Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
 • Αρχική
 • Forum
 • Επικοινωνία
 • Όροι χρήσης
 • photo facebook1_zpsc7dba044.png
 • photo ee1ffd32-aefd-478e-8235-1b0a077dd06d_zps7b245b56.png
 • photo googleplus1_zps9d69dc86.png
 • photo rss1_zps8d1c4a62.png

30 Σεπ 2015

Ετήσιοι πίνακες προσωπικού 2015. Τι ισχύει για το εποχικό προσωπικό. Οδηγίες. Προθεσμίες.

Ετήσιοι πίνακες προσωπικού 2015. Τι ισχύει για το εποχικό προσωπικό. Οδηγίες. Προθεσμίες.
Από 1 έως 21 Οκτωβρίου 2015 θα πρέπει να υποβληθούν και φέτος ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ οι ετήσιοι πίνακες προσωπικού (έντυπο Ε4) των επιχειρήσεων.

Μετά την ημερομηνία αυτή ή της τυχόν παράτασης, που έχει τη δυνατότητα να δώσει ο Υπουργός Εργασίας, η ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα είναι αδύνατη και αυτός θα πρέπει να κατατίθεται χειρόγραφα με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ. Προσοχή, διότι στην περίπτωση αυτή, της εκπρόθεσμης κατάθεσης, θα τηρηθούν οι διαδικασίες επιβολής προστίμου στον εργοδότη.

Να υπενθυμίσουμε ότι η κατάθεση ετήσιου πίνακα, καθιερώθηκε με το  άρθρο 16 παρ. 1 τον Ν. 2874/2000.
Με την  υπ’ αριθ. 5072/6/25.2.2013 (ΦΕΚ 449/Β΄/25-2-2013) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28.8.2013 (ΦΕΚ 2163/Β΄/30.08.2013) όμοια, καθιερώθηκε υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, του πίνακα προσωπικού για όλους τους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του ετήσιου πίνακα προσωπικού από 01 Οκτωβρίου έως 21 Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Ετήσιοι πίνακες προσωπικού και εποχικό προσωπικό.
Επειδή είχαν προκύψει ερωτήματα και απορίες, για την υποχρέωση των επιχειρήσεων να υποβάλλουν ετήσιο πίνακα για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (πχ ξενοδοχεία, εποχικά εστιατόρια κλπ), το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε το υπ’ αριθ.  35043/685/20-10-2014 έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιο πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για τους εργαζόμενους  αυτούς, οι οποίοι έχουν ενεργή σχέση εργασίας, είτε αορίστου είτε  ορισμένου χρόνου, κατά τον χρόνο υποβολής του πίνακα και εντός της νόμιμης προθεσμίας.
Νεώτερη οδηγία δεν έχει εκδοθεί, οπότε προσοχή και για την ένταξη του εποχικού προσωπικού στον ετήσιο πίνακα, εφόσον δεν έχει  λυθεί η εργασική τους σχέση, κατά το χρόνο υποβολής του πίνακα.

ΟΑΕΔ: Από 1 Οκτωβρίου 2015 οι αιτήσεις για το ειδικό εποχιακό επίδομα

ΟΑΕΔ: Από 1 Οκτωβρίου 2015 οι αιτήσεις για το ειδικό εποχιακό επίδομα
Από 1 Οκτωβρίου 2015, μπορεί να γίνεται η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους οτον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 30η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο. Η δε παραλαβή των δικαιολογητικών θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα (1/12/2015).

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά είτε οτα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.
Όσον αφορά την έναρξη υποβολής των αιτήσεων μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών:
Οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικοί μέλη των οικείων επαγγελματικών σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών -ανυψωτικών - οδοποιητικών - γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτες.

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήματος και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.oaed.gr

Τα δικαιολογητικά που αφορούν οτις ημέρες ασφάλισης, οτο εισόδημα και, για τους πολίτες τρίτων χωρών, οτην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συοτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίοτοιχα.
Με εξαίρεση τους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

28 Σεπ 2015

Παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ με συμφωνία ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων. "Σωσίβιο" για το επίδομα γάμου.

Παράταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ με συμφωνία ΓΣΕΕ και εργοδοτικών οργανώσεων.
Μέχρι 31/12/2015 παρατάθηκε η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΕΕ) μετά από  συμφωνία  των "κοινωνικών εταίρων", η μετενέργεια της οποίας έληγε στις 30/9/2015. 
Να υπενθυμίσουμε ότι η από 26/3/2014 ΕΓΣΣΕ, έληγε αρχικά στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ με την τρίμηνη  μετενέργεια ίσχυε μέχρι  31 Μαρτίου του 2015. Από τότε, με δύο νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης η μετενέργειά της παρατάθηκε μέχρι 30/9/2015.

Με τη νέα παράταση, αποφεύχθηκε προσωρινά ο κίνδυνος μείωσης των αποδοχών τους, που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα από 1/10/2015, καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο περικοπής του επιδόματος γάμου, ανερχόμενο στο 10% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου, σ΄ αυτούς που αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ και λαμβάνουν το επίδομα αυτό.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της, η ΓΣΕΕ, μετά τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές δεσμεύσεις για επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων (οι οποίες δυστυχώς συνεχίζουν να παραμένουν στο επίπεδο των προθέσεων), ανέλαβε πρωτοβουλία για την επέκταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Με τη δαμόκλειο σπάθη των μνημονιακών νόμων να επικρέμεται πάνω από τους εργαζόμενους, επιδίωξε και πέτυχε συμφωνία με τις εργοδοτικές οργανώσεις για την παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2014 μέχρι το τέλος του 2015.
Για τη ΓΣΕΕ, συνεχίζει η ανακοίνωση, η επαναφορά από την κυβέρνηση του κατώτατου μισθού και του θεσμού των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στα προ μνημονίου επίπεδα, αποτελεί πάγιο και διαρκές αίτημα και θα τεθεί εκ νέου στην αυριανή συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων.

Εργαζόμενος που απολύεται κατά το διάστημα της ασθένειας, δικαιούται αποδοχές για το διάστημα αυτό;

Εργαζόμενος που απολύεται κατά το διάστημα της ασθένειας, δικαιούται αποδοχές για το διάστημα αυτό;
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ., εφόσον ο μισθωτός έχει εργασθεί επί 10 τουλάχιστον ημέρες, δικαιούται αν και δεν εργάζεται, λόγω ανυπαίτιου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, τοκετός κ.λ.π), να αξιώσει από τον εργοδότη του τις αποδοχές που δεν υπερβαίνουν τις 15 ημέρες αν εργάζεται λιγότερο από χρόνο, ενώ αν έχει συμπληρώσει έτος υπηρεσίας, δικαιούται να λάβει έως τις αποδοχές του ενός μηνός.

Από τις αποδοχές αυτές, ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει όσα τουλάχιστον έλαβε ο μισθωτός, δυνάμει υποχρεωτικής ασφάλισης π.χ εκ του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απολυθεί κατά τη διάρκεια της ασθένειας (δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση νόμου, αλλά σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η καταχρηστικότητα της απόλυσης από τα Δικαστήρια) τότε ο μισθωτός δικαιούται να λάβει κανονικά τις αποδοχές ασθένειας που του αναλογούν από τον εργοδότη του, παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται πλέον σύμβαση εργασίας, διότι τούτο προβλέπεται ρητά από τη διάταξη του άρθρου 658 Α.Κ.

Επομένως δεν έχει νόμιμη βάση η πρακτική ορισμένων επιχειρήσεων να απολύουν τον μισθωτό που ασθένησε, και να καταβάλλουν τις αποδοχές ασθένειας (ανυπαίτιου κωλύματος) μέχρι το χρονικό σημείο της ημερομηνίας απόλυσης. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη εφόσον η ασθένεια ξεκίνησε πριν την απόλυση του μισθωτού, θα πρέπει να καταβληθούν στον εργαζόμενο όλες οι δικαιούμενες αποδοχές ασθένειας, έστω και αν αφορούν χρονικό διάστημα που εκτείνεται πέρα από την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασής του.

Κατά τον ίδιο τρόπο ο εργοδότης θα πρέπει να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια (π.χ χορήγηση σχετικής βεβαίωσης) προκειμένου να λάβει ο μισθωτός που ασθένησε, το σχετικό επίδομα ασθένειας από τον ασφαλιστικό του οργανισμό, εφόσον έχει εκδοθεί ιατρική γνωμάτευση που χορηγεί αναρρωτική άδεια στον μισθωτό πριν την ημερομηνία απόλυσής του.

Βασίλης Τραϊανόπουλος - Επιθεωρητής Εργασιακών Σχέσεων

Συντάξεις: Τι αλλάζει για όσους ασφαλίστηκαν έως το 1992 σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ (παραδείγματα)

Πέντε ανατροπές στη συνταξιοδότηση 400.000 εργαζομένων σε Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ, τράπεζες, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις 35ετίας φέρνουν οι αλλαγές που νομοθετήθηκαν πριν από ενάμιση μήνα για τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας.

Για τους παραπάνω ασφαλισμένους και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστεί μέχρι το 1992, έρχονται οι εξής αλλαγές όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

   1.  Αυξάνεται άμεσα, έως 6 μήνες, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, εφόσον συμπληρώνουν μέσα στο 2015 και μετά την ψήφιση του νόμου το 58ο ή το 59ο έτος, αν πρόκειται για μισθωτούς με ασφάλιση σε Δημόσιο, ΙΚΑ και Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών, και το 60ό έτος, αν πρόκειται για ασφαλισμένους στα Ταμεία των ελεύθερων ή ανεξάρτητων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ). Ο νόμος ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στις 14/8/2015, ενώ η ισχύς του, σύμφωνα με το τελευταίο άρθρο, αρχίζει από τις 19/8/2015, που είναι η ημερομηνία υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης. Στις εγκυκλίους που ετοιμάζονται θα αποσαφηνιστεί αν η ημερομηνία που θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της ηλικίας των 58-60 ετών θα είναι η 14η ή η 19η Αυγούστου 2015. Οι νομικές υπηρεσίες των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών συγκλίνουν στην άποψη ότι ο νόμος αρχίζει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία που προσδιορίζεται με ειδικό άρθρο, δηλαδή από τις 19/8.

 2.   Θεσπίζεται όριο ηλικίας για τους παλαιότερους -μέχρι το 1982- ασφαλισμένους, οι οποίοι, ενώ μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου μπορούσαν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας μόλις συμπλήρωναν την 35ετία, τώρα θα πρέπει να συμπληρώσουν και το 58ο έτος και να συνταξιοδοτηθούν με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας! Αυτή η διάταξη εγκλωβίζει χιλιάδες ασφαλισμένους και ανεβάζει την ηλικία αποχώρησης έως και 7 έτη.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) που συμπλήρωσε την 35ετία μετά το νόμο και ήταν 54 ετών θα βγει στη σύνταξη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει όταν συμπληρώσει το 58ο έτος. Θα περιμένει δηλαδή 4 χρόνια μέχρι να γίνει 58 (που τα κλείνει το 2019) και θα μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας των 60,5 ετών που ισχύει για όσους κλείνουν τα 58 το 2019. Στην ουσία φορτώνεται 6,5 χρόνια εργασίας επειδή για αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων (των μέχρι το 1982) μπαίνει όριο ηλικίας που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.

    Α. Αυξάνεται το όριο ηλικίας για τους ασφαλισμένους (κυρίως του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ) που συμπλήρωσαν 37 έτη έως το 2012 αλλά συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά το νέο νόμο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει και αύξηση του ορίου ηλικίας, αλλά και επιπλέον έτη ασφάλισης, πέραν και των 40 ετών. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που είχε 37 έτη το 2012, και ήταν 56 ετών, αν συμπληρώνει το 60ό έτος το 2016 θα φορτωθεί 5 μήνες επιπλέον στην ηλικία αποχώρησης και θα συνταξιοδοτηθεί στα 60,5 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 41 έτη.

 Β.   Διατηρείται το παλιό καθεστώς για τον υπολογισμό της σύνταξης για τους εργαζομένους σε ΔΕΚΟ-τράπεζες, οι οποίοι έχουν δικαίωμα, βάσει των καταστατικών διατάξεων των Ταμείων τους, να δηλώσουν αποχώρηση για σύνταξη στην υπηρεσία τους μέχρι 31/12/2014 και να υποβάλουν την αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2015, χωρίς να επηρεαστούν από το νέο τρόπο υπολογισμού. Ο νόμος ανοίγει παραθυράκι για να υπολογιστεί η σύνταξή τους με τον παλιό τρόπο χωρίς μειώσεις στις αποδοχές τους, καθώς, όπως αναφέρεται, ο νέος τρόπος υπολογισμού ισχύει για όσους «αποχωρούν» από 1/1/2015 και όχι για όσους «υποβάλουν αίτηση» από 1/1/2015. Η αναφορά αυτή καλύπτει τους ασφαλισμένους σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, οι οποίοι, βάσει καταστατικής διάταξης, δεν θα επηρεαστούν στις αποδοχές τους, αν δήλωσαν αποχώρηση από την υπηρεσία τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και υπέβαλαν την αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2015. Στην πράξη γλιτώνουν μειώσεις συντάξεων της τάξης του 3% έως 7%.

 Γ.   Καταργείται η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 25ετία στο Δημόσιο. Μέχρι την ψήφιση του νόμου οι υπάλληλοι μπορούσαν να «κλειδώσουν» την ηλικία αποχώρησής τους με το όριο ηλικίας που ίσχυε όταν συμπλήρωναν την 25ετία. Με το νέο νόμο, η δυνατότητα αυτή καταργείται και πλέον όσοι συμπληρώνουν την ηλικία εξόδου μετά την ψήφιση των νέων συνταξιοδοτικών διατάξεων θα αποχωρούν με αυξημένο όριο ηλικίας.

Για παράδειγμα, με τις παλιές διατάξεις ένας υπάλληλος που είχε 25 έτη ασφάλισης το 2012 θα έπαιρνε σύνταξη όποτε συμπλήρωνε το 59ο έτος και είχε συνολικά 37 έτη ασφάλισης. Αν δηλαδή συμπλήρωνε τα 59 το 2020, θα έβγαινε στη σύνταξη. Με το νέο νόμο, θα έχει αύξηση του ορίου ηλικίας και, αν συμπληρώνει τα 59 το 2020, θα συνταξιοδοτηθεί στα 61,3 μήνες.

πηγή: aftodioikisi.gr

26 Σεπ 2015

Ανάκληση φαρμάκου από τον ΕΟΦ

Ανάκληση φαρμάκου από τον ΕΟΦ
Ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση επιπλέον των ακόλουθων παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος EPREX, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 35503/28-5-2015 απόφασης του ΕΟΦ, διότι βρίσκονται σε απόκλιση από τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της οξειδωμένης methionine.


 ΠΡΟΪΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
EPREX SD 6000U 0.6ml
ΕΗS4T00
EPREX SD 2000U 0.5ml
EJS6S01
EPREX SD 2000U 0.5ml
EJS6S00
EPREX SD 10000U 1ml
EKS5N00

Η εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ,  οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με όλους τους αποδέκτες των εν λόγω παρτίδων προκειμένου να αποσυρθούν από την αγορά.

Με την προηγούμενη,  υπ’ αριθμ. 35503/28-5-2015, απόφαση του ΕΟΦ, είχαν ανακληθεί οι παρακάτω παρτίδες του ίδιου φαρμάκου, επειδή είχε διαπιστωθεί απόκλιση σχετικά με την τιμή της ουσίας oxidized methionine ΠΡΟΪΟΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ
EPREX SD 5000U O.5ml
EAS4100
EPREX SD 6000U 0.6ml
EAS4200
EPREX SD 8000U 0.8ml
EGS6N00
EPREX SD 1000U 0.5ml
EBS4F00, ECS1Q00
EPREX SD 2000U 0.5ml
EAS1S00
EPREX SD 4000U 0.4ml
EAS2X00

25 Σεπ 2015

Πότε δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς η εκ περιτροπής εργασία;

Πότε δεν μπορεί να επιβληθεί μονομερώς η εκ περιτροπής εργασία
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3846/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 17 του Ν.3899/2010, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη, αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννιά μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 240/2006 και του Ν.1767/1988.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβολή του παραπάνω συστήματος είναι ο περιορισμός των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ουσιαστική προϋπόθεση), και η ενημέρωση των εργαζομένων και η προηγούμενη διαβούλευση του εργοδότη με τους εργαζόμενους(τυπική προϋπόθεση).
Εκ περιτροπής εργασία είναι, η ειδικότερη μορφή μερικής απασχόλησης, η παρεχόμενη με εναλλαγή χρονικών διαστημάτων εργασίας και μη εργασίας και χαρακτηριζόμενη από κανονικότητα και σταθερότητα, ενώ η λειτουργία της επιχείρησης είναι συνεχής .
Το σύστημα που προβλέπεται να επιβληθεί μονομερώς από τον εργοδότη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέτει αναγκαίως εναλλαγή εργαζομένων στην ίδια επιχείρηση στην ίδια ή σε, περισσότερες θέσεις εργασίας, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ,αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα την ίδια στιγμή που η λειτουργία της επιχείρησης παραμένει συνεχής. Η εναλλαγή αυτή μπορεί να γίνεται είτε κατά ομάδες μισθωτών, εκ των οποίων η μία θα αντικαθιστά την άλλη διαδοχικά στην απασχόληση και μη απασχόληση, είτε από ένα μισθωτό τη φορά, υπό την έννοια ότι κάθε φορά ένας μισθωτός θα τίθεται εναλλάξ σε υποχρεωτική αργία, όταν οι υπόλοιποι θα καλύπτουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.
Χωρίς αυτή την εναλλάξ παροχή εργασίας, η οποία θα καταλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων μιας επιχείρησης ή συγκεκριμένου τμήματος αυτής που εμφανίζει μειωμένη δραστηριότητα, η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος δεν είναι νοητή και συνακόλουθα η σχετική διάταξη είναι ανεφάρμοστη.

Κατά συνέπεια είναι ανεπίτρεπτη η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας επιλεκτικά σε συγκεκριμένους μόνο μισθωτούς, όταν οι υπόλοιποι εξακολουθούν να εργάζονται με πλήρες ωράριο (Α.Π 1252/2014- Ν.Σ.Κ Γνωμοδ. 5/2010 Πλήρους Ολομέλειας).

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

24 Σεπ 2015

Αναβάθμιση των εντύπων Ε4 και Ε10 του Π.Σ. "ΕΡΓΑΝΗ" από 30/9/2015

Αναβάθμιση των εντύπων Ε4 και Ε10 του Π.Σ.
Από το Υπυργείο Εργασίας ανακοινώθηκε ότι κατά την τακτική διακοπή λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, την Τετάρτη 30/09/2015 από 18.00 έως 21.00, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των εντύπων Ε4 – Πίνακας Προσωπικού και Ε10 – Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε4 και στην ενότητα «ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ» θα προστεθούν τρία νέα πεδία: «Ειδικότητα κατά step 92», «ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» και «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)», ενώ στο έντυπο Ε10 και στην Ενότητα «Δ», θα προστεθεί το πεδίο «ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Από την Τετάρτη, 24/9/2015 είναι διαθέσιμες οι προδιαγραφές του εντύπου Ε4 σε μορφή αρχείου *.xsd στην αρχική σελίδα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Νέο φορολογικό: Πως θα φορολογούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι, τι θα γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες

Νέο φορολογικό: Πως θα φορολογούνται μισθωτοί και συνταξιούχοι, τι θα γίνει με τους ελεύθερους επαγγελματίες
Το στίγμα των ανατροπών που έρχονται στη φορολογία εισοδήματος έδωσαν Τσακαλώτος- Χουλιαράκης, αλλά όπως φαίνεται πέρα από τις σκέψεις και τα σενάρια, το οικονομικό επιτελείο δεν έχει ακόμα καταλήξει στο εύρος των αλλαγών, πόσο μάλλον εάν μπορεί να εφαρμόσει μια ενιαία κλίμακα, σύμφωνα με ένα από τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι.

Στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται "εξίσωση των συντελεστών για κάθε πηγή εισοδήματος και έντονη προοδευτικότητα ώστε να μεταφερθεί το βάρος από τα χαμηλότερα εισοδήματα προς τα υψηλότερα" και αυτή ακριβώς ήταν η επισήμανση που έκανε και ο Γ. Χουλιαράκης και ο Ε. Τσακαλώτος. 
Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Εξίσωση των φορολογικών συντελεστών για κάθε πηγή εισοδήματος, δηλαδή για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, ενοίκια, που σήμερα φορολογούνται με 4 διαφορετικές κλίμακες, προκαλώντας απώλειες εσόδων, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει το οικονομικό επιτελείο. Με αυτά τα δεδομένα, υπό εξέταση είναι η εφαρμογή ενιαίας κλίμακας, στην οποία δύσκολα θα υπαχθούν, όμως, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού οι δανειστές έχουν εκφράσει έντονες αντιρρήσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε ολοταχώς για αυξήσεις συντελεστών στα υψηλότερα εισοδήματα, πιθανώς από 30.000 ευρώ και άνω, με "εργαλείο" την ενσωμάτωση της έκτακτης εισφοράς στη νέα κλίμακα. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα σενάρια για το αφορολόγητο, που σήμερα είναι 9.550 ευρώ για την κλίμακα εισοδήματος και 12.000 ευρώ για την έκτακτη εισφορά. Εάν το νέο αφορολόγητο μείνει στις 12.000 ευρώ, εξετάζεται όσοι το υπερβαίνουν να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ αλλά με πολύ μικρό συντελεστή, έτσι ώστε τελικά να μην έχουν επιβάρυνση.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο πρώτος συντελεστής είναι 22%, αλλά με μείωση φόρου 2.100 ευρώ που απομειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 21.000 ευρώ και τελικά "σβήνει" στις 42.000 ευρώ.
Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή πολύ χαμηλών συντελεστών, οδηγεί σε μια κλίμακα με πολλά κλιμάκια, πιθανώς σε 8 ή σε 10, κάτι που δεν συνάδει με την άποψη των δανειστών περί απλοποίησης, ενώ όπως αναφέρουν έμπειροι φοροτεχνικοί, για να βγει ο… λογαριασμός θα πρέπει ο ανώτατος συντελεστής να μπει κάπου στο 50%, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την φοροαποφυγή και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

πηγή: aftodioikisi.gr

23 Σεπ 2015

Μπορεί η επιδείνωση της ασθένειας του εργαζόμενου να θεωρηθεί εργατικό ατύχημα;

Μπορεί η επιδύνωση της ασθένειας του εργαζόμενου να θεωρηθεί εργατικό ατύχημα;
Ατύχημα από ένα βίαιο συμβάν, είναι και η σωματική βλάβη, η οποία επήλθε από αιφνίδιο και απρόβλεπτο εξωτερικό αίτιο μη οφειλόμενο σε οργανική ή παθολογική προδιάθεση του παθόντα (εργαζόμενου).

Έτσι δεν αποτελεί ατύχημα από βίαιο συμβάν αυτό που συνέβη μεν κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή την εκτέλεσή της, κάτω όμως από συνηθισμένους όρους και περιστάσεις ,που συμφωνήθηκαν με τη σύναψη της σύμβασης εργασίας και είναι αλληλένδετοι με τη φύση της αναληφθείσας εργασίας, χωρίς να μεσολαβήσει έκτακτο και εξωτερικό αίτιο που να συντέλεσε αποφασιστικά σε αυτό.

Αντίθετα αποτελεί εργατικό ατύχημα η μετά την εκδήλωση νόσου (ασθένειας) του εργαζόμενου, εξακολούθηση παροχής της ίδιας εργασίας που πρόσφερε υπό κανονικές συνθήκες ο εργαζόμενος, εφόσον η παροχή αυτής της εργασίας αποτελεί την πρόσφορη αιτία που επιδείνωσε τη νόσο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 288 και 662 Α.Κ, επιβάλλεται στον εργοδότη η εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την καλή πίστη και ιδιαίτερα η ρύθμιση της εργασίας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύεται η ζωή και η υγεία του εργαζόμενου.

Κατά συνέπεια η εξακολούθηση της ίδιας εργασίας μετά την εξασθένηση των δυνάμεων του εργαζόμενου δημιουργεί συνθήκες, οι οποίες παρόλο που ήταν προηγουμένως κανονικές, γίνονται μετά τον κλονισμό της κατάστασης της υγείας του εργαζόμενου ασυνήθιστες και εξαιρετικές, δηλαδή συνιστούν πλέον βίαιο συμβάν.

 Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....