Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
 • Αρχική
 • Forum
 • Επικοινωνία
 • Όροι χρήσης
 • photo facebook1_zpsc7dba044.png
 • photo ee1ffd32-aefd-478e-8235-1b0a077dd06d_zps7b245b56.png
 • photo googleplus1_zps9d69dc86.png
 • photo rss1_zps8d1c4a62.png

30 Ιουλ 2015

Κατάργηση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων – Το σχέδιο με τις προωθούμενες αλλαγές

Στο καυτό ζήτημα της σταδιακής κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων επικεντρώνονται, οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές όσον αφορά στο μέτωπο του ασφαλιστικού. Πληροφορίες θέλουν τους εκπροσώπους των θεσμών να ζητούν επίσπευση των ρυθμίσεων και ζητούν αποσαφηνίσεις και ακριβές σχέδιο για τις προωθούμενες αλλαγές. Η πρόθεση της ελληνικής πλευράς είναι η σταδιακή αύξηση των ενδιάμεσων – ειδικών ορίων ηλικίας να θεσμοθετηθεί προς τον Οκτώβριο μαζί με το συνολικό πακέτο του ασφαλιστικού, ωστόσο από κάποιες πηγές υποστηρίζεται πως οι δανειστές πιέζουν ώστε η επίμαχη ρύθμιση να έρθει πιο γρήγορα. Κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, επίσης, έλεγαν χθες πως στόχος είναι να αντικρουστεί όποια πρόσθετη αξίωση για μέτρα τεθεί στο τραπέζι μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας.

Υπενθυμίζεται πως η σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων είχε συμπεριληφθεί στο προσχέδιο του νόμου με το πρώτο πακέτο των προαπαιτούμενων αλλά τελικά αποσύρθηκε. Το προσχέδιο προέβλεπε πως τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται κατά ένα εξάμηνο το έτος αρχής γενομένης από φέτος μέχρι και το 2022, ώστε από 1/1/2023 όλοι να συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη μόνο στα 67 με 15 έτη (4.500 ημέρες ασφάλισης) ή στα 62 με 40 έτη (12.000 ημέρες) και με μειωμένη στα 62 με 15ετία.

Επίσης προβλέπει πως θεμελιωμένα δικαιώματα (απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) δεν θίγονται. Ωστόσο, αλλάζει το καθεστώς για όσους θεμελίωναν χωρίς όριο ηλικίας, καθώς γι’ αυτούς το προσχέδιο προέβλεπε πως η μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου θα ξεκινήσει από 1.1.2016 με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η συνταξιοδότηση λαμβάνει χώρα με συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.

Μεγάλοι χαμένοι είναι, όσοι έχουν σήμερα κατοχυρωμένο δικαίωμα, δηλαδή περίπου 150.000 ασφαλισμένοι που μπορεί να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης αλλά «κυνηγούν» το όριο ηλικίας, όπως για παράδειγμα μητέρες ανηλίκων, άντρες στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ – τράπεζες) με 25ετία, μισθωτοί και ελευθεροεπαγγελματίες με 35ετία, δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία. Ως αντικίνητρο κατά τη μεταβατική περίοδο προβλέπεται ποινή 16% για όποιον επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί πριν από τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας με πλήρη σύνταξη.

aftodioikisi.gr

158 εποχικές θέσεις στη ΔΕΗ

158 εποχικές θέσεις στη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα οκτώ (158) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής ή κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής ή κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην Υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr, γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep.gr). και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ), δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 2 και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων → Διαγωνισμών Φορέων → Εποχικού (ΣΟΧ).
Υποβολή Αιτήσεων από 25.07.2015 έως και 03.08.2015

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την κανονική άδεια και το επίδομα άδειας


Χρήσιμοι σύνδεσμοι για την κανονική άδεια και το επίδομα άδειας

1. Κανονική άδεια και επίδομα άδειας στον ιδιωτικό τομέα

2. Πίνακας ημερών κανονικής άδειας

3. Ομαδική χορήγηση άδειας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

4. Όλα για την άδεια και το επίδομα άδειας σε 17 σύντομες ερωταπαντήσεις

5. Μονομερής χορήγηση άδειας - Μη απασχόληση του εργαζόμενου

6. Πότε καταβάλλονται οι αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας

7. Πρόγραμμα υπολογισμού άδειας, επιδόματος άδειας και αποδοχών μη ληφθείσας άδειας 

8. Πρόγραμμα υπολογισμού άδειας και αποδοχών άδειας σε μικτό σύστημα απασχόλησης (πλήρες και εκ περιτροπής)

9.Ειδικό βιβλίο αδειών. Διατάξεις, υπόχρεοι, τρόπος τήρησης

10. Η απόφαση 49327/10702 και το έντυπο Ε11 για την υποβολή στο"ΕΡΓΑΝΗ" της κανονικής άδειας

11. Ποιοι καταχωρούνται στο έντυπο γνωστοποίησης κανονικών αδειών Ε11

12. Επιτρέπεται η μεταφορά της κανονικής άδειας σε επόμενο έτος;

29 Ιουλ 2015

Ομαδική χορήγηση άδειας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων.

Ομαδική χορήγηση άδειας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων.
Το σύστημα της ομαδικής χορήγησης των αδειών στο προσωπικό της επιχείρησης, με παράλληλη διακοπή των εργασιών της, συνήθως κατά τη θερινή περίοδο, δεν προβλέπεται ρητά στη νομοθεσία αλλά ούτε απαγορεύεται από τις διατάξεις του Α.Ν 539/1945.

Όπως όλες οι συμφωνίες, έτσι και η συμφωνία για ομαδική χορήγηση της αδείας, πρέπει να διέπεται από την καλή πίστη σύμφωνα με το άρθρο 288 Α.Κ και να είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία περί χορήγησης κανονικών αδειών. Συνεπώς η τυχόν άρνηση ορισμένων μισθωτών να πάρουν την άδειά τους στο χρονικό διάστημα που η επιχείρηση διακόπτει τις εργασίες της για όλο το προσωπικό, προσκρούει στις αρχές της καλής πίστης. Παράλληλα όμως ο εργοδότης έχει υποχρέωση να προγραμματίσει εγκαίρως την ομαδική χορήγηση αδειών και μάλιστα μέσα στη θερινή περίοδο, δηλαδή από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Δεδομένου άλλωστε ότι από το νόμο υποχρεούται μέσα σε αυτή την περίοδο να χορηγήσει τουλάχιστο τις μισές άδειες του προσωπικού (άρθρο 4 του Α.Ν 539/1945).

Εξαίρεση προβλέπεται στην περίπτωση που εργοδότης απασχολεί τακτικό και εποχιακό προσωπικό όταν υπάρχει σώρευση εργασίας που οφείλεται στο είδος ή στο αντικείμενο των εργασιών σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, για το τακτικό προσωπικό , μπορεί να χορηγηθεί η άδεια οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους ( Ν.4093/2012-ΥΠΟΠΑΡ. ΙΑ14). 

Όταν η επιχείρηση έχει διαμορφώσει μακροχρόνια και σταθερά την πρακτική της διακοπής των εργασιών της σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (εντός της θερινής περιόδου) και της παράλληλης χορήγησης των αδειών στο προσωπικό της κατά την περίοδο αυτή, τότε βάση της συγκεκριμένης έστω και σιωπηρής συμφωνίας στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων (361 Α.Κ), εφαρμόζεται το σύστημα της ομαδικής χορήγησης των αδειών, ενώ η τυχόν άρνηση των μισθωτών να λάβουν την άδειά τους κατά τον τρόπο αυτό και στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα προσέκρουε στους όρους της συμφωνίας (σύμβασης) που έχει διαμορφωθεί αλλά και στην αρχή της καλής πίστης.
Σε περίπτωση όμως που η επιχείρηση εφαρμόσει το σύστημα της χορήγησης των ομαδικών αδειών για πρώτη φορά, ιδιαιτέρως υπό τις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης και εφόσον δεν προκύπτει σχετική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για τον συγκεκριμένο τρόπο χορήγησης αδειών, πέρα της υποχρέωσης εφαρμογής της αρχής της καλής πίστης θα πρέπει να διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

Είναι δυνατό μερικοί από τους μισθωτούς ασκώντας το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος, να έχουν ζητήσει και να έχουν λάβει πριν την ομαδική χορήγηση (εντός διμήνου από την αίτηση που υπέβαλαν), την άδειά τους.
Εάν οι μισθωτοί αυτοί, όταν ζήτησαν την άδειά τους δεν γνώριζαν ότι η επιχείρηση θα χορηγήσει ομαδικώς τις άδειες, είτε διότι η απόφαση για την ομαδική χορήγηση ελήφθη αργότερα, είτε διότι ο εργοδότης δεν γνωστοποίησε εγκαίρως στους μισθωτούς την απόφασή του αυτή, τότε θα λάβουν τις αποδοχές του διαστήματος της διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας του εργοδότη, καθόσον υπάρχει η υποχρέωση του εργοδότη να αποδεχτεί τις υπηρεσίες των εργαζομένων και να τους απασχολήσει (άρθρο 61 του Ν.4139/2013).

Εάν όμως οι μισθωτοί ζήτησαν και έλαβαν άδεια νωρίτερα, γνωρίζοντας όμως από την αρχή και έγκαιρα ότι η επιχείρηση θα προβεί σε ομαδική χορήγηση των αδειών, δεν δικαιούνται να λάβουν αποδοχές κατά το διάστημα της διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν για πρώτη φορά εφαρμόζεται το σύστημα της χορήγησης των ομαδικών αδειών ιδιαιτέρως στις σημερινές συγκυρίες της οικονομικής κρίσης, για να διαπιστωθεί αν ο τρόπος χορήγησης ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία περί αδειών, θα πρέπει να διερευνηθεί αν προκύπτει συμφωνία για τον τρόπο χορήγησης αδειών, αν η απόφαση του εργοδότη ελήφθη αργοπορημένα ή δεν γνωστοποιήθηκε έγκαιρα στους μισθωτούς, και αν είχε διαμορφωθεί εξαρχής ή όχι η πεποίθηση στους μισθωτούς ότι θα αλλάξει ο τρόπος χορήγησης των κανονικών αδειών.

Οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται (άρθρο 3 παρ. 8 του Α.Ν 539/1945) και στην περίπτωση εφαρμογής συστήματος ομαδικών αδειών ακόμη και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, δεδομένου ότι σύμφωνα με την Νομολογία των Δικαστηρίων ο κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος της κανονικής άδειας του μισθωτού, αποβλέπει στην αναψυχή και ξεκούραση του εργαζόμενου, ο οποίος κατά το διάστημα αυτό, θα πρέπει να έχει λάβει κανονικά τις αποδοχές του σαv να εργαζόταν, καθώς και το επίδομα αδείας.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

28 Ιουλ 2015

Πώς θα λύσετε τις διαφορές σας με την εφορία – 12 απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζετε

Πώς θα λύσετε τις διαφορές σας με την εφορία – 12 απαντήσεις που πρέπει να γνωρίζετε
Με άδεια χέρια φεύγουν σχεδόν εννέα στους δέκα φορολογούμενους που προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών αμφισβητώντας αποφάσεις επιβολής φόρων ή προστίμων της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε σύνολο 15.745 ενδικοφανών προσφυγών που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έως το τέλος Ιουνίου 2015, έγιναν δεκτές εν όλω ή εν μέρει μόλις 1.666 ή μόλις το 10,6%.

Οι υπόλοιπες 14.079 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 89,4%, είτε απορρίφθηκαν είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ και απορρίφθηκαν σιωπηρώς είτε βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. Ειδικότερα σε εκκρεμότητα βρίσκονται 3.297 υποθέσεις, 5.202 υποθέσεις απορρίφθηκαν, ενώ 5.580 απορρίφθηκαν σιωπηρά καθώς δεν πρόλαβαν να εξετασθούν, γιατί εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία χωρίς να ληφθεί απόφαση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος φορολογούμενος θεωρεί ότι αδικήθηκε από κάποια απόφαση επιβολής φόρου ή προστίμου της φορολογικής διοίκησης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να προσφύγει απ’ ευθείας στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά είναι υποχρεωμένος να ασκήσει «ενδικοφανή προσφυγή» υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών του υπουργείου Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή καλείται να καταβάλει το 50% των αμφισβητούμενων ποσών ή να ζητήσει την αναστολή της καταβολής του για σοβαρούς λόγους οικονομικής αδυναμίας. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνει απαντήσεις στα βασικότερα ερωτήματα των φορολογούμενων που θέλουν να προσφύγουν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών:

1 Πότε και γιατί υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές;
Οι ενδικοφανείς προσφυγές υποβάλλονται για την επανεξέταση των πράξεων της φορολογικής διοίκησης στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. Στόχος είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε σύντομες προθεσμίες, ώστε να επιτυγχάνεται η συντομότερη είσπραξη δημοσίων εσόδων και η αποσυμφόρηση των διοικητικών δικαστηρίων από υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης.

2 Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών;
Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΓΓΔΕ.

3 Σε ποιες περιπτώσεις και πώς μπορώ να υποβάλω ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών;
Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1/1/2014 και εφεξής σε βάρος του από τη Φορολογική Αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν απαιτείται παράβολο.

4 Μπορώ να υποβάλω άλλου είδους διοικητική προσφυγή κατά των πράξεων που προσβάλλονται με την ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

5 Μπορώ να ασκήσω προσφυγή απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των πράξεων που υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή;
Όχι. Η άσκηση προσφυγής απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών είναι απαράδεκτη.

6 Μέσα σε ποια προθεσμία μπορώ να ασκήσω ενδικοφανή προσφυγή;
Εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της πράξεως ή τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.

7 Σε ποια υπηρεσία θα καταθέσω την ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

8 Ποιος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή;
Η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται από τον υπόχρεο καθώς και από όλα τα ευθυνόμενα φυσικά πρόσωπα για την καταβολή του φόρου εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας. Ειδικότερα, ασκείται:
– για σχολάζουσα κληρονομιά από τον κηδεμόνα,
– για επιδικία από τον προσωρινό διαχειριστή,
– για μεσεγγύηση από το μεσεγγυούχο,
– για πτωχεύσαντα από το σύνδικο,
– για ανήλικο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή τον επίτροπο και επί πλειόνων από τον έναν από αυτούς,
– για πρόσωπο που τελεί σε δικαστική συμπαράσταση από το δικαστικό συμπαραστάτη,
– για θανόντα φορολογούμενο από τους κληρονόμους του,
– οι εκκαθαριστές για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες σε εκκαθάριση,
– τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, καθώς και οι κατά τον χρόνο διάλυσης αυτών μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό.

9. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;
Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο 50%, εκτός αν υποβληθεί γι’ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Η αναστολή δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.

10. Με ποιο τρόπο μπορώ να υποβάλω αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης;
Ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή.

11. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής;
Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο.

12. Σε πόσες ημέρες εκδίδεται απόφαση επί του αιτήματος αναστολής;
Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε διαφορετική απόφαση η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.

πηγή: aftodioikisi.gr

27 Ιουλ 2015

Ανάκληση κι άλλων νοθευμένων ελαιολάδων από τον ΕΦΕΤ

Ανάκληση κι άλλων νοθευμένων ελαιολάδων από τον ΕΦΕΤ
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) συνεχίζοντας τους ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών και της αυθεντικότητας του Ελληνικού Ελαιολάδου, εντόπισε διάφορα δίκτυα μη σύννομης διακίνησης νοθευμένων ελαιολάδων.

Ειδικότερα, οι Περιφερειακές Hιευθύνσεις του ΕΦΕΤ, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και σε συνεργασία με τη Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης – Τμήμα Α’) που διεξήγαγε τις χημικές αναλύσεις, διαπίστωσαν την εμπορία προϊόντων τα οποία, ενώ επισημαίνονται ως εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, είναι στην πραγματικότητα σπορέλαια τεχνητά κεχρωσμένα, αγνώστου προέλευσης. Qς παρασκευαστές φαίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανύπαρκτα ή που δεν έχουν επί του παρόντος εντοπιστεί , κάνοντας χρήση ανύπαρκτων κωδικών τυποποιητικών μονάδων ελαιολάδου (κωδικός EL) ή κωδικούς άλλων εταιρειών, ενώ η επισήμανση των προϊόντων παραπέμπει σε ελληνικά τοπωνύμια, κατά βάση της Πελοποννήσου και της Κρήτης, γνωστά για την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου, χωρίς βέβαια να έχουν ουδεμία σχέση με αυτά.
Συγκεκριμένα πρόκειται για :
Α) Το προϊόν το οποίο πωλείται ως «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», με την εμπορική ονομασία «Ζωής», συσκευασίας των 5 λίτρων και ημερομηνία λήξης 31-12-2016. Hιακινείται από την εταιρία με την επωνυμία «GOLD», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το οποίο βρέθηκε να περιέχει μίγμα σπορέλαιων, κατεξοχήν ηλιέλαιο, τεχνητά κεχρωσμένο. Πρόκειται για μη σύννομη διακίνηση και ουδεμία σχέση έχει η όποια αναφορά γίνεται στην επισήμανση του εν λόγω προϊόντος και παραπέμπει σε ελληνικό τοπωνύμιο γνωστό για την ποιότητα του παραγομένου ελαιολάδου.

Β) Το προϊόν το οποίο πωλείται ως «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», με την εμπορική ονομασία «ΠΙΘΑΡΙ», συσκευασίας των 5 λίτρων και ημερομηνία λήξης 20-3-2017, το οποίο διακινείται από την εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ», με έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης, είναι νοθευμένο με ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη. Πρόκειται για μη σύννομη διακίνηση και ουδεμία σχέση έχει η όποια αναφορά γίνεται στην επισήμανση του εν λόγω προϊόντος και παραπέμπει σε ελληνικό τοπωνύμιο γνωστό για την ποιότητα του παραγομένου ελαιολάδου.

Γ) Το προϊόν το οποίο πωλείται ως «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», με την εμπορική ονομασία «Kriti», σε συσκευασίες του 1.0 λίτρου, με ημερομηνία παραγωγής 11/2014 και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 5/16, είναι νοθευμένο με ξένη προς το ελαιόλαδο λιπαρή ύλη και τεχνητά χρωματισμένο. Το προϊόν δεν αναφέρει στοιχεία παρασκευαστή ούτε τον κωδικό EL του τυποποιητηρίου. Hιακινήθηκε από την εταιρία «PRIMOS Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» η οποία έδρευε στη Λάρισα, οδός Σαλαμίνος 5. Ως υπεύθυνος της εταιρίας φέρεται ο κ. Τάσικας Κων/νος. Η συγκεκριμένη εταιρία είναι υπό εκκαθάριση. Πρόκειται για μη σύννομη διακίνηση και ουδεμία σχέση έχει η όποια αναφορά γίνεται στην επισήμανση του εν λόγω προϊόντος και παραπέμπει σε ελληνικό τοπωνύμιο γνωστό για την ποιότητα του παραγομένου ελαιολάδου

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη προβεί στην ανάκληση/ απόσυρση των ανωτέρω προϊόντων από την εσωτερική αγορά ενώ καλούνται οι καταναλωτές που έχουν στη κατοχή τους αντίστοιχα δοχεία, να μη τα καταναλώσουν.

Τέλος, ο ΕΦΕΤ βεβαιώνει τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά και τους Έλληνες παραγωγούς και τυποποιητές, ότι συνεχίζει απρόσκοπτα τους ελέγχους για την καταπολέμηση της νοθείας του Ελληνικού Ελαιολάδου. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία που θα διευκολύνει τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο αυτό.

26 Ιουλ 2015

Ποιος είναι πιο ευτυχισμένος. Το παγώνι ή το κοράκι;

Ποιος είναι πιο ευτυχισμένος. Το παγώνι ή το κοράκι;
Ένα κοράκι ζούσε στο δάσος και ήταν απολύτως ικανοποιημένο από τη ζωή του. Μια μέρα είδε ένα κύκνο.
"Αυτός ο κύκνος είναι τόσο λευκός," σκέφτηκε, "και είμαι τόσο μαύρο. Αυτός ο κύκνος πρέπει να είναι το πιο ευτυχισμένο πουλί στον κόσμο."

Εξέφρασε τις σκέψεις του στον κύκνο. "Στην πραγματικότητα," απάντησε ο κύκνος, "νόμιζα ότι ήμουν το πιο ευτυχισμένο πουλί, μέχρι που είδα έναν παπαγάλο, ο οποίος έχει δύο χρώματα. Τώρα νομίζω ότι ο παπαγάλος είναι το πιο ευτυχισμένο πουλί στον κόσμο" 

Το κοράκι στη συνέχεια πλησίασε τον παπαγάλο. "Σε ζηλέυω. Είσαι πανέμορφος. Πρέπει να είσαι πανευτυχής" του είπε. 
Ο παπαγάλος του απάντησε. "Ζούσα μια πολύ ευτυχισμένη ζωή, μέχρι που είδα ένα παγώνι. Έχω μόνο δύο χρώματα, αλλά το παγώνι έχει πάρα πολλά."

Το κοράκι στη συνέχεια επισκέφθηκε ένα παγώνι στο ζωολογικό κήπο και είδε ότι εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί, για να το θαυμάσουν. Αφού έφυγαν οι άνθρωποι, το κοράκι πλησίασε το παγώνι.
"Αγαπητό μου παγώνι, είσαι τόσο όμορφο. Κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι έρχονται να σε δουν. Ενώ όταν βλέπουν εμένα αμέσως απομακρύνονται" είπε το κοράκι. "Νομίζω ότι θα είσαι το πιο ευτυχισμένο πουλί στον πλανήτη."
Το παγώνι του απάντησε, "Πάντα πίστευα ότι ήμουν το πιο όμορφο και ευτυχισμένο πουλί στον πλανήτη. Όμως, λόγω της ομορφιάς μου, με έχουν εγκλωβίσει σε αυτό το ζωολογικό κήπο. Έχω εξετάσει το ζωολογικό κήπο πολύ προσεκτικά, και έχω συνειδητοποιήσει ότι το κοράκι είναι από τα λίγα πουλιά που δεν τα φυλακίζουν στο κλουβί. Έτσι, σκέφτηκα ότι αν ήμουν ένα κοράκι, θα μπορούσα να πετάω παντού ελεύθερα."

Συμπέρασμα: Αυτό είναι το πρόβλημά για πολλούς από μας. Κάνουμε περιττές συγκρίσεις  με τους άλλους με αποτέλεσμα να μπλέκουμε σε ένα φαύλο κύκλο δυστυχίας. Πρέπει να  εκτιμούμε αυτό που είμαστε, αυτά που έχουμε, αντί να αγωνιούμε και να αναζητούμε πάντα αυτά που δεν έχουμε. Θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα έχει περισσότερα ή λιγότερα από μας.  Τότε σίγουρα θα είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι με τους εαυτό μας. Και αυτό θα το εκτιμήσουμε όταν μας συμβεί το χειρότερο.

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τη ΔΕΗ

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τη ΔΕΗ
Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Καρδιάς, που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης.

Θα προσλάβει επίσης δέκα (10) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα / ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας

Υποβολή Αιτήσεων από 26.07.2015 έως και 04.08.2015

Δείτε αναλυτικά τις προκυρήξεις

24 Ιουλ 2015

Ο εργοδότης μου αρνείται να αποδεχτεί την εργασία μου. Δικαιούμαι μισθό για την περίοδο αυτή;

Ο εργοδότης μου αρνείται να αποδεχτεί την εργασία μου. Δικαιούμαι μισθό για την περίοδο αυτή;
Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή εργασίας του εργαζόμενου, ενώ σε κάθε περίπτωση οφείλει να απασχολήσει τον εργαζόμενο για ολόκληρο τον χρόνο εργασίας που προβλέπεται στη σύμβαση εργασίας.

Η μη αποδοχή της εργασίας του μισθωτού καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο, γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση της καταβολής του μισθού στον εργαζόμενο έστω και αν αυτός δεν απασχολήθηκε.
Μισθός οφείλεται ακόμη και στη περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας του μισθωτού, έγινε αδύνατη από λόγους που αφορούν τον εργοδότη (περιορισμός εργασιών, έλλειψη απαραίτητων υλών, έλλειψη παραγγελιών, βλάβη μηχανής κ.λ.π).
Ο εργοδότης απαλλάσσεται από την καταβολή μισθού μόνο όταν η μη απασχόληση του μισθωτού οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (σεισμοί, πλημμύρες, πρωτοφανή φυσικά φαινόμενα, κατάληψη επιχείρησης, κ.λ.π).

Στην περίπτωση της υπερημερίας του εργοδότη λόγω μη απασχόλησης του μισθωτού, ο εργαζόμενος ενώ δικαιούται τον μισθό του, δεν υποχρεούται να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο.
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν.4139/2013 ο εργαζόμενος παράλληλα με τους μισθούς υπερημερίας έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, από τον εργοδότη.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της διάταξης, η εργασία αποτελεί κατ’εξοχήν έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες της ανάπτυξης της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η αξίωση για μισθούς υπερημερίας δεν αρκεί από μόνη της για την προστασία του δικαιώματος της εργασίας. Η αναγνώριση του δικαιώματος για πραγματική απασχόληση εναρμονίζεται καλύτερα με την υποχρέωση πρόνοιας που έχει ο εργοδότης (άρθρο 288 ΑΚ) καθώς και με τη συνταγματική προστασία του δικαιώματος εργασίας (άρθρο 22 Συντ.).

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

23 Ιουλ 2015

ΓΣΕΕ: Οδηγίες αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

ΓΣΕΕ: Οδηγίες αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
Εγκύκλιο για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων από τις υψηλές θερμοκρασίες, εξέδωσε η ΓΣΕΕ, υπενθυμίζοντας το πλαίσιο οδηγιών για:
α) την περιγραφή των ομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, 
β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτρα ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες 
γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και 
δ) τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη εγκύκλιο:
► Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης ή (στις λίγες περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.
► Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες αφορούν σε μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτηρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και στην απαιτούμενη προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.
► Τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα αφορούν κυρίως στη χορήγηση διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον χρόνο ανάπαυσης για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο –15ο C, τον προγραμματισμό των εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, την οργάνωση υποδομής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Ειδικότερα δε για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται επιπλέον η χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα, η κατασκευή στεγάστρων και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.
Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να αποτυπώνονται στην απαιτούμενη από το νόμο γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία ή/και οι επιτροπές υγιείας και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας.
► Επισημαίνουμε περαιτέρω, την ανάγκη επαγρύπνησης για την υποχρέωση εφαρμογής ειδικών νομοθετικών διατάξεων ή όρων ΣΣΕ που αφορούν στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικών ρυθμίσεων αποτελούν:
α) οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών για τους εργαζόμενους σε υπαίθριες εργασίες σε μεταλλεία και λατομεία, που ορίζουν ότι για την αποφυγή έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία θα πρέπει να γίνεται διακοπή ή μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας, όταν από τις σχετικές μετρήσεις ή δελτία της ΕΜΥ διαπιστώνονται συνθήκες υπέρβασης των προβλεπόμενων τιμών θερμοκρασίας (ή και υγρασίας).
β) η διάταξη της Σ.Σ.Ε  Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή,
γ) η διάταξη της ΣΣΕ για τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες  (μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36ο και 37ο C διακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 και όταν δίνει θερμοκρασία 38ο C και πάνω, το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως 13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή του ωραρίου θα ισχύει μέχρι και τις 19:00
δ) τη διάταξη της ΣΣΕ για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο (διανομείς – courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38ο C και άνω).

►Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους από τη θερμική άποψη, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.ά), στους στεγασμένους με ειδική παραγωγική δραστηριότητα (πχ χυτήρια, υαλουργίες, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες, υπαίθριες εργασίες, μαγειρεία κλπ), σε χειρωνακτικές εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές, οικοδομές κλπ).
► Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμική άποψη, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και των σωματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που τους γίνονται.

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....

Κι άλλα θέματα από την κατηγορία....