• Εργατικά
 • Μισθοί
 • Ασφάλιση
 • Υγιεινή-Ασφάλεια
 • Νομοθεσία
 • Νομολογία
 • Δημόσιο
 • Ανεργία
 • Φορολογικά
 • Οικονομία
 • Προγράμματα
 • 17 Μαρ 2018

  Η αμοιβή των εργαζομένων την 25η Μαρτίου 2018, η οποία συμπίπτει με Κυριακή

  Η αμοιβή των εργαζομένων την 25η Μαρτίου 2018, η οποία συμπίπτει με Κυριακή

  Η  25η Μαρτίου συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες όπως προβλέπονται στο Β.Δ. 748/66. Κατά την ημέρα αυτή μπορούν να λειτουργούν μόνο οι επιχειρήσεις, που από το νόμο μπορούν νόμιμα να λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες (επισιτιστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, συγκοινωνίες κλπ). Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία αυτών ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εργαζόμενους. 


  Το 2018, η ημέρα της εορτής της 25ης Μαρτίου συμπίπτει με Κυριακή και υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες σχετικά με την αμοιβή των εργαζομένων. 

  Τι ισχύει λοιπόν για την 25η Μαρτίου 2018;


  1. Σε επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα αυτή

  Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να καταβάλλουν μόνο στους ημερομίσθιους, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους (ΝΔ 3755/1957, ΑΠ 303/61, ΑΠ 323/62, έγγρ. Υπ. Εργασ. 2797/99, 3019/2001).  Οι αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν κανονικά το μηνιαίο μισθό τους, χωρίς άλλες προσαυξήσεις.

  2. Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ημέρα αυτή

  Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή 25/3/2018, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου. Επίσης, θα πρέπει να τους χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης (REPO), την αμέσως επόμενη εβδομάδα.

  Οσοι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχοληθούν την Κυριακή 25/3/2018, θα λάβουν προσαύξηση 75%, υπολογιζόμενη στο 1/25 του νόμου μισθού τους. Επί πλέον, πρέπει να λάβουν και αναπληρωματική ανάπαυση (REPO) την ερχόμενη εβδομάδα.

  Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση οφείλεται ένα επί πλέον ημερομίσθιο ή 1/25 του μισθού.

  Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν στις 25/3/2018 και θα απασχολήσουν προσωπικό, θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα πρόγραμμα εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.  
  Όσες επιχειρήσεις παραμείνουν ανοικτές κατά την 25η Μαρτίου 2018, ενώ δεν υπάγονται στην κατηγορία των επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία επιτρέπεται κατά Κυριακές και αργίες, κινδυνεύουν με επιβολή προστίμου σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ), ανεξαρτήτως της απασχόλησης ή όχι εργαζομένων, κατά την ημέρα αυτή, ενώ οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν νόμιμα και η Κυριακή 25/3/2018, συμπεριλαμβάνεται κανονικά στο πρόγραμμα της εβδομαδιαίας 40ωρης εργασίας, δεν υποχρεούνται να χορηγήσουν αναπληρωματικό ρεπό. 

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  14 Φεβ 2018

  Ημέρες διακοπών και αργιών στα φροντιστήρια. Πως αμείβονται οι καθηγητές

  Ημέρες διακοπών και αργιών στα φροντιστήρια. Πως αμείβονται οι καθηγητές

  Διευκρινήσεις σχετικά με την αμοιβή των καθηγητών στα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών, δίδονται με το υπ' αριθ. Δ.ΑΣΦ.189/222242/14/2/2018, γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ.
  Με την η υπ’ αριθμ. 45/2017 Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης για τους εργαζόμενους σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών αναλόγως των διδακτικών ωρών.
  Με το εν λόγω έγγραφο διευκρινίζεται ότι, κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».
  Ως εκ τούτου, οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται, εκτός από τις ημέρες των αργιών και κατά τις ημέρες των διακοπών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ προσαυξημένες αποδοχές δικαιούνται πλέον μόνο για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές.

  Υπενθυμίζεται ότι με την υπ' αριθ. 219434/Α5/ΦΕΚ Β'4212/27-12-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, επανακαθορίστηκαν οι ημέρες διακοπών και αργιών ως εξής:

  Α. Διακοπών 
  I) Χριστουγέννων: από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και τη 2η Ιανουαρίου
  II) Πάσχα: από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Τρίτη μετά το Πάσχα

  Β. Αργιών
  I) Όλες τις Κυριακές
  II) Τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος
  III) Τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
  IV) Τη 17η Νοεμβρίου
  V) Την ημέρα των Θεοφανίων
  VI) Την Καθαρά Δευτέρα VII) Την 1η Μαΐου
  VIII) Την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής
  VIIII) Τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
  Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών παραμένουν κλειστά.


  1 Φεβ 2018

  Επιδότηση ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

  Επιδότηση ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας - Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

  Δείτε την υπ' αριθ. 7495/01.02.2018 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, σύμφωνα με το άρθ. 51 του Ν. 4488/2017.

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  Α’ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –Α6

  Α.Π.:7495/01.02.2018

  ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α΄91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137)»

  Με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’/137/13.09.2017): «Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας» προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’91) ως εξής:

  «6.α) Ο άνεργος, ο οποίος έχει ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67) και έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, επιδοτείται, εάν μαζί με την αίτηση για επιδότηση, προσκομίσει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωμα, καθώς και αποδεικτικό της κοινοποίησής της στον εργοδότη έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης για επιδότηση ξεκινά από την κοινοποίηση της εξώδικης δήλωσης στον εργοδότη.

  β) Εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης για επιδότηση, ο άνεργος οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την εξόφληση της αποζημίωσης απόλυσης από τον εργοδότη είτε την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και εάν η ασκηθείσα αγωγή δεν γίνει τελεσίδικα δεκτή, η επιδότηση ανεργίας διακόπτεται και τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται αναδρομικά. Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί επί της αγωγής, τόσο ο άνεργος όσο και ο εναγόμενος εργοδότης, εφόσον έχει ενημερωθεί από τον ΟΑΕΔ για την επιδότηση του ανέργου, υποχρεούνται να προσκομίσουν στον ΟΑΕΔ την εκδοθείσα απόφαση, ειδάλλως επιβάλλεται πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε βάρος καθενός από τους υπόχρεους.

  γ) Αντί να λάβει το επίδομα ανεργίας, κατά τα ανωτέρω, ο άνεργος, με σχετική αίτησή του προς τον ΟΑΕΔ, η οποία κατατίθεται ταυτόχρονα με την προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης της περίπτωσης α’, μπορεί να επιλέξει να λάβει αναδρομικά το σύνολο της επιδότησης ανεργίας που δικαιούται, εφόσον προσκομίσει στον ΟΑΕΔ δικαστική απόφαση που κάνει τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που άσκησε κατά του εργοδότη με βάση το ασκηθέν δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 7 του ν. 2112/1920».

  Στο άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζονται τα εξής:

  «α. Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ήν ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.

  β. Ως μία τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή, εφ’ όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.

  γ. Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

  Με τις αναφερόμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται ως κατωτέρω οι προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, την οποία ο μισθωτός θεωρεί ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, ασκώντας το δικαίωμα του άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 με την κατάθεση εξώδικης δήλωσης ή/ και αγωγής εναντίον του εργοδότη του.

  1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Συγκεκριμένα, οι ασφαλισμένοι που άσκησαν το δικαίωμα του νόμου προβαίνοντας στις ενέργειες αυτές μπορούν να τύχουν επιδότησης, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την επομένη της επιδόσεως στον εργοδότη της αρχικής εξωδίκου δηλώσεως ή της αγωγής εναντίον του, προσκομίζοντας πλέον των λοιπόν απαιτούμενων για την επιδότηση δικαιολογητικών:
  • την εξώδικη δήλωση και την έκθεση επίδοσής της στον εργοδότη ή
  • την αγωγή που απευθείας ασκήθηκε κατά του εργοδότη και την έκθεση επίδοσής της σε αυτόν.

  (Αρχική θεωρείται η πρώτη σε χρονική σειρά εξώδικη δήλωση, στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία εξώδικες δηλώσεις για το ίδιο θέμα.)

  Στην παρούσα διάταξη εντάσσονται όσοι ασφαλισμένοι έχουν υποβάλει αίτηση τακτικής επιδότησης ανεργίας από την 13.09.2017 και εξής.

  Όσον αφορά στην ημερομηνία επίδοσης της εξωδίκου δηλώσεως ή της αγωγής, αυτή είναι δυνατόν να είναι προγενέστερη της 13.09.2017, υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως δεν παρήλθε η προθεσμία των 60 ημερών.

  Σημειώνεται ότι δεν νοείται υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις με την προσκόμιση εξώδικης δήλωσης που επιδόθηκε στον εργοδότη μετά την κατάθεση αγωγής εναντίον του.

  2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

  Η Υπηρεσία προβαίνει σε έκδοση δελτίου ανεργίας και αναγνώριση της αξίωσης του αιτούντος – εφόσον, βέβαια, πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις επιδότησης- ως εξής:

  Α. άμεσα, με βάση την εξώδικη δήλωση ή την αγωγή που προσκομίστηκε για την υποβολή της αίτησης.

  Πρόκειται για «πρόδρομη», υπό αίρεση επιδότηση, εφόσον χορηγείται πριν αποδειχθεί η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου είτε εξωδικαστικά, με βάση το πραγματικό γεγονός της καταβολής αποζημίωσης (βλ. σχετικά παρ. Α.2.i), είτε δια της δικαστικής οδού, με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αγωγής που κατατίθεται (βλ. σχετικά παρ. Α.4), σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως προσετέθη με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).

  Β. αναδρομικά, αφού η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου αναγνωρισθεί με τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής του.

  Πρόκειται για επιδότηση που καταβάλλεται χωρίς την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης, εφόσον το γεγονός της απόλυσης έχει αναγνωρισθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

  Η επιδότηση κατά την Α’ ή τη Β’ ως άνω περίπτωση εξαρτάται αποκλειστικά από τη βούληση του ασφαλισμένου, όπως αυτή ενυπόγραφα καταγράφεται σε Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύει την αίτηση επιδότησής του (βλ. συνημμένα Υποδείγματα 1α, 1β, 1γ).

  Η διαδικασία που ακολουθείται ανάλογα με την υπαγωγή στην επιδότηση κατά την Α’ ή τη Β’ περίπτωση είναι αναλυτικά η παρακάτω:

  Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ /ΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ

  Α.1. Γενικές Πληροφορίες

  Ως ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης θα λογίζεται η αναγραφόμενη στην εξώδικη δήλωση/αγωγή ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης (όχι η ημερομηνία της επιδόσεως αυτής στον εργοδότη ή της άσκησης της αγωγής). Για λόγους επιείκειας, όταν η ημερομηνία αυτή απέχει χρονικά από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και ο ασφαλισμένος είναι νέος επιδοτούμενος, αφετηρία για την καταμέτρηση των ημερών εργασίας της παρ. 1 του άρθρ. 5 του ν. 1545/85 (των 80 ημερών ασφάλισης κατ’ έτος) θα αποτελεί η δήλη (η αναφερόμενη στην εξώδικη δήλωση/αγωγή ως ημερομηνία καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης) ημερομηνία της καταγγελίας σύμβασης και όχι η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Όσον αφορά στην ημερομηνία έναρξης της επιδότησης, εξυπακούεται ότι θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 18 του ν. 2961/54 (Α’197) (Έναρξη επιδότησης μετά την πάροδο του 6ήμερου αναμονής..)

  Με εξαίρεση όσων αναλύονται λεπτομερώς στις παρακάτω παραγράφους, κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες περί τακτικής ανεργίας διατάξεις.


  Α.2. Επιδότηση με βάση την εξώδικη δήλωση

  Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας εξώδικη δήλωση βάσει της οποίας επιθυμεί να επιδοτηθεί, αναλαμβάνει στην Υπεύθυνη Δήλωσή του την υποχρέωση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεώς του να προσκομίσει στην Υπηρεσία είτε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ξεκίνησε η καταβολή αποζημίωσής του από τον εργοδότη λόγω της απόλυσής του είτε την αγωγή που θα ασκήσει κατά του εργοδότη του, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα προσκομίσει την τελεσίδικη επ’ αυτής απόφαση εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, άλλως υποχρεούται σε καταβολή προστίμου ύψους 300,00€ (βλ. σχετικά παρ. Α.5).

  Μετά την έγκριση της επιδότησης και, εφόσον ο ασφαλισμένος προσκομίζει εντός του 6μήνου:

  i. δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την καταβολή μέρους ή την εξόφληση της αποζημίωσής του (ενδεικτικά: απόδειξη καταβολής α’ δόσης αποζημίωσης, βεβαίωση εργοδότη περί καταβολής αποζημίωσης κ.ο.κ.), η επιδότηση συνεχίζεται για όσο διάστημα έχει εγκριθεί, εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει, παύοντας πλέον να είναι υπό αίρεση, καθώς στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός της απόλυσης, όπως αυτή αποδεικνύεται από την καταβολή αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται στην περίπτωση αυτή και η προσκόμιση εντύπου καταγγελίας σύμβασης.

  ii. την αγωγή που τελικά κατέθεσε:

  •  η επιδότηση καταβάλλεται έως τη λήξη της - εφόσον δεν έχει ήδη ανασταλεί ή λήξει - παραμένει, όμως, υπό αίρεση μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τελεσιδικία της υποθέσεως,
  •  η Υπηρεσία ενημερώνει παράλληλα τον εργοδότη εγγράφως και επί αποδείξει παραλαβής για την επιδότηση του ασφαλισμένου και για την απορρέουσα εκ του νόμου υποχρέωση του ιδίου να προσκομίσει στον ΟΑΕΔ αντίγραφο της τελεσιδίκου αποφάσεως εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεως αυτής, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00€ (βλ. σχετικά συνημμένο Υπόδειγμα 2 παρ. Α.5).

  Σε κάθε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν προσκομίσει εντός της 6μηνης προθεσμίας τα δικαιολογητικά για τα οποία δεσμεύτηκε, δηλαδή ούτε δικαιολογητικά αποζημίωσης λόγω απόλυσης ούτε την αγωγή εναντίον του εργοδότη του, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε ανάκληση του δελτίου ανεργίας και της επιδότησης καθώς και σε καταλογισμό χρέους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως των λόγων μη προσκόμισης αυτών (π.χ. αμέλεια του ενδιαφερομένου κ.ο.κ.). Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Α.3 Επιδότηση με βάση την αγωγή

  Εφόσον ο ασφαλισμένος αιτείται επιδότησης προσκομίζοντας την αγωγή που κατέθεσε εναντίον του εργοδότη του και δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί άμεσα με βάση αυτήν, δεσμεύεται στην Υπεύθυνη Δήλωσή του μόνο για την προσκόμιση της τελεσίδικης επ’ αυτής απόφασης εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της, επί ποινή προστίμου ύψους 300,00 €.
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο Α.2.

  Α.4. Προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

  Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε ή επιδοτείται προσκομίζοντας είτε εξαρχής την αγωγή του είτε εντός της 6μηνης προθεσμίας, όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο (είτε αφού καταστεί τελεσίδικη η αρχική απόφαση του Πρωτοδικείου με την παρέλευση της προθεσμίας που είχαν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την άσκηση έφεσης είτε αφού εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το Εφετείο) και η σχετική απόφαση περιέλθει στην Υπηρεσία, η επιδότηση:

  α. παύει να τελεί υπό αίρεση, αν με την τελεσίδικη απόφαση αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του,

  β. ανακαλείται και καταλογίζεται ως χρέος στον ασφαλισμένο το σύνολο των καταβληθέντων επιδομάτων και των αναλογούντων καταβληθέντων δώρων, χωρίς, ωστόσο, να ανακαλείται και το δελτίο ανεργίας, αν με την τελεσίδικη απόφαση δεν αναγνωρίζεται η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ασφαλισμένου ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας του αλλά ως οικειοθελής αποχώρηση αυτού. Στην περίπτωση μη καταβολής του καταλογισθέντος χρέους, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Α.5 Επιβολή Προστίμου

  Κατά τη διάρκεια της κατά τα ως άνω εγκριθείσας επιδότησης των ασφαλισμένων - και δη κατά την προσέλευση αυτών για τη δήλωση της τρίμηνης παρουσίας τους-, οι Υπηρεσίες οφείλουν να ζητούν από τους ασφαλισμένους πληροφόρηση για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής τους. Ομοίως, και μετά την αναστολή ή τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν έχουν προσκομίσει ακόμα τη δημοσιευθείσα τελεσίδικη απόφαση, οι Υπηρεσίες οφείλουν να επικοινωνούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο με τους υποχρέους (ασφαλισμένο και εργοδότη) όσο και με τη Γραμματεία του αρμόδιου Δικαστηρίου προκειμένου για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

  Μη προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης από τον ασφαλισμένο ή /και τον εργοδότη εντός της προθεσμίας των 60 ημερών, επιφέρει ως κύρωση την επιβολή προστίμου ύψους 300,00€ στο υπόχρεο μέρος που παρέβη την υποχρέωση, ανεξαρτήτως της εκπλήρωσης της υποχρέωσης από το άλλο υπόχρεο μέρος και της δικαστικής έκβασης της υπόθεσης.

  Αρμόδιο όργανο για την επιβολή του προστίμου ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1449/10.01.2018 απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΚΠΑ2, η δε διαδικασία επιβολής και είσπραξής του είναι η εξής:

  • κλήση του υποχρέου στην Υπηρεσία για ακρόαση των απόψεών του,
  • σύνταξη πρακτικού, στο οποίο θα καταγράφονται οι απόψεις του υποχρέου,
  • έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου (βλ. συνημμένα υποδείγματα 3α & 3β,)
  • κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποίηση της υποχρέωσης καταβολής του προστίμου στον τραπεζικό λογαριασμό 040/546080-80 (IBAN: GR7701100400000004054608080),
  • προσκόμιση στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 από τον υπόχρεο του αποδεικτικού κατάθεσης της τραπέζης, για να εκδοθεί το Γραμμάτιο Είσπραξης.

  Η διαδικασία καταβολής προστίμου και προσκόμισης του αποδεικτικού στην Υπηρεσία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από της κοινοποιήσεως. Στην περίπτωση μη καταβολής του προστίμου, ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης πράξης βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  Σημειώνεται ότι η επιβολή του προστίμου δεν επηρεάζει τη χορήγηση της επιδότησης.

  Τυχόν αντιρρήσεις κατά της πράξης επιβολής προστίμου θα εξετάζονται από τις αρμόδιες ΕΠ.ΕΚ.Ε.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 130/02/16.01.2018 απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού μας.

  Β. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος κατά την υποβολή της αίτησής του δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδοτηθεί μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κατατεθείσας αγωγής του, στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει την απόφαση αυτή εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεώς της.

  Η Υπηρεσία θέτει την αίτηση σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση της αποφάσεως και, εφόσον με αυτήν αναγνωρίζεται η καταγγελία της σύμβασης του ασφαλισμένου, προβαίνει σε αναδρομική καταβολή του συνόλου της επιδοτήσεως με βάση τις ημερομηνίες αρχικής αιτήσεως και καταγγελίας της σύμβασης. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης προκύπτει από τη δικαστική απόφαση, στην περίπτωση δε που η ημερομηνία αυτή απέχει χρονικά από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως και ο ασφαλισμένος είναι νέος επιδοτούμενος ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Α.1 της παρούσας.

  Δικαστική απόρριψη της αγωγής του ασφαλισμένου συνεπάγεται την απόρριψη και του αιτήματός του για τακτική επιδότηση ανεργίας λόγω οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία του.

  Εκπρόθεσμη προσκόμιση της απόφασης δεν επιφέρει την επιβολή προστίμου, συνεπάγεται όμως την απόρριψη του αιτήματος του ασφαλισμένου.

  3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

  Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης:
  • της υποχρέωσης του ασφαλισμένου να προσκομίσει εντός 6 μηνών είτε έγγραφα που αποδεικνύουν την αποζημίωσή του λόγω απόλυσης είτε την αγωγή που κατέθεσε, ή
  • της υποχρέωσης του ασφαλισμένου και του εργοδότη να προσκομίσουν την τελεσίδικη απόφαση εντός 60 ημερών από της δημοσιεύσεώς της, εφόσον δεν καταβλήθηκε από τον εργοδότη αποζημίωση απόλυσης αλλά και η παρακολούθηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.5 της παρούσας:
  • των ενεργειών στις οποίες η ίδια η Υπηρεσία οφείλει να προβαίνει κατά τη διάρκεια της επιδότησης και μετά τη λήξη αυτής μέχρι την προσκόμιση της τελεσίδικης απόφασης 
  •  της διαδικασίας επιβολής και καταβολής προστίμου 
  θα γίνεται από τις Υπηρεσίες με καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων σε αρχείο excel (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετικό υπόδειγμα 4) μέχρι τη μηχανογραφική υλοποίηση σχετικής εφαρμογής, για την οποία θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Δ/νση Μηχανογράφησης.

  4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  Από τη νέα διάταξη σε συνδυασμό με τις ισχύουσες περί προθεσμιών υποβολής αιτήσεων μετά την άσκηση αγωγής διατάξεις, προκύπτει ότι οι ασφαλισμένοι που προσφεύγουν στα δικαστήρια διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αίτηση είτε κατά τα ως άνω είτε εντός 60 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης (σχετική η υπ’ αριθμ. 103085/08.06.1988 εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης).

  Η επιδότηση των ασφαλισμένων που χορηγήθηκε βάσει της παρούσας διάταξης με την προσκόμιση εξώδικης δήλωσης μη αρχικής, όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων και βάσει της τελεσίδικης απόφασης του δικαστηρίου, δεν επηρεάζεται, όταν η απόφαση αναγνωρίζει ως γεγονός την καταγγελία της σύμβασης, εντασσόμενη στις προγενέστερες διατάξεις περί επιδότησης κατόπιν έγερσης αγωγής (σχετική η υπ’ αριθμ. 103085/08.06.1988 εγκύκλιος). Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η ένταξη στις προγενέστερες διατάξεις, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την ως άνω εγκύκλιο, δεν αίρει την υποχρέωση τόσο του ασφαλισμένου όσο και του εργοδότη να προσκομίσουν την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, η δε τυχόν μη εμπρόθεσμη προσκόμιση αυτής επιφέρει την επιβολή προστίμου σύμφωνα με την παρ. Α.5 της παρούσας.

  5. ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 7 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), όπως προσετέθησαν με το άρθρ. 51 του ν. 4488/2017 (Α’ 137), είναι δυνατόν να ενταχθούν και οι ασφαλισμένοι που είχαν προβεί αρχικά σε επίσχεση εργασίας, αλλά, εν συνεχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος γ’ εδαφίου του άρθρ. 7 του ν. 2112/1920 (Α’ 67), θεώρησαν την αξιόλογη καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών τους ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας τους και αυτήν ως καταγγελία της εργασιακής τους σύμβασης σύμφωνα με το α’ εδάφιο του ίδιου άρθρου.

  Στις περιπτώσεις αυτές η εξώδικη δήλωση και μόνο συνιστά και παραίτηση από το δικαίωμα της επίσχεσης, βάσει δε αυτής ανακαλείται τυχόν επιδότηση λόγω επίσχεσης, εκδίδεται δελτίο ανεργίας και εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. Α΄: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη ή τον σύνδικο μετά από πτώχευση της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λήξη ή αναστολή της επιδότησης ανεργίας λόγω επίσχεσης» της υπ’ αριθμ. 71211/16.09.2016 εγκυκλίου της Δ/νσης Ασφάλισης.

  Από της δημοσιεύσεως του νόμου οποιαδήποτε άλλη εγκύκλιος ή οδηγία έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω καταργείται.

  Με ευθύνη των Προϊσταμένων να λάβουν γνώση οι αρμόδιοι υπάλληλοι.


  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
  ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ


  30 Ιαν 2018

  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τις παροχές μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν παιδιά

  Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τις παροχές μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν παιδιά

  Από τον ΕΦΚΑ εκδόθηκε η υπ' αριθ. 5/2018, (αρ. πρωτ 143091/29-1-2018) εγκύκλιος με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4488/2017, στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την παρένθετη μητρότητα.

  Διαβάστε τι αναφέρει η εγκύκλιος:

  Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 137/τ.Α`/13-9-2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», όπου στις διατάξεις του άρθρου 44 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την παρένθετη μητρότητα.

  Συγκεκριμένα:
  1.Σε συνέχεια της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4097/2012(Α’235) ορίζεται ότι το επίδομα μητρότητας που χορηγείται στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες επιτρέποντας την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων επεκτείνεται στις κυοφορούσες (φέρουσες/παρένθετες) αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και στις τεκμαιρόμενες (αποκτώσες) αυτοαπασχολούμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα καθώς και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δυο ετών (παρ.1 αρθ.44 του Ν.4488/2017).

  Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δικαστικής άδειας παρένθετης μητρότητας και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

  Στην περίπτωση υιοθεσίας απαιτείται η προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής πράξης υιοθεσίας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  2.Στην τεκμαιρόμενη (αποκτώσα) εργαζόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας παρέχεται το δικαίωμα του μεταγενέθλιου τμήματος της άδειας μητρότητας (δηλ. εννέα (9) εβδομάδες άδεια λοχείας από την ημερομηνία τοκετού), που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 1993 και του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2000-2001, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν. 2874/2000. (παρ.2 αρθ.44 του ν.4488/2017) Επίσης, ορίζεται ότι η ως άνω τεκμαιρόμενη μητέρα κατά το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας δικαιούται τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με τη μητρότητα, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις του φορέα ασφάλισής της, όπως και οι φυσικές μητέρες. (παρ.2 του αρθ.44 του ν.4488/2017). 

  Για την απόδοση του παραπάνω επιδόματος απαιτείται επιπλέον η δικαστική άδεια παρένθετης μητρότητας, η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου καθώς και βεβαίωση αποχής από την εργασία της για 63 ημέρες από την ημερομηνία τοκετού.

  3.Στην τεκμαιρόμενη μητέρα του αρθ.1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτά τέκνο με την διαδικασία της παρένθετης μητρότητας δίνεται το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

  Η ανωτέρω παροχή δίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρθ.142 και την αριθ.33891/606 (Β` 833/2008) Υπουργική Απόφαση που ισχύει για τις φυσικές μητέρες, ασφαλισμένες του π.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας η μητέρα λαμβάνει αποδοχές από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με το αρθ.142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει.

  Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους σύνταξης, ασθένειας του ΕΦΚΑ και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., συνεπώς επί των προαναφερόμενων αποδοχών παρακρατούνται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και για τη φυσική μητέρα ασφαλισμένη του π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. (παρ.3 αρθ.44 του ν.4488/2017)

  Μεταφορά εργαζομένου και πίνακας προσωπικού

  Μεταφορά εργαζομένου και πίνακας προσωπικού


  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

  1. Δανεισμός εργαζομένου

  Σε περίπτωση γνήσιου δανεισμού, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος, παραχωρείται προσωρινά σε τρίτη επιχείρηση (όπως π.χ. συμβαίνει μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο), τότε η επιχείρηση που δανείζεται τον εργαζόμενο υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου - (E4 Συμπληρωματικός ωραρίου) για τον εν λόγω εργαζόμενο, με την παρατήρηση ότι αφορά σε υπό δανεισμό μισθωτό, ενώ θα αναγράφονται και τα στοιχεία της δανείζουσας επιχείρησης.
  Εφόσον ο εργοδότης που δανείζεται δεν έχει απογραφεί, καταθέτει τα πρόγραμμα εργασίας και τυχόν άλλα έντυπα, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

  2. Αποχώρηση εργαζόμενου και νέα σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη

  Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση (έστω και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων) ακολουθείται η προβλεπόμενη υποβολή πίνακα. Στην περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για πρώτη φορά και αφού η επιχείρηση δεν διαθέτει Ετήσιο πίνακα προσωπικού, προτείνεται η υποβολή Ε4 Αρχικού Πίνακα Προσωπικού, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας. Ως γνωστόν οι τροποποιήσεις του προγράμματος εργασίας, συνδέονται πάντα με έναν ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ετήσιο ή Αρχικό πίνακα προσωπικού.
  Ακόμα δε και στην περίπτωση που η καινούργια επιχείρηση αναγνωρίζει όλα τα εργασιακά δικαιώματα του μισθωτού όπως αυτά απορρέουν από την προγενέστερη σύμβασή του (από την αρχική ημερομηνία πρόσληψης), το σχετικό γεγονός αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων ενώ στο πεδίο της ημερομηνίας πρόσληψης του πίνακα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της νέας σύμβασης.

  γ. Μεταφορά εργαζομένου σε υποκατάστημα

  Σε περίπτωση δημιουργίας νέου παραρτήματος και μεταφοράς εργαζομένων από την έδρα ή από άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, η οποία όμως δε συνοδεύεται απαραίτητα και από αλλαγή ωραρίου ή αποδοχών, η  νομοθεσία δεν προβλέπει υποβολή συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού.
  Πίνακας υποβάλλεται μόνο όταν μεταβάλλονται οι αποδοχές του εργαζόμενου ή το ωράριο εργασίας του.
   Σ’ αυτήν την περίπτωση από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ δίνεται, στους εργοδότες η δυνατότητα να εκτυπώνουν αποσπάσματα των εντύπων Ε4 Πινάκων Προσωπικού εισάγοντας στις επιλογές εκτύπωσης τον ΑΦΜ του εργαζόμενου. Η επιλογή αυτή διευκολύνει τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προμηθεύουν το νέο παράρτημα τους με αποσπάσματα του Πίνακα Προσωπικού, τον οποίο οφείλουν να τηρούν στον τόπο εργασίας και να επιδεικνύουν σε περίπτωση ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
  Υποδεικνύεται όμως η υποβολή Ε4 Αρχικού Πίνακα Προσωπικού, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών και συμπληρωματικών πινάκων και να δηλώνονται τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας, του Γιατρού Εργασίας και του Νόμιμου Εκπροσώπου για αυτό το νέο παράρτημα, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων  «Μεταφορά εργαζομένων από το υποκατάστημα …...». Οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται π.χ. στον Ετήσιο πίνακας ΠΠ……., στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ΑΠ …… κλπ»

  Σε περίπτωση δημιουργίας νέου παραρτήματος και μεταφοράς εργαζομένων από την έδρα ή από άλλα υποκαταστήματα της επιχείρησης, η οποία συνοδεύεται και από αλλαγή ωραρίου, υποβάλλεται από το υποκατάστημα στο οποίο μεταφέρθηκαν οι εργαζόμενοι «Ε4 Αρχικός πίνακας» με το νέο πρόγραμμα ωρών εργασίας των μεταφερθέντων εργαζομένων, με αναγραφή στο πεδίο των παρατηρήσεων «Μεταφορά εργαζομένων από το υποκατάστημα …... Οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται π.χ. στον Ετήσιο πίνακας ΠΠ……. , στο Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης ΑΠ …… κλπ και αφορά και αλλαγή ωραρίου»

  Γενικότερα όταν έχουμε μεταφορά εργαζομένων από ένα παράρτημα μια επιχείρησης στο άλλο, όπως αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υποβληθεί Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3).

  Μανώλης Αμαργιωτάκης 
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων  11 Ιαν 2018

  ΕΡΓΑΝΗ - Υποβολή εντύπου Ε11 για τις κανονικές άδειες

  ΕΡΓΑΝΗ - Υποβολή εντύπου Ε11 για τις κανονικές άδειες

  Η υποχρέωση για τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων καθιερώθηκε με την υπ' αριθ. 49327/10702 (ΦΕΚ 3456 - 23/12/ 2014), απόφαση του Υπουργείου Εργασίας η οποία συμπλήρωσε την 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφαση. 


  Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με την υποβολή του εντύπου Ε11, στο σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ", από 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους και αφορά τις άδειες και το επίδομα άδειας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και που έχουν καταχωρισθεί στο  Βιβλίο Αδειών (Ν. 4254/2014) και στο οποίο, θα πρέπει να καταχωρίζεται το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, αφού οι διατάξεις για την χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια κανονική άδεια.

  Επομένως και το έντυπο Ε11, θα συμπληρώνεται αντίστοιχα, με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο ειδικό «Βιβλίο Αδειών», αναφορικά με τις δικαιούμενες και τις πραγματικά χορηγηθείσες ημέρες αδείας του συνόλου των εργαζομένων και σύμφωνα με τις αντίστοιχες πραγματικά καταβληθείσες αποδοχές χορηγηθείσας αδείας και επιδόματος αδείας.

  Περιπτώσεις, σύμφωνα με το 3631/87/27-1-2915 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας


  -    Σε περίπτωση κατά την οποία, χορηγήθηκε ολόκληρη η δικαιούμενη άδεια μέσα στο προβλεπόμενο  χρονικό διάστημα, θα συμπληρωθούν οι σχετικές στήλες του εντύπου Ε11.

  -    Σε περίπτωση, κατά την οποία, παρανόμως δεν χορηγήθηκε το σύνολο της δικαιούμενης άδειας εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνεται, μεταξύ των άλλων, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγήθηκαν(εάν υπάρχουν), καθώς και οι πραγματικώς καταβληθείσες αποδοχές αδείας και επιδόματος αδείας.

  -    Σε περίπτωση, λύσης της σχέσης εργασίας  με οποιονδήποτε τρόπο(όπως π.χ. καταγγελία σύμβασης ή οικειοθελή αποχώρηση κλπ) πριν χορηγηθεί το σύνολο της αδείας, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, θα πρέπει να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων, ο λόγος της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

  -    Τέλος, εάν ο λόγος μη χορήγησης του συνόλου ή μέρους της δικαιούμενης αδείας είναι η αντικειμενική αδυναμία χορήγησής της, εκ μέρους του εργοδότη, όπως ιδίως λόγω μακροχρόνιας ασθένειας, ειδικών αδειών που οφείλονται σε εγκυμοσύνη/μητρότητα, άδειας άνευ αποδοχών, στράτευσης κ.λ.π., του εργαζομένου, θα πρέπει, εκτός της συμπλήρωσης των σχετικών στηλών του εντύπου Ε11, να αναγράφεται στη στήλη των παρατηρήσεων η αιτία της μη χορήγησης του συνόλου της δικαιούμενης άδειας.

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  (UPDATE 26/1/2018) Με την αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) παρατείνεται έως και την 28η Φεβρουαρίου 2018. 

  5 Ιαν 2018

  Πως πληρώνεται η ημέρα των Θεοφανείων

  Πως πληρώνεται η ημέρα των Θεοφανείων

  Η ημέρα των Θεοφανείων (6 Ιανουαρίου) δεν συγκαταλέγεται στις εξαιρέσιμες αργίες (εκτός κι αν έχει καθορισθεί με ειδικά διατάγματα, ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας κλπ), συνεπώς δεν απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

  Η αμοιβή των εργαζομένων την ημέρα αυτή εξαρτάται από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1Αν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε να λειτουργήσει
  • Όσοι εργαστούν και  αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το κανονικό ημερομίσθιο τους
  • Όσοι αμείβονται με μισθό και εργαστούν, δικαιούνται κανονικά να λάβουν επί πλέον το 1/25 του μισθού τους, επειδή τα προηγούμενα χρόνια, στο μισθό συμπεριλαμβανόταν και η ημέρα αυτή, η οποία δεν ήταν εργάσιμη για τον μισθωτό. 

  2. Αν η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά την ημέρα των Θεοφανείων, αλλά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει 
  • Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους.
  • Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά άλλη αμοιβή.

  3. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί συνήθως  κατά την ημέρα αυτή


  • Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, κανονικά δεν δικαιούνται να λάβουν ημερομίσθιο, αφού δεν υπάρχει διάταξη που να υποχρεώνει τον εργοδότη να καταβάλλει αμοιβή τους ημερομίσθιους στις μη εξαιρέσιμες αργίες, εκτός και αν αυτό γίνεται από επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμο, ΣΣΕ, ΔΑ κλπ. 

  • Οι αμειβόμενοι με μισθό, θα πάρουν κανονικά το μισθό τους, χωρίς καμιά προσαύξηση.

  Τέλος, εννοείται ότι αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν για εργασία, τότε οι ημερομίσθιοι δεν θα πληρωθούν, ενώ από τους μισθωτούς θα αφαιρεθεί το 1/25 του μισθού τους. 

  Μανώλης Αμαργιωτάκης
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων


  20 Δεκ 2017

  Πως θα πληρωθεί (ή δεν θα πληρωθεί) η υποχρεωτική αργία της 26ης Δεκεμβρίου 2017

  Πως θα πληρωθεί (ή δεν θα πληρωθεί) η υποχρεωτική αργία της 26ης Δεκεμβρίου 2017
  Όπως είχε γράψει το ergasiaka-gr.net, η 26η Δεκεμβρίου, με απόφαση της υπουργού εργασίας Έφης Αχτσιόγλου καθορίστηκε ως υποχρεωτική αργία, για τις επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές και αργίες. Η απόφαση με αριθμό 59635/1063, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 4487/19-12-2017. 

  Από το δημοσιευμένο κείμενο, φαίνεται ότι η απόφαση της υπουργού εργασίας στηρίχτηκε στο άρθρο 4 παράγρ. 4 του ΒΔ 748/66, βάσει του οποίου δίδεται η δυνατότητα στον εκάστοτε υπουργό εργασίας να ορίζει και άλλες αργίες,  εκτός των γνωστών αργιών που ισχύουν, στον ιδιωτικό τομέα.  
  Η εν λόγω απόφαση δεν αναφέρεται στον τρόπο πληρωμής της ημέρας αυτής, ούτε γίνεται μνεία στις διατάξεις που προβλέπουν προσαύξηση 75% σε όσους εργαστούν, όπως π.χ. στο ΝΔ 3755/57, το οποίο κατονομάζει τις αργίες για τις οποίες οι απασχολούμενοι κατά τις ημέρες αυτές θα πληρωθούν με προσαύξηση 75% επί των νομίμων αποδοχών τους. 
  Ετσι λοιπόν, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν την 26η Δεκεμβρίου 2017, δεν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους, ενώ όσοι απασχοληθούν νόμιμα μισθωτοί ή ημερομίσθιοι, θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους για την ημέρα αυτή χωρίς καμμιά προσαύξηση.

  Οι επιχειρήσεις για τις οποίες με βάση την παραπάνω απόφαση, απαγορεύεται η λειτουργία στις 26 Δεκεμβρίου, δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν ρεπό των εργαζομένων τους για την ημέρα αυτή, εκτός κι αν αυτό προκύπτει με βάση το σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή το κυκλικό σύστημα καθορισμού των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.  Επίσης, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται την ημέρα της αργίας της 26ης Δεκεμβρίου σε κανονική άδεια, η ημέρα αυτή δεν θα πρέπει να υπολογιστεί, αφού στην κανονική άδεια περιλαμβάνονται μόνο εργάσιμες ημέρες.

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

  -Αν από ΣΣΕ, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο, η επιχείρηση παραμένει κλειστή αλλά καταβάλλει στους εργαζόμενους το αντίστοιχο ημερομίσθιο, αυτό θα συνεχίσει να ισχύει.

  -Αν η επιχείρηση λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια αλλά ειδικά φέτος ο εργοδότης αποφάσισε μονομερώς να μη λειτουργήσει, οφείλει να καταβάλλει στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο το ημερομίσθιό τους. 

  -Αν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια και φέτος ο εργοδότης αποφάσισε τη λειτουργία της, τότε οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το  ημερομίσθιο τους, ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό πρέπει να λάβουν επί πλέον 1/25 του μισθού τους, επειδή θα εργαστούν σε ημέρα η οποία δεν ήταν για αυτούς εργάσιμη και συνεπώς δεν συμπεριλαμβανόταν στο μισθό τους η αμοιβή για την ημέρα αυτή.

  Μανώλης Αμαργιωτάκης 
  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

  16 Δεκ 2017

  Επίδομα 400 ευρώ σε άνεργους νέους ανακοίνωσε η υπουργός εργασίας Έφη Αχτσιόγλου (βίντεο)

  Επίδομα 400 ευρώ σε άνεργους νέους ανακοίνωσε η υπουργός εργασίας Έφη Αχτσιόγλου

  Επίδομα ύψους 400 € θα χορηγηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, σε νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, όπως ανακοίνωσε η υπoυργός Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξη της στην ΕΡΤ.

  Το επίδομα θα χορηγηθεί εφάπαξ και θα το λάβουν όσοι νέοι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον μήνα Οκτώβριο και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), όπου θα συμπληρώσουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό.

  Η προθεσμία για την αίτηση είναι έως την προσεχή Τετάρτη, ενώ όπως είπε η υπουργός το επίδομα θα καταβληθεί έως το τέλος του έτους και το συνολικό ποσό της παρέμβασης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ.

  Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της υπουργού εργασίας


  15 Δεκ 2017

  Επικαιροποιημένες Θέσεις και Προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  Επικαιροποιημένες Θέσεις και Προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

  Γενικά
  1. Από συστάσεως της η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (1994) προτείνει την καθιέρωση μαθήματος φορολογικής συνείδησης στα σχολεία ώστε οι μαθητές να μαθαίνουν την κοινωνική υφή και ανάγκη της απόδοσης των φόρων και όχι την αποφυγή τους ως «ηρωική πράξη».
  2. Ανεξαρτητοποίηση του επαγγέλματος του λογιστική - φοροτεχνικού για να μπορέσει να κάνει την δουλειά του χωρίς πιέσεις και επηρεασμούς προς το συμφέρον όλης της κοινωνίας.
  3. Οι δύο Κώδικες (Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και Φορολογικών Διαδικασιών Ν. 4174/2013) χρειάζονται νομοτεχνικού και όχι μόνο χαρακτήρα μεταβολές. Επισημαίνεται ότι σε κύρια σημεία (όπως π.χ. στον προσδιορισμό του κέρδους – ζημιάς από επιχειρηματική δραστηριότητα στον Κ.Φ.Ε. γίνεται αναφορά σε νομοθετήματα που έχουν καταργηθεί). Πρέπει άμεσα να συσταθεί σχετική επιτροπή, με συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., η οποία θα συμβάλει στη διόρθωση των κακώς κειμένων και στην απαλοιφή των στρεβλώσεων που υπάρχουν στα δύο αυτά βασικά φορολογικά νομοθετήματα.
  4. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων και συντελεστών ασφαλιστικών εισφορών σε ανεκτά για τους φορολογούμενους επίπεδα. Είναι ο μόνος τρόπος για να περιοριστεί τόσο η φοροδιαφυγή όσο και η εισφοροδιαφυγή.

  Θεσμικά αιτήματα του Κλάδου
  5. Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, Λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας.
  6. Η πιστοποίηση πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα χωρίς διαδικασία εξετάσεων από τους ήδη ασκούντες ΝΟΜΙΜΑ το επάγγελμα και χωρίς εξαιρέσεις, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 3842/2010 η οποία παραμένει τυπικά σε ισχύ, επειδή δεν εφαρμόσθηκε ποτέ.
  7. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μπορεί και πρέπει να είναι ο θεσμικός ομιλητής τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Α.Α.Δ.Ε. ως η μοναδική Ομοιοεπαγγελματική Ομοσπονδία στον χώρο των Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών. H λειτουργία επιτροπών μεταξύ Α.Α.Δ.Ε, Υπουργείου Οικονομικών και Γ.Γ.Π.Σ για μείωση του κόστους σε συνεργασία με την Π.Ο.Φ.Ε.Ε προς αποφυγή της νέας μορφής γραφειοκρατίας που είναι ηλεκτρονική πλέον.
  8. Ο εξουσιοδοτημένος Λογιστής – που εμφανίζεται στο σύστημα του Taxisnet – και οι υπάλληλοί του να μην χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από Κ.Ε.Π. για ενέργειες στις Δ.Ο.Υ. στο όνομα των πελατών τους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να έχουν  πρόσβαση  στην  πληροφόρηση  που  αφορά  την  παροχή  εξουσιοδότησης  σε  κάποιο Λογιστικό Γραφείο και η οποία θα γίνεται και θα αναιρείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στις Δ.Ο.Υ., όπου σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις. Επισημαίνουμε ότι οι Επαγγελματικές Ταυτότητες που χορήγησε το Ο.Ε.Ε. είναι σε πλήρη αχρηστία.
  9. Σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες για την διαδικασία να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβλημα της σοβαρής ασθένειας η θανάτου του Λογιστή επιχείρησης η γραφείου διότι η λύση του 10ημέρου , σε περίπτωση θανάτου, η οποία εχει δοθεί δεν καλύπτει ασθένεια και ο χρόνος των 10 ημερών δεν επαρκεί. Σήμερα με την ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών είναι εύκολο να βρεθεί λύση.
  10. Δυνατότητα διόρθωσης από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο Λογιστή - Φοροτεχνικό της επιχείρησης η του Φορολογουμένου, βασικών στοιχείων μητρώου στην «εικόνα» του και σε περίπτωση αλλαγής Λογιστή - Φοροτεχνικού να υπάρχει εσωτερική ενημέρωση όλων των μερών η δε αλλαγή να γίνεται σε όλες τις βάσεις της Α.Α.Δ.Ε.
  11. Έγκριση της δυνατότητας για καθορισμό ύπαρξης επαγγελματικού λογαριασμού για ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ χρήση πληρωμών πελατών μας (σαν Λογιστικά Γραφεία) ο οποίος θα γνωστοποιείται και στο Μητρώο και η διακίνηση δεν θα αποτελεί αντικείμενο ελέγχου εάν φυσικά οι χρεώσεις ισούνται με τις πιστώσεις για πληρωμές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης να υπάρξει μέριμνα και οδηγία προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – για την ιδιαιτερότητά μας αυτή - για τους ελέγχους αυτού του είδους σε Συναδέλφους.
  12. Λήψη μέριμνας, στο ελεγκτικό στάδιο, για τις ήδη υπάρχουσες κινήσεις διότι οι λογαριασμοί πολλών συνάδελφων έχουν κινηθεί με μεγάλα ποσά τα οποία αποτελούν πληρωμές Φ.Π.Α., ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών υποχρεώσεων πελατών των Λογιστών - Φοροτεχνικών.
  13. Δυνατότητα λειτουργίας της παλαιάς εφαρμογής «Λογιστές» ώστε να έχουμε εικόνα οι Λογιστές- Φοροτεχνικοί τι έχει κατατεθεί στο σύστημα με τα στοιχεία μας.
  14. Η επαναφορά και υλοποίηση της πάγιας θέσης και του κλάδου των Λογιστών -Φοροτεχνικών, αλλά και του Ο.Ε.Ε., όπως διατυπώθηκε και αναλύθηκε στη συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το ασυμβίβαστο του διπλού ρόλου και έργου των Ελεγκτικών Εταιρειών, (ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστική – φορολογική επίβλεψη βάσει εταιρειών συμφερόντων των ελεγκτικών). Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε διαμήνυσε παλαιότερα και συνεχίζει να διαμηνύει ότι «η δυνατότητα» να δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένων εταιρειών δεν βρίσκει σύμφωνο τον κλάδο των Λογιστών -Φοροτεχνικών ο οποίος, μέσω των θεσμικών του οργάνων, θα παλέψει για την αλλαγή αυτής της κατάστασης.
  15. Επαναφορά των προϋποθέσεων για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών από Νομικά Πρόσωπα στα ισχύοντα πριν αλλάξουν με τον νόμο 4093/12-11-2012, (επί προσωπικών εταιρειών καθώς και επί ΕΠΕ και ΙΚΕ, όλοι οι εταίροι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού. Στις Α.Ε. επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού πρέπει να διαθέτουν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου).
   16. Αντιμετώπιση του παράνομου φαινομένου, (σε βάρος του νόμιμου και συνεπούς Λογιστή -Φοροτεχνικού), όπου μετά την κατάργηση διαδικαστικού περιεχομένου εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων που είχαν δοθεί στις ΔΟΥ, ανοίγουν λογιστικά γραφεία και κάνουν έναρξη πρόσωπα χωρίς να προσκομίζουν την επαγγελματική ταυτότητα από το ΟΕΕ.
  17. Η υποβολή (και όχι απαραίτητα η υπογραφή του Ε3) των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών κωδικών του taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτου, λογιστών – φοροτεχνικών, και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Είναι απαράδεκτο να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής «από τον επαγγελματία» των φορολογικών εντύπων, ειδικά του νέου Ε3 η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.

  Πρόστιμα του Ν. 4174/2013
  18. Για τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αλλά και των καταστάσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική, να ισχύσει ότι και για το ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους (να μην επιβάλλεται πρόστιμο εάν έχει γίνει εμπρόθεσμη αρχική).
  19. Πρέπει να αναπροσαρμοσθούν και να μειωθούν δραστικά τα πρόστιμα 2.500 ευρώ, (περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013) που αφορούν λάθη με κοινό ποσό προστίμου, τόσο για απλογραφικά όσο και για διπλογραφικά, κυριολεκτικά «για ψύλλου πήδημα» αλλά και γενικότερα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί το ποινολόγιο σε σημερινές οικονομικές συνθήκες. Ενδεικτικά, η απώλεια και μόνο ενός φορολογικού στοιχείου παλαιών ετών επισύρει πρόστιμο αυτού του ποσού.
  20. Να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς συμβιβασμού με επιτροπές ανά περιφέρεια και καταβολής ενός μειωμένου ποσού όπως προβλέπετο παλαιότερα καθώς αυτό είναι δίκαιο μέτρο αλλά θα δημιουργήσει άμεση αύξηση εσόδων, (σχετική η πρόταση με α/α 32).
  21. Το πρόστιμο των 100 ευρώ (περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013), για δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα κ.λπ., πρέπει είτε να καταργηθεί είτε να μειωθεί στα 30 ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση (μείωση στα 30 ευρώ) να καταργηθεί για μηδενικές δηλώσεις - καταστάσεις. Να υπάρχει ενιαίο ποσό προστίμου για τις διαδικαστικές παραβάσεις ανεξάρτητα αν τηρούνται λογιστικά αρχεία με την απλογραφική ή τη διπλογραφική μέθοδο. Στις περιπτώσεις που σήμερα επιβάλλονται τα πρόστιμα των 250 και 500 ευρώ, να αντικατασταθούν με ενιαίο πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.
  22. Σε αντιδιαστολή με την αυστηρή διαδικασία επιβολής ποινών, έχουμε προτείνει τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο παρέχοντας προτάσεις, διεξόδους, λύσεις στις επιχειρήσεις και όχι ποινές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης (αυτός ο ρόλος μπορεί να αποδοθεί σε νέες δομές συμβουλευτικής, κοινωνικούς εταίρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ).

  Φορολογικές  διαδικασίες – Διόρθωση αδικιών – Προθεσμίες
  23. Μόνιμη ρεαλιστική προθεσμία για υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων είναι η 25η Ιουλίου, μιας και πρώτη δόση καταβολής, είναι η 31η Ιουλίου.
  24. Οι Φορολογούμενοι πρέπει να ενημερώνονται με διαφημιστικά μη τιμωρητικού χαρακτήρα, πότε αρχίζει η υποβολή φορολογικών δηλώσεων διότι ένα από τα προβλήματα είναι η μη έγκαιρη παρουσία τους στα γραφεία μας με αποτέλεσμα να υπάρχει όγκος συναλλαγών τις τελευταίες ημέρες.
  25. Υποχρεωτικό e-mail σε όλες τις επιχειρήσεις (τουλάχιστον δύο) κατά την έναρξη ένα για την επιχείρηση και έναν για τον Λογιστή φοροτεχνικό. Είναι απαραίτητο τώρα με τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις για να μην προκύψουν προβλήματα νομικής φύσης, διότι όλοι χρησιμοποιούν το e-mail του λογιστή τους και υπάρχει κίνδυνος να μην ενημερωθούν για ενδεχόμενη κατάσχεση.
  26. Ταυτόχρονη επιδότηση προμήθειας και συντήρησης τερματικών μηχανών POS. Μηδενικό κόστος συναλλαγών για ηλεκτρονική τραπεζική.
  27. Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού και χωρίς έξοδα παρακράτησης, ανά επιχείρηση ο οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά με τη χρήση τερματικού μηχανήματος POS και λοιπών ηλεκτρονικών συναλλαγών.
  28. Σε περίπτωση κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής το ποσοστό καταβολής για να
  ανασταλεί η καταβολή του υπολοίπου ποσού που βεβαιώθηκε να μειωθεί στο 20% από 50%
  που είναι σήμερα και αποτελεί στοιχείο έμμεσου εκφοβισμού της φορολογικής αρχής αλλά
  και διαφόρων επιτήδειων που εκμεταλλεύονται τους φορολογούμενους.
  29. Αναλυτική καταγραφή όλων των έμμεσων μεθόδων ελέγχου, έκδοση των αποφάσεων και εγκυκλίων που εκκρεμούν και έκδοση εγχειριδίου κανόνων εμπλοκής μεταξύ ελεγκτικών αρχών και φορολογουμένων.
  30. Επαναφορά της ισχύος του μέτρου της συλλογής αποδείξεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως πηγής εισοδήματος. Προτείνεται να εκπίπτει από το σύνολο των αποδείξεων όλων των επαγγελματικών κλάδων, ένα ποσοστό (π.χ. 70%) από το εισόδημα, εφόσον δεν υπάρχει πολιτική βούληση για το 100%, και το υπόλοιπο αυτού να φορολογείται με βάση την υφιστάμενη φορολογική κλίμακα και να «κτίζεται» πραγματικά με αυτόν τον τρόπο το αφορολόγητο. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα «ενεργοποιούσε» την φορολογική συνείδηση των υπόχρεων, παρέχοντάς τους ένα ισχυρό κίνητρο καθολικής και ενσυνείδητης συλλογής αποδείξεων δημιουργώντας αντικρουόμενα συμφέροντα καταναλωτή -επιχειρηματία. Το ποσό φόρου που θα χαθεί από το αφορολόγητο θα υπερκαλυφθεί με τον ΦΠΑ τον αποδείξεων που δεν ζητούνται και δεν εκδίδονται σήμερα, αλλά και με τον φόρο των επιχειρήσεων λόγω αύξησης των φορολογητέων κερδών.
  31. Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις μορφές οντοτήτων από το φορολογητέο εισόδημα να γίνεται, σε περίπτωση πολλαπλής συμμετοχής από οντότητα της επιλογής του φορολογούμενου.
  32. Στην περίπτωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από εταίρο προσωπικής εταιρείας , με ταυτόχρονη λειτουργία ατομικής επιχείρησης οι ασφαλιστικές εισφορές να εκπίπτουν από όπου δημιουργείται υποχρέωση ασφάλισης και όχι αποκλειστικά από την ατομική επιχείρηση δημιουργώντας έτσι μη υπαρκτές ζημίες την στιγμή που όταν συμμετέχει σε περισσότερες προσωπικές οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από αυτή με τα μεγαλύτερα κέρδη.
  33. Ο Γενικός κανόνας στα δύο παραπάνω σημεία (18 και 19) είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να εκπίπτουν από την οντότητα στην οποία η συμμετοχή του ασφαλιζόμενου δημιουργεί ασφαλιστέα ιδιότητα.
  34. Παραμένει η θέση μας για υποβολή φακέλων τεκμηρίωσης ενδοοµιλικών συναλλαγών για τα απλογραφικά βιβλία πρέπει να υπάρχει απαλλαγή της διαδικασίας ή τουλάχιστον να παραμείνει μόνο το ηλεκτρονικό σκέλος.
  35. Πριν την εορταστική περίοδο του 2015 η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με πρωτοβάθμιες Ενώσεις έθεσε το τεράστιο πρόβλημα που έχει προκύψει (που απαιτεί αποσαφήνιση) με τον τόπο της φορολογικής κατοικίας και της φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος φυσικών προσώπων (κυρίως αλλοδαπών) που κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται μέχρι σήμερα θα επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο θέμα του τόπου φορολόγησης του παγκοσμίου εισοδήματος των εν λόγω φορολογουμένων και αυτό αποθαρρύνει την κάθε μορφή επένδυσης και ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα που αποτελεί αυτή την περίοδο τον στυλοβάτη της Ελληνικής Οικονομίας. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. θεωρεί ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει επίσης άμεσης ρύθμισης καθόσον φάνηκε ότι στην συνάντηση έγινε κατανοητό το πρόβλημα προτάθηκε τρόπος επίλυσης και περιμένουμε ενέργειες σας.
  36. Το Ε9 έχει αντικαταστήσει το εθνικό κτηματολόγιο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση του νέου περιουσιολογίου που ετοιμάζεται. Όλο αυτό το βάρος της καταχώρησης και διόρθωσης των στοιχείων τα τελευταία χρόνια έχει πέσει στον Κλάδο των Λογιστών - Φοροτεχνικών. Πάγια θέση μας - που έχει εκφραστεί κατ' επανάληψη με κάθε τρόπο και μέσο - είναι ότι το Ε9
  πρέπει    να    παραμένει    ΜΟΝΙΜΑ    «ανοιχτό»    ώστε    να    διορθώνονται    τα    στοιχεία    των ακινήτων.
  37. Κατάργηση των αναχρονιστικών (πρωτοθεσμοθετήθηκαν το 1978) τεκμηρίων διαβίωσης τα οποία παράγουν στρεβλώσεις, ειδικά σε περιόδους ύφεσης σαν και αυτές που διανύει η χώρα. Για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης μεταξύ ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων (ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης και κρίσης) πρέπει να καταστεί εφικτή στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων η δυνατότητα μεταφοράς της ζημίας στις επόμενες 5 χρήσεις. Σήμερα οι ατομικές επιχειρήσεις «χάνουν» τη ζημιά όταν φορολογούνται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης σε μια ζημιογόνο χρήση.
  38. Τροποποίηση της διάταξης που αφορά την δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίων από συγγενείς για να συμπεριληφθούν και αυτοί που δεν είναι αγρότες (συνταξιούχοι, μισθωτοί, κλπ.), ώστε να μην αποκτάται τεκμαρτό εισόδημα, άμεσα και πριν την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
  39. Κατάργηση της διάταξης για τον υπολογισμό τεκμαρτού εισοδήματος στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου για επιχειρηματική δραστηριότητα από φυσικά και νομικά πρόσωπα, διότι δεν εξυπηρετεί τίποτα αλλά αντίθετα διατηρεί αναχρονιστικές πρακτικές σε ένα νέο φορολογικό σύστημα.
  40. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για την εξυγίανση ισολογισμών επιχειρήσεων (μέτρο που θα φέρει άμεση εισροή χρημάτων στα δημόσια ταμεία). Θέλουμε οι επιχειρήσεις να κάνουν μια νέα αρχή αλλά όλες λίγο ή πολύ «σέρνουν» βαρίδια του παρελθόντος. Αυτό που αναφέρει σαν δυνατότητα ο Ν. 4308/2014 για τα Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει εργαλείο εσόδων για το Δημόσιο. Ενόψει του εξωδικαστικού συμβιβασμού κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη ρύθμιση που μπορεί αν εισφέρει και έσοδα.
  41. Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των αγροτικών ενισχύσεων - επιδοτήσεων ώστε να φορολογούνται στο έτος είσπραξης και όχι αναφοράς, ή εναλλακτικά για να μην αδικηθεί κάποιος ο οποίος σε μια χρονιά θα εισπράξει πολλών ετών επιδοτήσεις και για να αποφευχθεί ο τεράστιος όγκος τροποιητικών – συμπληρωματικών δηλώσεων που πολλές φορές δεν έχουν ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον. Σε περίπτωση μη αλλαγής να υπάρχει η δυνατότητα οι επιδοτήσεις οι οποίες εισπράττονται μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να θεωρούνται φορολογικά δουλευμένες δυνητικά την επόμενη χρονιά.
  42. Διατήρηση της διάταξης απαλλαγής από τον φόρο υπεραξίας ακινήτων (άρθρο 41 Κ.Φ.Ε.), η οποία λήγει 31/12/2017 για όσο καιρό διαρκεί η οικονομική κρίση στη χώρα και τουλάχιστον για άλλα δύο έτη, ήτοι μέχρι 31/12/2019.

  Αναγκαίες μεταβολές σε θέματα διακοπής ή μεταβίβασης επιχείρησης – Λοιπά
  43. Η μεταβίβαση επιχείρησης (οικογενειακής) για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης σε συγγενή Α’ βαθμού θα πρέπει να γίνεται με την μη καταβολή οπουδήποτε φόρου και με απλή διαδικασία μόνο αλλαγής των ΑΦΜ και τίποτε άλλο.
  44. Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για παρακολούθηση τρεχόντων θεμάτων φορολογικής νομοθεσία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων με την συμμετοχή της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., όπως αυτής των Ε.Λ.Π. Θα βοηθήσει σημαντικά στην ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και στην πρόληψη κακής νομοθέτησης.
  45. Αναγκαία είναι η επανασύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στα πλαίσια του παλαιού αρ. 70Α του Ν. 2238/1994 ανά Περιφέρεια με προεδρεύοντα Δικαστικό και συμμετοχή των κοινωνικών φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προβλεφθούν μειώσεις σε τόκους και πρόστιμα για τους φορολογουμένους που θα συμβιβαστούν. Η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής να παραμείνει και οι υποθέσεις που απορρίπτονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) να οδηγούνται, ως ύστατη προσπάθεια αποφυγής της Δικαστικής Προσφυγής που έχει μεγάλο κόστος για τους φορολογούμενους και τη Φορολογική Διοίκηση, στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, (αναλυτικό σχέδιο λειτουργίας ΔΕΔ και ΕΕΔ θα κατατεθεί σύντομα).
  46. Στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών να ενσωματωθούν όλα τα συμφωνητικά   και   να    μην   χρειάζεται   διπλή   υποβολή    καταστάσεων   και   από   τους   δύο συμβαλλομένους. Να αρκεί μόνο η κατάθεση από τον λήπτη των υπηρεσιών (πελάτη) και η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών.
  47. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με προηγούμενα έγγραφα της στις 22/5/2017 και στις 26/9/2017 είχε ζητήσει την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας του Ν.4446/2016 για τις 31/12/2017 τονίζοντας ότι ακόμη και αυτός ο χρόνος παραμένει ανεπαρκής για μια τέτοιου είδους διαδικασία. Πεποίθηση μας είναι ότι η ενσωμάτωση του νόμου αυτού ή της διαδικασίας του, στην ήδη υπάρχουσα ελεγκτική διαδικασία θα βελτίωνε περαιτέρω την εισπραξιμότητα στις παλαιές υποθέσεις που είναι πλέον εκτός προτεραιοποίησης ελέγχων, (π.χ. διατάξεις μονίμου χαρακτήρα βάσει των οποίων όταν κοινοποιείται εντολή ελέγχου να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων στα αντικείμενα ελέγχου άνευ προστίμων των άρθρων 58 και 58Α του Κ.Φ.Δ. αλλά με την επιβολή των τόκων του άρθρου 53).
  48. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων να διατηρείται η ρύθμιση των 100 δόσεων και να μειωθεί
  το ποσοστό παρακράτησης από τους συμβολαιογράφους υπέρ των οφειλόμενων και σε περίπτωση ανάγκης όπως επίσης στις περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών να μην ζητούνται μετρητά αλλά άλλου είδους εξασφαλίσεις σε άλλο ακίνητο.
  49. Ερμηνεία της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 σχετικά με το πότε θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι ρευστοποίηση περιουσίας η πώληση ακινήτων από φυσικά πρόσωπα στα πλαίσια του παλαιού 28 του Ν. 2238/1994.
  50. Καθυστερεί η διαδικασία για τις νομικές οντότητες οι οποίες διέκοψαν και υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης τους για λόγους εκκαθάρισης.
  51. Να μην ξεχαστεί η μη χρέωση προκαταβολής από το σύστημα σε περίπτωση διακοπής της επιχείρησης μέχρι 31/12 κάθε έτους.
  52. Να εκδίδεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου, λόγω γονικής παροχής, κληρονομιάς ή δωρεάς χωρίς τις προϋποθέσεις καταβολής ή εξόφλησης του αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α.
  53. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην χάνονται οι ρυθμίσεις των 100 δόσεων αν δεν ρυθμιστούν πριν καταστούν ληξιπρόθεσμες οι νέες οφειλές, γεγονός το οποίο δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά από το σύστημα και γίνεται μέσω των ΔΟΥ με κατάθεση αίτησης.
  54. Είναι απαραίτητη η αποτίμηση των βιολογικών αποθεμάτων των απλογραφικών οντοτήτων τουλάχιστον σε εύλογες αξίες, με παράλληλη έκδοση των σχετικών εγκυκλίων έτσι ώστε να υπάρξει ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αλλά και καταγραφή των θέσεων της διοίκησης για το θέμα αυτό.
  55. Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους κ.λπ. με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 όπως και των τελών χαρτοσήμου να μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά με επισύναψη των αναγκαίων δικαιολογητικών, αν είναι απαραίτητα, σε ηλεκτρονική μορφή.
  56. Διόρθωση των νομοθετικών αδικιών στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπου σε άνεργους και λοιπούς φορολογούμενους με συνολικό ετήσιο εισόδημα ολίγων λεπτών του ευρώ από τόκους καταθέσεων με  τεκμήρια, επιδόματα τέκνων κ.λπ. προκύπτουν Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού (εκκαθαριστικά) με εξωπραγματικά ποσά. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις έχουν εντοπισθεί και έχουν κοινοποιηθεί από την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

   Παραδείγματα που μας έχουν κοινοποιηθεί :
  ➢ Σε άνεργο φορολογούμενο ο οποίος για το 2016 είχε να δηλώσει ως συνολικό ετήσιο εισόδημα το ποσό της τάξης των 0,24 ευρώ από τόκους καταθέσεων και ο οποίος διέμενε κατά τη διάρκεια του 2016 σε οικία 70 τ.μ., την οποία του είχε παραχωρήσει δωρεάν η μητέρα του (δεν ήταν καν δικιά του) και είχε στην κατοχή του κι ένα ΙΧ 1.756 κ. εκ. προέκυψε Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού που ανέγραφε το εξωπραγματικό ποσό των 4.470,30 ευρώ!
  ➢ Σε φορολογούμενο άγαμο με ετήσιο εισόδημα 600 ευρώ από ενοίκια και 321 ευρώ από περιστασιακή μισθωτή απασχόληση, δηλαδή με σύνολο εισοδήματος 921 ευρώ για όλο το 2016, με κύρια κατοικία 27 τ.μ. και ένα ΙΧ 1.500 κ.εκ. παλαιότητας 7 ετών, κατά την εκκαθάριση της φετινής δήλωσης προέκυψε φόρος εισοδήματος προς πληρωμή συνολικού ύψους 3.236,66 ευρώ!
  ➢ Σε άλλον φορολογούμενο, άγαμο άνεργο, με ετήσιο εισόδημα 1.200 ευρώ από ενοίκια και 480 ευρώ από επιδόματα στήριξης τέκνων του ΟΓΑ, κύρια κατοικία 80 τ. μ. και ΙΧ 1.300 κ. εκ. 11ετίας προέκυψε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 3.620,80 ευρώ!
  ➢ Σε φορολογούμενο έγγαμο με ετήσιο εισόδημα 2.550 ευρώ από περιστασιακή απασχόληση και 200 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες, κύρια κατοικία 75 τ.μ. και ΙΧ 1.500 κ. εκ. 15ετίας προέκυψε φόρος εισοδήματος συνολικού ύψους 2.284 ευρώ (ο συνολικός αναλογών φόρος που προέκυψε ήταν 2.794 ευρώ αλλά αφαιρέθηκαν από αυτόν τα 510 ευρώ που είχαν παρακρατηθεί με συντελεστή 20% κατά την καταβολή των αμοιβών ύψους 2.550 ευρώ).
  57. Οι παρακρατούμενου φόροι οι οποίοι έχουν πληρωθεί από τους υπόχρεους να έχουν την δυνατότητα συμψηφισμού ανεξαρτήτως πότε παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου από τους δικαιούχους σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης.
  58. Ενοποίηση Ασφαλιστικής και Φορολογικής εικόνας στην προσωποποιημένης εικόνα του ΤΑΞΙΣ.
  59. Επανεξέταση της θέσης της Διοίκησης που εκφράσθηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1223/2015 που αναφέρει ότι «…Όταν δεν έχει αποκτηθεί δικαίωμα είσπραξης για παροχή υπηρεσίας που διαρκεί πέραν του φορολογικού έτους, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η παροχή του συνόλου ή μέρους της υπηρεσίας αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του προβλεπόμενου παραστατικού (β΄ προϋπόθεση), το εισόδημα που καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο δεν θεωρείται εισόδημα του φορολογικού έτους εντός του οποίου καθίσταται λογιστικώς δεδουλευμένο, αλλά του φορολογικού έτους εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο ή μέρος της παροχής και υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του σχετικού παραστατικού». Βάσει αυτής της οπτικής καταργείται η βασική αρχή του δεδουλευμένου σε κάποιες περιπτώσεις για τη Φορολογία Εισοδήματος (και αντίθετα από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1003/2014 που διατυπώνει σαφώς την ισχύ της στις ίδιες περιπτώσεις).
  60. Επίσης πρέπει να επανεξετασθεί η φορολογική έννοια της «συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας» που έχει εκφρασθεί με  την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1094/2016, διότι η θέση που έχει εκφρασθεί με την υπόψη εγκύκλιο δημιουργεί σωρεία προβλημάτων σε πολλές επιχειρήσεις και συναδέλφους Λογιστές - Φοροτεχνικούς. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. προτείνει δαπάνες που εμπίπτουν στην ΠΟΛ. 1094/2016 να αναγνωρίζονται λογιστικά και να εκπίπτουν φορολογικά στο έτος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας και έκδοσης του σχετικού παραστατικού (λογαριασμού), εφόσον έχουν συνολική αξία, προ Φ.Π.Α., μέχρι και 300 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά θα γίνεται χρονική τακτοποίηση (αρχή δουλευμένου) και θα εκπίπτουν φορολογικά βάσει της τακτοποίησης αυτής.
  61. Επαναδιατύπωση του ορισμού της φορολογικής κατοικίας, ειδικά σε ότι αφορά τις οικογένειες με διαφορετική χώρα εργασίας των συζύγων.
  62. Επαναδιατύπωση του άρθρου 13 περί παροχών σε είδος, ιδιαίτερα για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, όπου το βασικό και υπέρτατο κριτήριο για τις απαλλαγές πρέπει να είναι η παραχώρηση αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ ή άλλου μεγέθους υπολογισμού της αγοραίας αξίας.
  63. Επανεξέταση του τρόπου φορολόγησης (συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης) οικονομικών μονάδων ίδιας νομικής μορφής. Για παράδειγμα: Ομόρρυθμος εταιρεία με δύο εταίρους και κέρδη, επί απλογραφικών βιβλίων η φορολογική επιβάρυνση είναι ίση με τον συντελεστή επιχειρηματικών κερδών επί των κερδών (29%), ενώ επί διπλογραφικών βιβλίων, καταβάλλεται και φόρος επί μερισμάτων (η μόνη διαφορά στις δύο περιπτώσεις είναι η κατηγορία βιβλίων).
  64. Κατάργηση του «τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» στην ίδρυση επιχειρήσεων, αγορά τίτλων και αύξηση κεφαλαίου, με καθιέρωση επιβολής φόρου 0,75% επί του καταβληθέντος κεφαλαίου από τον αγοραστή - ιδρυτή .
  65. Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. στα επαναλαμβανόμενα αιτήματά της για μεταφορά των καταληκτικών ημερομηνιών του Ν.4446/2016 είχε θέσει και το θέμα του ανέκκλητου των δηλώσεων. Ένα από αυτά είναι το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σύμφωνα με τον Ν.4446/2016, καθώς εάν από λάθος αναγραφούν (διορθωθούν) κάποια στοιχεία που αυξάνουν την φορολογητέα αξία των ακινήτων, δεν είναι δυνατή καμία διόρθωση ή ανάκληση των δεδομένων αυτών. Είναι ανάγκη έστω και μεταγενέστερα να δοθεί λύση είτε νομοθετικά είτε με Υπουργική απόφαση, διότι αφορούν ανθρώπινα λάθη με πολύ άδικο αποτέλεσμα.
  66. Αναδιατύπωση της διάταξης της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 για την αναγνώριση δαπανών από κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς με σαφή κριτήρια έκπτωσης με το βάρος απόδειξης να ανήκει στον έλεγχο, όχι στον ελεγχόμενο.
  67. Προσαρμογή / επιλογή των συντελεστών φορολογικής απόσβεσης των άυλων στοιχείων και δικαιωμάτων με τη αύξηση του συντελεστή στο 20% ή στο 100% εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί ολοσχερή απόσβεση αυτών.

  Συγκεντρωτικές τιμολογίων αγορών – πωλήσεων
  68. Όσον αφορά την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής ΜΥΦ, πρέπει να συζητηθεί μια νέα διαδικασία τρόπου υποβολής, ορίου υποβολής και καταληκτικών ημερομηνιών εκ του μηδενός. Για τις ΜΥΦ του 2017 οι οποίες θα υποβληθούν όλα τα τρίμηνα μαζί μέχρι 28/2/2018, η ημερομηνία αυτή πρέπει να μεταφερθεί στις 31/3/2018 και οι διορθώσεις μέχρι 31/5/2018. Σε περίπτωση που επανέλθει η κατά τρίμηνο υποβολή αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται δύο μήνες μετά την λήξη του τριμήνου, τυχόν συμπληρωματικές να μην επισύρουν πρόστιμο μέχρι την λήξη υποβολής 31/3/2018. Σε καμία περίπτωση η τροποποιητική μέχρι και τις 31/5/2018 να μην επισύρει πρόστιμο του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.

  ΦΠΑ
  69. Στις περιπτώσεις που ποσά ΦΠΑ έχουν καταβληθεί μεταγενέστερα από την φορολογική περίοδο που αφορούν είναι δίκαιο να καταλογίζονται μόνο οι προσαυξήσεις τους και όχι να επανακαταλογίζονται και στην συνέχεια να υπάρχει διαδικασία επιστροφής.
  70. Επαναπροσδιορισμός και αποσαφήνιση σχετικά με τον ΦΠΑ σχετικά των ΠΟΛ.1056/2-3-15 & ΠΟΛ.1113/2-6-2015 για την νέα μέθοδο υπολογισμού επισφάλειας απαιτήσεων που έμμεσα νομοθετεί καθώς εξαιρεί τον μη εισπραχθέντα ΦΠΑ – που όμως αποδόθηκε στο Δημόσιο – από την δυνατότητα συνυπολογισμού στην επισφάλεια που θεωρείται δαπάνη καθόσον δεν προκύπτει καθαρά από τις ερμηνευτικές διατάξεις.

  Ευθύνη εκκαθαριστών
  71. Πρόταση τροποποίησης των παραγρ. 1 και 5 του άρθρου 50 «Αλληλέγγυα ευθύνη» Ν.4174/2013. Εναρμόνιση με άρθρο 75 του Α.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 1918 του Α.Κ. Οι εκκαθαριστές ευθύνονται για ενέργειες, πράξεις και παραλήψεις , που αφορούν από την ημερομηνία ορισμού αυτών έως το πέρας της εκκαθάρισης, περίοδος που υποχρεούνται σε λογοδοσία (303 Α.Κ.).
  Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για πράξεις, παραλείψεις, οφειλές περιόδου πριν από την ημερομηνία ορισμού αυτού, σχετική νομολογία κοινοτικού δικαίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να εναρμονισθεί η ΔΗΛΕΔ γιατί η θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση με την ημερομηνία ορισμού εκκαθαριστών διαφέρει χρονικά στις περισσότερες των περιπτώσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εκκαθαριστών για υποβολή δηλώσεων και υποβολής οικονομικών καταστάσεων σε δημοσιότητα.

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

  Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....