Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
 • Αρχική
 • Forum
 • Επικοινωνία
 • Όροι χρήσης
 • photo facebook1_zpsc7dba044.png
 • photo ee1ffd32-aefd-478e-8235-1b0a077dd06d_zps7b245b56.png
 • photo googleplus1_zps9d69dc86.png
 • photo rss1_zps8d1c4a62.png

11 Αυγ 2016

Ποια έγγραφα και πως, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από 30/9/2016

Ποια έγγραφα και πως, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από 30/9/2016

Με την υπ' αριθ. 34331/Δ9.8920 - ΦΕΚ 2458 Β'/10-8-2016, απόφαση του Υπουργού Εργασίας, καθορίζεται ο τρόπος και τα είδη των αιτήσεων και άλλων εγγράφων τα οποία θα υποβάλονται ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από 30/9/2016.

Έτσι λοιπόν, όλοι οι εργοδότες έως 30-9-2016, υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr, με την εγγραφή τους, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) ως νέοι χρήστες, δηλώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, μεταξύ των οποίων και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
Οι εργοδότες θα αποκτήσουν τον προσωπικό τους «λογαριασμό» στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, στον οποίο υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές αυτών στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

Οι εργαζόμενοι, οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και λοιποί τρίτοι, που επιθυμούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, για θέματα που υποστηρίζονται από το ΟΠΣ- ΣΕΠΕ,  θα μπορούν να εγγραφούν και να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης καθώς και προσωπικό «λογαριασμό», αφού δηλώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης τους, μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τις τυχόν μεταβολές τους στο πεδίο «Διαχείριση Λογαριασμού».

Μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr, θα υποβάλλονται τα παρακάτω έγγραφα:

Α) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
α) Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
β) Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού
γ) Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
δ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
ε) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
στ) Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
ζ) Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία
η) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
θ) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ι) Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου
ια)Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιβ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία
ιγ) Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ιδ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
ιε)Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφα-λείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)
ιστ) Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
ιζ) Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων
ιη) Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο
ιθ) Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται
κ) Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
κα) Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων
κβ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπό-μενων ενδίκων βοηθημάτων
κγ) Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)
κδ) Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Β) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
α) Αίτηση για Βεβαίωση Ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
Β) Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις
γ) Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
δ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
ε) Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
στ) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Γ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
α) Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
β)Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς
γ) Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
δ)Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
ε) Αίτηση για εξέταση καταγγελιών

Αιτήσεις εργαζομένων, οργανώσεων εργαζομένων ή εργοδοτών που δεν είναι χρήστες του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, διεκπεραιώνονται από την αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και καταχωρούνται σύστημα.

Τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας και τα υποκαταστήματα τους πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους για τους εργαζομένους που απασχολούν, υποβάλλουν στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και καταστάσεις συμβάσεων εργασίας που καταρτίστηκαν με τη μεσολάβηση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 104 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει.

Μέσω του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ θα χορηγούνται στους εγγεγραμμένους χρήστες, κυρίως τα παρακάτω:
α) Άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
β) Βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού
γ) Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μετα φοράς υγρών καυσίμων
δ) θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας εργαζομένου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις
ε) Πρόσκληση για διενέργεια εργατικής διαφοράς ή συμφιλιωτικής διαδικασίας
στ) Πρακτικά εργατικής διαφοράς/συμφιλιωτικής διαδικασίας
ζ) Απαντήσεις σε ερωτήματα/αιτήσεις

Οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet. gr, επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.
Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή)

Σημειώνεται ότι ο ιστότοπος sepenet.gr, στον οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση, σήμερα είναι ακόμη υπό κατασκευή.

18 Ιουλ 2016

Προθεσμίες για αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης και καταβολή ή συμπλήρωση αποζημίωσης λόγω απόλυσης

Προθεσμίες για αναγνώριση ακυρότητας απόλυσης και καταβολή ή συμπλήρωση αποζημίωσης λόγω απόλυσης

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3198/1955, «πάσα αξίωσις μισθωτού πηγάζουσα εξ ακύρου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τυγχάνει απαράδεκτος, εφόσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας». Από τη διάταξη αυτή, που αποσκοπεί στην εκκαθάριση μέσα σε ορισμένο βραχύ χρονικό διάστημα των αξιώσεων των εργαζομένων που γεννώνται από την (άκυρη) καταγγελία της εργασιακής σχέσεως, συνάγεται ότι με την υποβολή εντός της άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής αγωγής του εργαζομένου πληρούται o σκοπός της άνω διατάξεως, αφού αποσαφηνίζονται οι αξιώσεις του μισθωτού και γνωστοποιούνται εγκαίρως στον εργοδότη.

Επομένως εντός τριών (3)μηνών από την απόλυση, θα πρέπει ο εργαζόμενος να εγείρει αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο, για την αναγνώριση της ακυρότητας της απόλυσης.
Αφετηρία της προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 1 Ν 3198/1955 αποτελεί ο χρόνος λύσης της εργασιακής σύμβασης, που επέρχεται με την καταγγελία, και είναι ο χρόνος που λαμβάνει γνώση ο παραλήπτης της – εργαζόμενος, λήγει δε αυτή, με την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας του τελευταίου μήνα (τρίτου μήνα), η οποία αντιστοιχεί σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε (άρθρο 243 ΑΚ).

Με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν 3198/1955 η αξίωση για καταβολή ή συμπλήρωση της αποζημίωσης απολύσεως υπόκειται σε εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία. Επ’ αυτής εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 260 ΑΚ, ήτοι διακόπτεται όταν ο εργοδότης αναγνωρίσει την αξίωση του μισθωτού με οποιοδήποτε τρόπο.
Χρειάζεται λοιπόν, μεγάλη προσοχή και επιμέλεια από το μισθωτό, ώστε να μην χάσει την παραπάνω προθεσμία. Κατά κανόνα απώλεια του εξαμήνου σημαίνει απώλεια της αποζημίωσης. Υπάρχει όμως ένας τρόπος να μη χαθεί, ή μάλλον κατά κάποιο τρόπο να αναβιώσει η αξίωση για την καταβολή της αποζημίωσης. Το τελευταίο όμως, προϋποθέτει συναίνεση του εργοδότη και σύνταξη συμφωνητικού αιτιώδους αναγνώρισης χρέους μεταξύ αυτού και του απολυθέντος μισθωτού(ΑΠ65/2015).
Σχετικά με την έναρξη της εξάμηνης προθεσμίας για την διεκδίκηση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης, η προθεσμία αρχίζει από την λύση της σχέσης εργασίας, ή από την καταβολή της αποζημίωσης (αυτής που καταβλήθηκε και υπολείπεται της νόμιμης).

Όταν η αποζημίωση καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις (άρθρο 74 Ν.3863/2010), κάθε μία από τις δόσεις υπόκειται αυτοτελώς στην εξάμηνη προθεσμία, η οποία αρχίζει αφότου κάθε δόση κατέστη απαιτητή.

Πάντως από το νόμο ορίζεται ότι η είσπραξη από τον εργαζόμενο της προσφερθείσας μικρότερης αποζημίωσης, έστω και αν γίνει χωρίς επιφύλαξη, δεν αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα του να αξιώσει (εισπράξει) τυχόν μεγαλύτερη αποζημίωση.

Οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρθηκαν αναστέλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255 Α.Κ, για όσο χρόνο ο μισθωτός δεν μπόρεσε να ασκήσει την αξίωσή του από λόγους ανωτέρας βίας (π.χ σοβαρό πρόβλημα υγείας). Επίσης αναστολή της παραγραφής επέρχεται, για όσο χρόνο μέσα στο τελευταίο εξάμηνο ο δικαιούχος μισθωτός απετράπη από την άσκηση της αξίωσής του με δόλο του υπόχρεου εργοδότη. Το χρονικό διάστημα της αναστολής, όπως είναι ευνόητο δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

16 Ιουν 2016

Δικαστική απόφαση: Ακυρώθηκε πρόστιμο για "αδήλωτο εργαζόμενο"

Δικαστική απόφαση: Ακυρώθηκε πρόστιμο για
Σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών (αριθ. 221/2015), ακυρώθηκε πρόστιμο που επιβλήθηκε σε επιχείρηση για αδήλωτη εργαζόμενη, με το σκεπτικό ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που βρέθηκε στην επιχείρηση κατά τον έλεγχο δεν συνδεόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση (ατομική επιχείρηση) ώστε να υπάρχει υποχρέωση υποβολής πίνακα προσωπικού ,παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στον τόπο εργασίας ενώ απουσίαζε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Όπως προέκυψαν από τα πραγματικά περιστατικά και τα προσκομισθέντα στοιχεία, η ιδιοκτήτρια η οποία λειτούργησε την επιχείρησή της, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας μετέβη εσπευσμένα στον θεράποντα ιατρό της, χωρίς να προλάβει να κλείσει την επιχείρησή της. Εξαιτίας του εν λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο καταλογίστηκε ως εργαζόμενη και ανήκει στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον της ιδιοκτήτριας, παρέμεινε στον χώρο της επιχείρησης με σκοπό να επιστρέψει κάποιο συγγενικό πρόσωπο(της ιδιοκτήτριας) προκειμένου να κλείσει την επιχείρηση. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα προέκυψε έλεγχος από αρμόδια υπηρεσία για τον εντοπισμό αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Καταλυτικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε το σχετικό δελτίο ελέγχου που συντάχθηκε από τους ελεγκτές. Στο δελτίο αναγράφεται ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο βρέθηκε στον χώρο της επιχείρησης, και δεν αναγράφεται ρητά και κατηγορηματικά ότι βρέθηκε να εργάζεται εντός της επιχείρησης.

Η Υπουργική Απόφαση 27397/122/19-8-2013 προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο. Η απασχόληση αδήλωτου εργαζόμενου, δηλαδή εργαζόμενου που δεν αναγράφεται σε πίνακα προσωπικού της επιχείρησης θεωρείται ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Για να αναγράφεται ένας εργαζόμενος σε πίνακα προσωπικού, πρέπει να τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη του. Πολλές φορές όμως ο προσδιορισμός μιας έννομης σχέσης στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου του ελέγχου και ελλείψει σημαντικών στοιχείων δεν καθίσταται εύκολος και έτσι αναιρείται ο χαρακτήρας της ευθέως αποδεικνυόμενης παράβασης.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

14 Ιουν 2016

Το επενδυτικό πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου


Του Θανάση Κατή * 
Αυτή τη βδομάδα, μετά από ένα και πλέον χρόνο, έρχεται στη  βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόμος και η τροποποίηση των παλιών κυρίως ως προς τις παρατάσεις ολοκλήρωσης των έργων.
Θα αντιπαρέλθω τις υπουργικές ανακοινώσεις για το «τι βρήκαμε και να εμείς τι κάνουμε» αυτά τα έχουμε ζήσει πολλές φορές και δεν χρήζουν σχολιασμού.

Το επενδυτικό πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμουΕίναι σκόπιμο όμως να σχολιαστεί αρχικά η τροποποίηση των παλιών αναπτυξιακών που έχει άμεση σχέση με πολύ μεγάλο αριθμό επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης.

Κατά δήλωση των αρμοδίων υπάρχουν δεσμεύσεις για 6,4 δις € από 6.300 παλιά επενδυτικά σχέδια. Οι αριθμοί όμως αυτοί είναι θεωρητικοί  και αφορούν αρχικές εγκρίσεις επενδύσεων μέχρι το 2019 κυρίως με επιδοτήσεις 60%, εγκρίσεις δανείων και κάλυψης ίδιας συμμετοχής που δίνονταν τηλεφωνικά από τις τράπεζες στους επενδυτές την περίοδο πριν την κατάρρευση  της χώρας.

Με στοχευμένη διερεύνηση, όλο το προηγούμενο διάστημα, θα μπορούσε να έχουμε ακριβή αριθμό τω επενδύσεων και ποσών που πραγματικά πρέπει να δεσμεύσει η πολιτεία. Με απλή τροποποίηση των προηγούμενων νόμων και ορισμό εύλογου διαστήματος οι επενδυτές θα μπορούσαν να υποβάλουν δεσμευτική πρόθεση υλοποίησης των έργων τους και έτσι η πολιτεία να είχε εικόνα των πραγματικών αναγκών της σε χρήματα. Έτσι θα διαπίστωνε ότι τεράστιος αριθμός σχεδίων όχι απλώς έχουν εγκαταλειφθεί αλλά οι επενδυτές δεν θα έμπαιναν στον κόπο να απαντήσουν.

Αντ΄αυτού βλέπουμε να παραβιάζεται η σύμβαση που έχει υπογράψει η πολιτεία με τους επενδυτές και αντί να πληρώνει τις επενδύσεις με μετρητά σε κάθε δόση (ενδιάμεση και ολοκλήρωση των έργων),  με το νέο νόμο να ορίζεται 7ετής αποπληρωμή των ποσών ή προτείνεται στους επενδυτές να μετατρέπονται οι άμεσες επιδοτήσεις σε φοροαπαλλαγές σε μια περίοδο ανυπαρξίας κερδοφορίας στις επιχειρήσεις.

Θεωρούμε ότι  η επιλογή αυτή θα είναι καταστροφική για επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αν δεν υπάρξει αλλαγή τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στο νόμο ώστε όσοι επενδυτές έχουν υλοποιήσει μέρος του έργου τους να πληρωθούν γι αυτό και να κλείσουν τα έργα ακόμη και να δεν έχουν ολοκληρωμένη μορφή.

Μετά από αυτό γιατί κάποιος θα πρέπει να επενδύσει στον όποιο νέο αναπτυξιακό νόμο; Που πήγε η αξιοπιστία κα συνέχεια της πολιτείας;

Βλέποντας το νέο νόμο,που τώρα ψηφίζεται, μπορεί κανένας να παρατηρήσει ότι ενώ μιλάμε για νέα και καινοτόμα αντιμετώπιση της επενδυτικής πολιτικής το σύνολο των στοχεύσεων ήταν και στοχεύσεις των προηγούμενων νόμων (καινοτομία, εξωστρέφεια, clusters, νέα επιχειρηματικότητα, παραμεθόριες περιοχές, συγχωνεύσεις, επενδυτές του εξωτερικού, μεγάλες επενδύσεις κλπ) με εξαίρεση ίσως τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη εντονότερη στόχευση σε δύο μόνο κλάδους της αγροδιατροφής και της πληροφορικής καθώς και τα Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια που όμως ελάχιστες πληροφορίες μπορεί να έχει από το άρθρο του νόμου που τα περιγράφει. Γι αυτό και θα έπρεπε να υπάρχουν, μαζί με το νόμο και οι περιγραφές-προκηρύξεις των καθεστώτων αυτής της μορφής.

Παρ' ότι λοιπόν είχαμε όλες τις παραπάνω στοχεύσεις τα αποτελέσματα ήταν αυτά που, σε ένα βαθμό, περιγράφηκαν και στη συνέντευξη του υπουργού για την παρουσίαση του νόμου.  Άρα δεν ήταν η στόχευση που έλειψε αλλά κάτι περισσότερο που και αυτός ο νόμος δεν απαντά πως θα το πετύχει και μάλιστα σε δυσκολότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ας ελπίσουμε ότι η συνταγή υπάρχει και θα εφαρμοστεί.

Η διαπίστωση, για παράδειγμα, ότι η παραμεθόριος περιοχή της Μακεδονίας και Θράκης πλήττεται από το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον της Βουλγαρίας, Σκόπια, Ρουμάνια (χαμηλή φορολογία, χαμηλά εργατικά κόστη και κόστη ενέργειας κλπ) δεν φτάνει να αντισταθμιστεί με έστω αυξημένα δικά μας επενδυτικά κίνητρα σ αυτή την περιοχή. Το μοντέλο έχει δοκιμαστεί και τη δεκαετία του 80 με τη Θράκη και όλοι θυμόμαστε το αποτέλεσμα των εκεί βιομηχανικών κουφαριών.

Από την άλλη όμως και για να είμαστε δίκαιοι, ο αναπτυξιακός νόμος δεν έρχεται να επιλύσει το όλο οικονομικό πρόβλημα της χώρας και άρα κάποιες προσπάθειες,με καλές προθέσεις, δυστυχώς είναι δύσκολο θα στεφθούν με επιτυχία.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Από τις σημαντικές αλλαγές που βλέπουμε στο νέο νόμο είναι η μείωση των άμεσων επιδοτήσεων και η σημαντική αύξησηεπιδοτήσεων μέσω φορολογικών απαλλαγών. Η μείωση αυτή έρχεται μαζί με τη μείωση των ποσοστών επιδότησης λόγω χρήσης των στοιχείων του 2008 από ΕΕ.

Η στροφή προς τις φορολογικές απαλλαγές είναι και αναγκαία και αποτελεσματική κυρίως σε περιόδους ομαλών οικονομικών συνθηκών. Σήμερα που λειτουργούμε σε συνθήκες έντονης κρίσης και μειωμένης κερδοφορίας  των επιχειρήσεων, η αλλαγή αυτή  θα είναι σημαντικό αντικίνητρο για οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα. Για επενδύσεις δε που αργούν να φέρουν κερδοφορία είναι σαφές ότι ο νόμοςδεν θα είναι ελκυστικός παρ ότι αυτές μπορεί να έχουν σημαντικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της χώρας.

Το λογικότερο θα ήταν, αυτή την περίοδο, να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των άμεσων επιδοτήσεων και λίγο αργότερα όταν οι συνθήκες θα βελτιωθούν, να μετακινηθούμε στο στόχο που σήμερα θέτει ο αναπτυξιακός νόμος που είναι και ορθός και  δίκαιος αφού κάνει τον επενδυτή συμμέτοχο και τον επιβραβεύει με βάση τις επιδόσεις που ο ίδιος έχει θέσει. Από την άλλη πλευρά είναι δύσκολο να μην αναγνωριστεί η στενότητα χρήματος που υπάρχει αυτή την περίοδο και καλείται η πολιτεία να ισορροπήσει μεταξύ των δύο.

Ένα δεύτερο θέμα που μπορεί κανείς να επισημάνει είναι τα καθεστώτα χρηματοδότησης των επενδύσεων που εξαγγέλλονται.

Φαίνονται να είναι αρκετά ασαφή και κινούνται στην λογική  προθέσεων που όμως έχουν γίνει πάρα πολλές φορές και το μοναδικό αποτέλεσμα που είχαμε ήταν το ΕΤΕΑΝ με όλα τα θετικά και αρνητικά που παρουσίασε όλη αυτή την περίοδο. Μένει λοιπόν να διαπιστώσουμε σε τι σκοπεύει η πολιτεία και τότε οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τι σημαίνουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο αποκλεισμός επενδύσεων που τα προηγούμενα χρόνια απορρόφησαν τεράστια ποσά όπως ήταν τα φωτοβολταϊκά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αφού οι επενδυτές έχουν εξασφαλισμένη πελατειακή βάση και δε ρισκάρουν και άρα γιατί να επιδοτηθούν; Τα πάρτι των προηγούμενων χρόνων έχει πληρωθεί πολύ ακριβά σε πολλούς τομείς.

Στην παρουσίαση του νόμου  επισημάνθηκε η αδυναμία ελέγχων στο στάδιο αξιολογήσεων όλης της προηγούμενης περιόδου. Θεωρούμε θετική την επισήμανση  και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων θα είναι  εύκολη η «διόρθωση» αυτών των φαινομένων ώστε η αξιολόγηση να είναι ουσιαστική και όχι μια τυπική διαδικασία και η οποία θα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των επενδύσεων που επιδοτούνται.

Παράλληλα όμως η υπάρξει ένας αξιολογητή, στο νέο νόμο,εμπεριέχει κινδύνους κακής εκτίμησης στο στάδιο αξιολόγησης κάτι που μπορεί να μειώσει η ύπαρξη δεύτερου αξιολογητή και αυτό θα πρέπει να επανεκτιμηθεί.

Ο νόμος παραπέμπει σε δεκάδες υπουργικών αποφάσεων για να υλοποιηθεί, των οποίων το περιεχόμενο δεν έχουμε σήμερα όπως δεν έχουμε και το περιεχόμενο των προκηρύξεων όλων των καθεστώτων. Η έλλειψη αυτή καθιστά το νόμο όχι εκτελεστό αλλά νόμο περίγραμμα των επενδυτικών κινήτρων.

Η καινοτομία, αν ήθελε το υπουργείο, θα ήταν μαζί με το νόμο να έχουν κατατεθεί και όλα τα σχέδια των υπουργικών αποφάσεων και όλα τα σχέδια των καθεστώτων προκήρυξης.Χωρίς αυτά, που καθορίζουν λεπτομέρειες και προτεραιότητες, ο νόμος, από κάποιο σημείο και πέρα, είναι κείμενο προθέσεων.

Επίσης ο τόσος μεγάλος αριθμός ελλιπών κειμένων προοιωνίζει σημαντική καθυστέρηση της λειτουργικής ενεργοποίησης του νόμου. Άλλωστε η εμπειρία όλων  των προηγούμενων νόμων έχει δείξει ότι τα περισσότερα σημεία τους, που απαιτούσαν κοινές υπουργικές αποφάσεις, έμειναν γράμματα κενά αφού ποτέ δεν εκδόθηκαν οι αποφάσεις (τουρισμός υγείας, νεανική επιχειρηματικότητα κλπ).

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πολιτεία θα μας εκπλήξει ευχάριστα και τις επόμενες μέρες θα δούμε τις δημοσιεύεις αποφάσεων και καθεστώτων τουλάχιστον σε επίπεδο διαβούλευσης.

* Ο Θανάσης Κατής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων - www.anelixi.eu

7 Ιουν 2016

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Πολύωρη διακοπή

Την Τετάρτη 8/6/2016 η προγραμματισμένη σε πάγια βάση, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  διακοπή λειτουργίας λόγω συντήρησης, θα διαρκέσει 7 ώρες αντί 3, όπως ίσχυε. Η διακοπή θα διαρκέσει  από 14:00 έως 21:00, λόγω ειδικών εργασιών που χρειάζονται να εκτελεσθούν στο πλαίσιο συντήρησης του ηλεκτρικού φορτίου που τροφοδοτεί το computer room του ΟΑΕΔ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. 
Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές,  οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, θα παραλαμβάνουν τα έντυπα αρμοδιότητας τους, με προσέλευση των εργοδοτών στις υπηρεσίες, εντός πάντα των οριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμιών ανά περίπτωση εντύπου και μόνο για τις περιπτώσεις που έχουν καταληκτική ημερομηνία που εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της διακοπής.

31 Μαΐ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER: Λάφυρο ή εστιασμένη τοπική αγροτουριστική ανάπτυξη


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER: Λάφυρο ή εστιασμένη τοπική αγροτουριστική ανάπτυξη
Του Θανάση Κατή *
Οι τοπικές κοινωνίες καλούνται για πέμπτη  φορά να σχεδιάσουν το πρόγραμμα Leader  που αφορά κατά κανόνα το αγροτουρισμό.

Αυτή τη φορά η περιφέρεια έχει τον κύριο ρόλο αφού της έχει ανατεθεί το έργο από την κεντρική διοίκηση και είναι ευθύνη της η υλοποίησή του.

Μετά από τόσες περιόδους εφαρμογής  του Leader  είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να δούμε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα σε σχέση με τα ποσά που έχουν διατεθεί.
Να δούμε αν έχουν γίνει λάθη και προς ποιά κατεύθυνση πρέπει να στραφούμε έτσι ώστε τα λίγα χρήματα που υπάρχουν να πιάσουν τόπο και να μοχλεύσουν επιπλέον χρήματα για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού σε επίπεδο περιφέρειας.

Παρατηρώντας όλα τα προηγούμενα προγράμματα Leader διαπιστώνουμε ότι παρ ότι έχουν σχεδιαστεί “εκ των κάτω προς τα άνω” δεν διαφέρουν  ως προς τα είδη των επενδύσεων που προτείνουν για τον αγροτουρισμό και μάλιστα στο σύνολο της χώρας.  Οι συνήθεις διαφορές τους αφορούν στα επιμέρους ποσά  που διατίθενται για τις επιμέρους δράσεις ανά περιοχή αλλά όλα επιλέγουν τις ίδιες δράσεις.

Αυτό σημαίνει ή ότι δεν υπάρχει σωστή διάγνωση των τοπικών αναγκών ή ότι όλες οι περιοχές έχουν τα ίδια τοπικά χαρακτηριστικά  ή ότι δεν υπάρχει όραμα για κάτι νέο, καινοτόμο και διαφορετικό.

Παράλληλα  μέχρι τώρα έχουμε παρατηρήσει να δίνονται μικροποσά για τεράστιο εύρος δραστηριοτήτων που κατά κανόνα θα μπορούσαμε επιδοτηθούν και από άλλες πηγές.  Για παράδειγμα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις ήταν εύκολο να επιδοτηθούν από τους αναπτυξιακούς νόμους, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εμείς επιμέναμε να τις εντάσσουμε στα τοπικά Leader  αποστερώντας ποσά από άλλες αμιγώς αγροτουριστικές δραστηριότητες που θα άλλαζαν τα δεδομένα σε κάποιες περιοχές.

Σήμερα θα πρέπει να μας απασχολήσει το ερώτημα, θέλουμε να συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία στο στάδιο σχεδιασμού των προγραμμάτων της περιφέρειας ή θα καινοτομήσουμε ανατρέποντας κατεστημένες λογικές;

Επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει τι απέδωσαν οι  μέχρι τώρα διάσπαρτες μικρές αγροτουριστικές δραστηριότητες και αν έχουν πετύχει να εντάξουν κάποια ή κάποιες περιοχές μας στον αγροτουριστικό ή έστω στον τουριστικό χάρτη της χώρας και αν όχι γιατί;

Παράλληλα θα πρέπει να μας απασχολήσει αν οι επενδύσεις του Leader  κατάφεραν να κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια και άρα να λειτουργήσουν ως έναυσμα τοπικής ανάπτυξης ώστε το συνολικό τουριστικό αποτέλεσμα να είναι πολλαπλάσιο αυτού που το ίδιο το πρόγραμμα μπορεί να σώσει με τους περιορισμένους του πόρους.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ;

Θα είχε ενδιαφέρον, αυτή την περίοδο σχεδιασμού του νέου Leader,  να διερευνήσουμε τι θα μπορούσαμε να πετύχουμε αν αντί να διαχύσουμε το συνολικό ποσό σε πολλές και μικρές επενδύσεις, αποφασίζαμε να υλοποιηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε μία περιοχή, σε κάθε νομό της περιφέρειας, έτσι ώστε να αναδειχθεί ανά ένας τουλάχιστον αγροτουριστικός προορισμός σε κάθε νομό.

Είναι σαφές ότι τα χρήματα του Leader δεν φτάνουν για μια τέτοια παρέμβαση και θα ήταν σκόπιμο η περιφέρεια να σχεδιάσει, εφόσον επιλέξει να διαθέσει τα χρήματα σε μία τέτοια περιοχή, επιπλέον επενδύσεις που θα διευκόλυναν να αναδειχτεί το έργο που θα παραχθεί από τα χρήματα του προγράμματος Leader.

Κατά την άποψη μας, αφού τα διάσπαρτα έργα όλα αυτά τα χρόνια δεν έδωσαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαμε, θα πρέπει να δοκιμαστεί ο άλλος δρόμος των συνολικών και στοχευμένων  επενδύσεων έτσι ώστε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα επιλεγμένων  περιοχών στους τρείς νομούς.

Σε αυτή μας την πρόταση ως υποστηρικτικό μπορεί να σταθεί το έργο που έγινε στα Καλάβρυτα, πριν από πολλά χρόνια και αφορούσε το χιονοδρομικό κέντρο.

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 τα Καλάβρυτα ήταν γνωστά μόνο από την Αγία Λαύρα.

Μόνο όμως το χιονοδρομικό κέντρο τα έκανε γνωστά ως τουριστικό προορισμό σε όλη τη χώρα και σήμερα η περιοχή έχει κρατήσεις και τουρισμό όλο το χρόνο.

Παράλληλα και με αφορμή το χιονοδρομικό κέντρο είχαμε, όλα τα χρόνια, δεκάδες επενδύσεις στον τομέα της ίδρυσης σημαντικού αριθμού νέων ξενοδοχείων,  των ενοικιαζόμενων δωματίων, των εστιατορίων και άλλων δραστηριοτήτων συναφών με τον τουρισμό.

Έτσι βλέπουμε ότι μία υποδομή, που αρχικά χρηματοδοτήθηκε από το κράτος με σημαντική πίεση, επιμονή και υπομονή  από τις τότε δημοτικές αρχές, δημιούργησε δορυφορικές επενδύσεις μεγάλου ύψους και άλλαξε τα δεδομένα σε μια μεγάλη περιοχή που εκείνη τη στιγμή μαράζωνε και φαινόταν ότι θα χαθεί τουλάχιστον από το χάρτη του τουρισμού.

Έχοντας λοιπόν αυτό το παράδειγμα από το  χθες θα μπορούσε σήμερα να το επαναλάβουμε όχι πλέον ως πείραμα αλλά ως διαδικασία ανάπτυξης βασιζόμενοι στα λίγα χρήματα που το κάθε LEADER διαθέτει.

Θα μπορούσαμε έτσι να επιλέξουμε να επενδύσουμε αρχικά σε τρία σημεία, στους τρεις νομούς, που παρουσιάζουν το σημαντικότερο ενδιαφέρον από πλευράς αγροτουρισμού.

Γύρω από αυτά και αφού διαμορφώσουμε τις αναγκαίες υποδομές με χρήματα που θα βρεθούν και από άλλα προγράμματα της περιφέρειας, εθνικά ή και αμιγώς ευρωπαϊκά,  θα πρέπει στη συνέχεια να διοχετεύσουμε όλο το ποσό του τοπικού LEADER σε επενδύσεις αμιγώς αγροτουριστικές.

Είναι σκόπιμο να δημιουργήσουμε μονάδες που να μπορούν να υποδεχθούν τουλάχιστον τουρίστες που θα αντιστοιχούν σε επιβάτες ενός λεωφορείο για να έχει τη δυνατότητα η περιοχή να ενταχθεί, από τα τουριστικά γραφεία, στους προορισμούς τους. Κανένα γραφείο δεν θα ερχόταν σε μια περιοχή που δεν έχει δυνατότητα να εξυπηρετήσει τους 50 και πλέον επιβάτες ενός λεωφορείου του.

Με αυτή τη λογική λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε επενδύσεις, πέρα από τον ύπνο και το φαγητό, που θα αναδείξουν την περιοχή παρέμβασης και θα δημιουργούν ένα ειδικό αγροτουριστικό πακέτο για τουρίστες που ενδιαφέρεται και για αυτής της μορφής το τουριστικό προϊόν.

Εδώ θα πρέπει να δράσουμε καινοτόμα και να αναδείξουμε δράσεις και πλευρές που θα στηρίξουν και το «μύθο» της περιοχής  παρέμβασης.

Μέσα από μία τέτοια διαδικασία είναι απολύτως σαφές ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τρείς εστίες που, με την κατάλληλη προβολή στο επόμενο διάστημα, θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των τουριστικών γραφείων και θα δημιουργήσουν σημαντικές αφίξεις τουριστών.

Αν οι τρείς πόλοι καταφέρουν να τοποθετηθούν στην αγορά είναι απολύτως βέβαιο ότι θα μοχλεύσουν σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια,  την επόμενη περίοδο, που  θα δημιουργήσουν σημαντικές τουριστικές υποδομές από ιδιώτες επενδύτες οι οποίοι, με τη σειρά τους, θα αξιοποιήσουν και κεφάλαια από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα και έτσι οι περιοχές αυτές θα αποκτήσουν δυναμική που με τους κλασικούς  σχεδιασμούς του Leader θα ήταν αδύνατο να αναπτυχθούν.

Άλλωστε στόχος όλων των προγραμμάτων και ειδικότερα των Leader δεν είναι να αναπτύξουν τις περιοχές αυτές καθαυτές αλλά να δημιουργήσουν ελκυστικές προοπτικές να έρθουν ιδιώτες επενδυτές και να επεκτείνουν αυτό που η πολιτεία στην αρχή έχει διαμορφώσει.

Και αυτός ο στόχος είναι που δεν καταφέραμε ως χώρα,  σε όλα τα κοινοτικά πλαίσια και σε όλα τα προγράμματα τους και για αυτό για κάθε ευρώ που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε  καταφέρει να μοχλεύσουμε μόλις 1,9% ιδιωτικά κεφάλαια.  Αντίθετα χώρες που οργάνωσαν και εκτέλεσαν με καλύτερο τρόπο τα προγράμματα τους  για κάθε ευρωπαϊκό ευρώ έχουν μοχλεύσει πάνω από 5 ευρώ ιδιωτική συμμετοχή με ανάλογο βεβαίως πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

Γι αυτό και η επίκληση των εκάστοτε κυβερνόντων στην απορροφητικότητα των πόρων ήταν γράμμα κενό για την περιφερειακή ανάπτυξη κυρίως.

Χρειάζεται λοιπόν διαφορετική στόχευση, αλλαγή λογικών  και χρειάζεται τέλος σπάσιμο των λογικών ότι τo κάθε τοπικό  LEADER είναι λάφυρο των δημοτικών και τοπικών αρχόντων,  για διανομή μικροποσών σε πολλούς ικανοποιώντας κυρίως την κομματική τους πελατεία αλλά αποστερώντας από τις περιοχές τις δυνατότητες ανάπτυξης τους.

Αν σήμερα, μετά και την πολύχρονή κρίση, υπάρχουν λογικές υπέρβασης των παραπάνω καταστάσεων είναι σίγουρο ότι μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης των προγραμμάτων και να δούμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στις περιοχές παρέμβασης τα επόμενα  χρόνια.

Η καινοτομία και η έξυπνη εξειδίκευση στην πράξη λοιπόν.

* Ο Θανάσης Κατής είναι σύμβουλος επιχειρήσεων - www.anelixi.eu

5 Μαΐ 2016

Πότε καταβάλλεται ο μισθός στον εργαζόμενο, όταν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου

Πότε καταβάλλεται ο μισθός στον εργαζόμενο, όταν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου
Κατά το άρθρο 655 ΑΚ, επί σύμβασης εργασίας, όταν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση, γίνεται απαιτητός ο μισθός που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη.
Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω, η δήλη (τελευταία) ημέρα καταβολής των αποδοχών στον εργαζόμενο που αμείβεται με μηνιαίο μισθό, είναι η τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της 95 Δ.Σ.Ε που κυρώθηκε με τον Ν.3248/1955, οι αποδοχές καταβάλλονται στον εργαζόμενο κατά κανονικά χρονικά διαστήματα, εκτός αν υφίστανται ικανοποιητικές συμφωνίες που εξασφαλίζουν την καταβολή των αποδοχών κατά κανονικά χρονικά διαστήματα.
Λαμβάνοντας υπόψη την γενική αρχή του εργατικού δικαίου που συνάγεται από τα άρθρα 3, 174,178,179 και 679 του ΑΚ, 8 του Ν.2112/1920, 5 παρ.1 του ΑΝ 539/1945, 8 παρ.4 του ΝΔ 4020/1959, 8 του Ν.2336/1995 και 7 παρ.2 του Ν. 1876/1990, ακόμη και να υπάρχει σχετική συμφωνία για την ημερομηνία καταβολής των αποδοχών, αν η συμφωνία αυτή καθορίζει τέτοια ημερομηνία που στην ουσία ισοδυναμεί με παραίτηση ή περιέχει στοιχεία παραίτησης του μισθωτού (π.χ άφεση χρέους) από τις νόμιμες αξιώσεις του σχετικά με τον μισθό, είναι άκυρη.


Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

22 Απρ 2016

Η Κυριακή των Βαΐων. Τι ισχύει για εργαζόμενους και εργοδότες

Η Κυριακή των Βαΐων. Τι ισχύει για εργαζόμενους και εργοδότες
Η Κυριακή των Βαΐων, περιλαμβάνεται στις οκτώ Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν νόμιμα, από ώρα 11:00 έως 20:00, σύμφωνα με το άρ. 16 παρ. 1 του Ν.4177/2013, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 108 του Ν.4314/2014

Η απασχόληση των εργαζομένων στα εμπορικά καταστήματα κατά τις Κυριακές αυτές  είναι νόμιμη, (Ν.4208/2013 αρ. 25) και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές (75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου σύμφωνα με τις Κοινές Αποφάσεις αριθμ. 8900/46 και 25825/51 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών).

Όσοι εργαστούν την Κυριακή των Βαΐων, θα πρέπει να λάβουν αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Η αναπληρωματική ανάπαυση, μπορεί να δοθεί και σε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που προηγείται της Κυριακής αυτής, αντί της επόμενης εβδομάδας. (Ν. 4208/2013, αρ. 25)
Θα πρέπει όμως οι εργοδότες να καταχωρήσουν εγκαίρως, ηλεκτρονικά τις όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας των μισθωτών, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

18 Απρ 2016

Εποχιακά ξενοδοχεία και σύναψη επιχειρησιακών ΣΣΕ κατά τη νεκρά περίοδο.

Εποχιακά ξενοδοχεία και σύναψη επιχειρησιακών ΣΣΕ κατά τη νεκρά περίοδο.
Όπως είναι γνωστό, βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983  και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 του ν. 1545/1985 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Αποφάσεων Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» που ρυθμίζουν τα περί της επαναπρόσληψης και της απόλυσης των εποχιακώς απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά τη νομική φύση και το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που απασχολείται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ότι, η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι από τη φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου (Α.Π. 671/2009, Α.Π. 164/1998, Α.Π. 1436/1991). 
Δηλαδή η εργασιακή σχέση των μισθωτών που προσλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω για να απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης έχει διάρκεια όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης και επομένως λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου, παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς αυτούς να ζητήσουν εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την επαναπρόσληψή τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας (Α.Π. 305/2011, Α.Π. 671/2009, Εφ. Δωδ. 185/2004, Α.Π. 535/1995, Α.Π. 1089/1993, Α.Π. 1436/1991, Α.Π. 946/1988, Α.Π. 1888/1988 κ.α.).

Πως αντιμετωπίζονται όμως οι περιπτώσεις κατά τις οποίες συστήνονται ενώσεις προσώπων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κατά τη νεκρά περίοδο προκειμένου να υπογραφούν επιχειρησιακές σ.σ.ε., οι οποίες θα δεσμεύουν το σύνολο των εργαζομένων στα ξενοδοχεία;
Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (αρ. 12232/315/14-04-2016) δεδομένου ότι οι εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς εφόσον κάθε χρόνο επαναπροσλαμβάνουν το προσωπικό τους κλιμακωτά κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας τους, σε περιπτώσεις σύστασης ένωσης προσώπων κατά τη νεκρά περίοδο και σύναψης σ.σ.ε., τίθεται το ζήτημα εάν πληρούται η προϋπόθεση συμμετοχής των 3/5 των εργαζομένων στην επιχείρηση, καθότι η αντιπροσωπευτικότητα κρίνεται κατά το χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.

Το δικαίωμα του εργοδότη να διαπραγματεύεται για τη σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. με ένωση προσώπων, στην περίπτωση που για τη σύστασή της (της ένωσης) δεν εκπληρώνεται επί της ουσίας η προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτή των 3/5 των εργαζομένων, υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ περί καταχρήσεως δικαιώματος.
Ιδιαίτερα δε όταν οι οικονομικοί και θεσμικοί όροι των προς υπογραφή επιχειρησιακών σ.σ.ε. είναι δυσμενέστεροι από τους όρους που εμπεριέχονταν στην από 1/04/2014 και μέχρι πρότινος εφαρμοζόμενη κλαδική σ.σ.ε., θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους όρους και προϋποθέσεις υπογραφής τους, ώστε να συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή.
Επιπλέον, οι ενώσεις προσώπων έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς αντιμετωπίζονται νομοθετικά ως μια μορφή άτυπης συνδικαλιστικής οργάνωσης, με σκοπό ύπαρξης τη διευκόλυνση σύναψης επιχειρησιακής σ.σ.ε. και κυρίως για τις επιχειρήσεις που δεν μπορεί να συσταθεί συνδικαλιστική οργάνωση λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαζομένων.

Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, δεδομένης της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης  σε αυτές, κατά την περίοδο λειτουργίας τους, του ίδιου αριθμού εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο απασχοληθεί τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κυρίως της τελευταίας, τηρουμένων των διατυπώσεων του νόμου, η ενδεδειγμένη περίοδος για τη σύναψη επιχειρησιακής σ.σ.ε. είναι εκείνη κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας τους. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να συνεχιστεί η σύναψη τοπικών κλαδικών σ.σ.ε., μεταξύ των αρμόδιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.

8 Απρ 2016

Μπισκότα σοκολάτας ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ

Μπισκότα σοκολάτας ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ

Πρόκειται για τα προϊόντα με εμπορική ονομασία "Disney chokolate chip cookies", προέλευσης Δανίας, σε μεταλλική συσκευασία των 150g έκαστο, με αριθμούς γραμμοκώδικα 5776879010963, 5776879013735 και με διάφορες ημερομηνίες λήξης. 
Στο προϊόν, ανιχνεύτηκε η παρουσία συστατικού γάλακτος (καζεΐνη), χωρίς να αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Η καζεΐνη είναι συστατικό που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε άτομα που έχουν αλλεργία ή δυσανεξία στο γάλα και τα συστατικά του.
Τα εν λόγω προϊόντα παρασκευάζονται από την Δανέζικη επιχείρηση "Jacobsens Bakery Ltd." και διακινήθηκαν στην Ελλάδα από την εταιρεία "JUMBO A.E.E." (Kύπρου 9 & Ύδρας, ΤΚ 183 46, Μοσχάτο Αττικής).
Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.
Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τα προϊόντα και είναι αλλεργικοί στο γάλα και τα συστατικά του, να μην τα καταναλώσουν.
                                                                                           Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....