας, και η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

  3. Για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας τα εμπλεκόμενα μέρη προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες:
  α) Ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, το οποίο πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου σχετικά με την άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας. Ενδεικτικά ελέγχονται: 
  αα) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του Τεχνικού Ασφάλειας που απαιτούνται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και την κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης 
  αβ) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνάρτηση με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση, 
  αγ) ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Ασφάλειας και η κατανομή του χρόνου κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα σε παράρτημα της ίδιας επιχείρησης ή σε άλλη επιχείρηση ή και παραρτήματά της καθώς και οποιαδήποτε άλλη απασχόληση αυτού ως Τεχνικός Ασφάλειας. Ο εργοδότης συμπληρώνει εκ νέου το έντυπο ανάθεσης καθηκόντων, ακόμη κι αν πρόκειται για τον ίδιο Τεχνικό Ασφάλειας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
  α) Σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω δηλωθέντων στοιχείων υπό αα), αβ) και αγ) και β) Με τη συμπλήρωση κάθε δωδεκαμήνου εκάστης ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στο σύστημα ΟΠΣ-ΣΕΠΕ με διάρκεια άνω του δωδεκαμήνου, οπότε επικαιροποιούνται τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία υπό αβ) και αγ). Για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις ένοπλες δυνάμεις καθώς και στις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, υποβάλλεται ειδικό έντυπο μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.
  Με τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ολοκληρώνεται ο καταρχήν έλεγχος του νομότυπου ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία της ανάθεσης και στη συνέχεια αποστέλλεται ειδοποίηση στα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία είναι κατά περίπτωση ο Τεχνικός Ασφάλειας και/ή η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), για να δηλώσουν την αποδοχή ή μη της ανά-θεσης καθηκόντων που προτείνεται από τον εργοδότη.
  β) Ο Τεχνικός Ασφάλειας ή/και η επιχείρηση παροχής Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), που λαμβάνει ειδοποίηση μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ για την προταθείσα από τον εργοδότη ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, συμπληρώνει το πεδίο αποδοχής των όρων της ανάθεσης.
  Με την αποδοχή της πρότασης για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ και η ανάθεση δρομολογείται στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε.

  4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. προβαίνουν σε περαιτέρω έλεγχο του νομότυπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ. Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, η αρμόδια Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. αποστέλλει αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας που κοινοποιείται στον προσωπικό λογαριασμό του αιτούντα εργοδότη.

  Άρθρο 8 - Μεταβολή της Ανάθεσης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας και λήξη ή διακοπή αυτής

  1. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων για την υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας κατά τις κείμενες διατάξεις, ο εργοδότης που έχει αναθέσει σχετικά καθήκοντα σε Τεχνικό Ασφάλειας προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 3α, υποβάλλοντας τα νέα δεδομένα και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου αυτού.

  2. Σε περίπτωση μονομερούς απόφασης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και της ΕΞΥΠΠ για διακοπή της άσκησης των καθηκόντων ΤΑ, υποβάλλεται αίτημα διακοπής παροχής υπηρεσιών ΤΑ.
  Ειδικά για την περίπτωση μονομερούς διακοπής παροχής υπηρεσιών ΤΑ από τον εργοδότη, η δήλωση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

  3. Σε περίπτωση μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ, με την έκδοση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της απόφασης απαγόρευσης άσκησης δραστηριοτήτων ΕΞΥΠΠ από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επέρχεται αυτοδικαίως στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ η διακοπή του συνόλου των αναθέσεων καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις αντίστοιχες επιχειρήσεις που συνεβλήθησαν με την ΕΞΥΠΠ, στην οποία επεβλήθη η ανωτέρω απαγόρευση.

  4. Για τη λήξη της ανάθεσης καθηκόντων των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται σχετικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και της ΕΞΥΠΠ.

  Άρθρο 9 - Μεταβατικές ρυθμίσεις

  1. Από την 1.12.2017 όλοι οι Τεχνικοί Ασφάλειας που ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας εγγράφονται στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4, 5 και 6 αυτής.

  2. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την ημερομηνία έναρξης εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ήτοι από την 1.3.2018 και έως τις 31.5.2018, κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας από εργοδότες που, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 10, 12 και 21 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., έχουν υποχρέωση να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας, πραγματοποιείται είτε με επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Από την 1.6.2018 κάθε νέα ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας ή ανανέωση σύμβασης ή και προγράμματος επισκέψεων ΤΑ, από εργοδότες που υποχρεούνται κατά τα ανωτέρω να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

  3. Όσες αναθέσεις καθηκόντων ΤΑ θα έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 31.5.2018 λήγουν αυτοδικαίως την 1.3.2019 και ώρα 13:00.
  Ως εκ τούτου μέχρι αυτή την ώρα της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

  Άρθρο 10 - Κυρώσεις

  Από 1.6.2018 και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 9 της παρούσας η συνέχιση της ανάθεσης άσκησης καθηκόντων κατά παράβαση των προβλεπομένων στο ίδιο ως άνω άρθρο της, επιφέρει τις κυρώσεις των άρθρων 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

  Άρθρο 11 - Έναρξη ισχύος

  Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τις εξαιρέσεις των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 9 αυτής.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Oκτωβρίου 2017

  Η Υπουργός

  ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ


  1 Νοε 2017

  Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική καταχώριση των υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

  Πότε προβλέπεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική καταχώριση των υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
  Πριν το Μάρτιο του 2018, δεν προβλέπεται να ξεκινήσει η υποχρεωτική καταχώριση της υπερεργασίας και των νόμιμων υπερωριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Και τούτο διότι απαιτείται η προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος, με την δημιουργία νέων εφαρμογών οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις νέες απαιτήσεις του άρθρου 36 του ν. 4487/2017.

  Το υπουργείο εργασίας έχει προχωρήσει σε διακήρυξη διαγωνισμού για την δημιουργία των σχετικών εφαρμογών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Με βάση την προκήρυξη, το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την αποσφράγιση των προσφορών στις 27/11/2017.
  Εφόσον λοιπόν τηρηθεί το τεθέν χρονοδιάγραμμα οι νέες εφαρμογές αναμένονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την Ανοιξη του 2018.

  Με το έργο αυτό προβλέπονται οι παρακάτω πρόσθετες λειτουργίες στο πληροφοριακό σύστημα:

  Α. Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών
  Σκοπός είναι να προστεθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η τήρηση του – έως σήμερα – χειρόγραφου βιβλίου υπερωριών με ηλεκτρονικό τρόπο. Η υποβολή θα γίνεται πριν την πραγματοποίηση της υπερωρίας.
  Τα στοιχεία που θα περιέχει είναι το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού, η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας, η ώρα έναρξη και λήξης της υπερεργασίας, η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νόμιμου ωραρίου. Η ώρα λήξης της υπέρβασης θα πρέπει να οριστικοποιείται το αργότερο με την ολοκλήρωση του ωραρίου.

  Β. Ψηφιακό Ωράριο
  Σκοπός είναι η ψηφιοποίηση του ωραρίου σε δομημένη μορφή, με την ενσωμάτωση των εξής επιμέρους αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

  - Αλλαγή του τρόπου συμπλήρωσης του ωραρίου – διαλείμματος ανά εργαζόμενο, με την παρακάτω μορφή στα έντυπα όπου υπάρχει Ε4 Πίνακες Προσωπικού (οποιαδήποτε έκδοση Ετήσιος, Συμπληρωματικός, Τροποποιητικός) και Ε3:

  -Αλλαγή της Ατομικής μορφής συμπλήρωση του εντύπου "Συμπληρωματικός ωραρίου" με δυνατότητα προσυμπλήρωσης στοιχείων και mobile friendly μορφής. Το έντυπο θα υποβάλλεται ανά εργοδότη και παράρτημα για συγκεκριμένη ημερομηνία και με ενσωματωμένη δυνατότητα προσυμπλήρωσης στοιχείων εργαζομένου που θα τροποποιεί το ωράριο.
  - Δυνατότητα υποβολής των εντύπων με xml για το σύνολο του εντύπου.

  3. Δυνατότητα τροποποίησης ωραρίου και αναγγελίας υπερωριών μέσω SMS 
  Αφορά τη δυνατότητα η υποβολή δήλωσης τροποποίησης του ωραρίου και αναγγελίας υπερωριακής απασχόλησης να γίνεται με την αποστολή SMS.
  Για την κάλυψη της ανάγκης λήψης υποβολών τροποποίησης ωραρίου μέσω Ε4 Συμπληρωματικού Ωραρίου και Αναγγελίας Υπερωριακής Απασχόλησης μέσω SMS θα ενσωματωθούν οι παρακάτω λειτουργίες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

  - Δημιουργία Οθόνης διαχείρισης Τηλεφωνικών Αριθμών που θα εξουσιοδοτούνται από τον Εργοδότη για την αποστολή Υποβολών μέσω SMS
  - Δημιουργία Web Service λήψης των μηνυμάτων SMS.

  4. Ομαδική τροποποίηση ωραρίου εργαζομένων
  Αφορά στην δυνατότητα επιλογής από τον εργοδότη ταυτόχρονα περισσότερων του ενός εργαζόμενων για τροποποίηση του ωραρίου, μέσω συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού με τη χρήση της «ατομικής» μορφής αυτού.
  Για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης θα επεκταθεί η δυνατότητα του «Ατομικού Συμπληρωματικού Ωραρίου» του Ε4 ώστε να καλύψει την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων για πάνω από έναν Εργαζόμενο. Θα παραμείνει η προσυμπλήρωση των στοιχείων που δεν αφορούν το ωράριο και θα ακολουθεί τους κανόνες συμπλήρωσης του Ψηφιακού Ωραρίου όπως αυτό θα υλοποιηθεί.

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....